Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER PERSBERICHT

ECA/11/19

Luxemburg, 25 mei 2011

Speciaal verslag nr. 3/2011: ERK publiceert speciaal verslag over de efficiëntie en doeltreffendheid van EU-bijdragen, verstrekt in door conflicten getroffen landen via organisaties van de Verenigde Naties

Via de organisaties van de Verenigde Naties loopt een aanzienlijke stroom van EuropeAid-middelen in de orde van 4 000 miljoen euro voor de vijfjarige periode van 2005 tot 2009.

Deze controle is de tweede fase van een tweeledige controle. De eerste had betrekking op toezicht en besluitvorming, en leidde tot de conclusie dat het toezichtproces grondiger en resultaatgerichter zou moeten zijn, en dat alle besluiten om via de VN te werk te gaan duidelijk onderbouwd zouden moeten zijn. Deze conclusies werden gepubliceerd in Speciaal verslag nr. 15/2009 van januari 2010. De onderhavige controle is gericht op gebieden die door conflicten zijn getroffen, en met name op projecten in Afghanistan, Irak en Sudan uit de periode 2006-2008. Deze vormt met haar nadruk op efficïëntie, doeltreffendheid en duurzaamheid een aanvulling op het eerdere verslag.

In het verslag wordt erkend dat steunverlening aan landen die door conflicten zijn getroffen, met bijzondere moeilijkheden gepaard gaat en dat de Commissie via de VN steun heeft kunnen verstrekken in gebieden die anders zeer moeilijk te bereiken zouden zijn. Deze omstandigheden in aanmerking genomen, hadden de via VN-organisaties gefinancierde activiteiten over het geheel genomen een positief effect.

Niettemin wordt in dit verslag een aantal belangrijke punten uiteengezet die de Commissie aan dient te pakken. Het is noodzakelijk dat duidelijke, praktische doelstellingen voor alle projecten worden bepaald waarop toezicht kan worden uitgeoefend, alsmede een redelijk tijdschema voor de uitvoering ervan. Verslagen van de VN, die de voornaamste informatiebron voor de Commissie zijn, komen vaak laat en zijn onvolledig. De ontoereikende nadruk op efficiëntie en de raming van projectkosten vormen een ander terrein waaraan de Commissie aandacht dient te besteden.

De heer Pinxten, het specifiek voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Rekenkamer, erkent weliswaar dat de Commissie enkele stappen heeft ondernomen om de aan de orde gestelde punten te verhelpen, maar benadrukt tegelijkertijd dat het zaak is een goed financieel beheer te waarborgen van alle middelen die de Commissie via de VN verstrekt, ongeacht waar die steun wordt verleend.

Alle bijzonderheden omtrent deze controle zijn te vinden in de tekst van het speciaal verslag, dat beschikbaar is in gedrukte vorm, evenals online op: www.eca.europa.eu


Side Bar