Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/11/19

Luxemburg, 25 mai 2011

Raportul special nr. 3/2011: CCE publică un raport special cu privire la eficienţa şi eficacitatea contribuţiilor UE canalizate prin organizaţii ONU în ţări afectate de conflicte

Sumele canalizate de EuropeAid prin organizaţii ONU sunt substanţiale: în jur de 4 000 de milioane de euro pentru perioada de cinci ani cuprinsă între 2005 şi 2009.

Raportul este rezultatul celei de a doua părţi a unui audit care a fost desfăşurat în două faze. Primul audit a vizat procesul decizional şi cel de monitorizare, concluzia în urma acestui audit fiind că procesul de monitorizare ar trebui să fie mai riguros, cu un accent sporit pe rezultate, precum şi că toate deciziile de a coopera cu ONU ar trebui să se fundamenteze în mod clar pe probe justificative. Aceste concluzii au fost publicate în Raportul special nr. 15/2009, care a apărut în ianuarie 2010. Auditul care a făcut obiectul acestui raport s-a axat pe zone afectate de conflicte, mai precis, pe proiecte care au fost derulate în Afganistan, Irak şi Sudan în perioada 2006-2008, şi vine în completarea raportului anterior, punând de data aceasta accentul pe eficienţă, eficacitate şi sustenabilitate.

Raportul admite că furnizarea ajutorului în ţări afectate de conflicte presupune o serie de dificultăţi deosebite şi recunoaşte totodată că, apelând la Organizaţia Naţiunilor Unite, Comisia a reuşit să furnizeze ajutor în zone care ar fi fost, altfel, dificil de atins. În aceste condiţii, impactul global al activităţilor finanţate prin intermediul organizaţiilor ONU a fost unul pozitiv.

Cu toate acestea, raportul de faţă scoate în evidenţă o serie de puncte importante cărora Comisia trebuie să le dea o rezolvare. Este necesar să se stabilească, pentru toate proiectele, obiective clare şi realiste, care să poată fi monitorizate, precum şi un calendar rezonabil pentru îndeplinirea lor. Rapoartele furnizate de organizațiile ONU, care reprezintă sursa principală de informaţii pentru Comisie, sunt adeseori elaborate cu întârziere şi sunt incomplete. Alte aspecte care necesită mai multă atenţie din partea Comisiei sunt faptul că nu se pune suficient accentul pe eficienţă şi aspectul privind evaluarea costurilor proiectelor.

Deşi s-a luat notă de faptul că au fost luate anumite măsuri de Comisie pentru a remedia problemele evidenţiate, domnul Pinxten, membrul Curţii care are responsabilitatea pentru acest raport, subliniază necesitatea de a asigura buna gestiune financiară a tuturor fondurilor care sunt canalizate de Comisie prin Organizaţia Naţiunilor Unite, indiferent de zonele în care este furnizat ajutorul.

    Informaţiile complete cu privire la acest audit sunt cuprinse în textul raportului special, care este disponibil în formă tipărită sau pe site-ul www.eca.europa.eu


Side Bar