Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/11/19

Luxemburg, 2011. május 25.

3/2011. sz. különjelentés: Az Európai Számvevőszék különjelentést tett közzé a következő címmel: Hatékonyak és eredményesek‑e a konfliktus sújtotta országokban az ENSZ‑szervezetek közreműködésével lebonyolított uniós támogatások?

Az ENSZ szervezetein keresztül folyósított EuropeAid-támogatások összege igen jelentős: ez az összeg a 2005 és 2009 közötti ötéves időszakban mintegy 4000 millió euró volt.

A jelentés egy kétrészes ellenőrzés második szakaszát mutatja be. Az első ellenőrzési szakasz a döntéshozatalra és a felügyeletre irányult, és azzal a következtetéssel zárult, hogy a felügyeletnek alaposabbnak, szigorúbbnak és eredményorientáltabbnak kell lennie, valamint világosan meg kell indokolni, hogy adott esetben miért célszerű az uniós támogatást az ENSZ-en keresztül folyósítani. Ezeket a következtetéseket a Számvevőszék 2010 januárjában a 15/2009. sz. különjelentésben tette közzé. A jelenlegi második ellenőrzési szakasz a konfliktus sújtotta területekkel – ezen belül is elsősorban 2006 és 2008 között Afganisztánban, Irakban és Szudánban megvalósított projektekkel – foglalkozik. A korábbi jelentést egészíti ki, a hangsúlyt a hatékonyságra, az eredményességre és a fenntarthatóságra helyezve.

A jelentés elismeri, hogy a konfliktus sújtotta régiókban különösen nehéz a támogatások célba juttatása, hozzáteszi azonban, hogy az ENSZ révén a Bizottság olyan területekre is el tudott juttatni támogatásokat, amelyek megközelítése egyébként nagyon nehéznek bizonyult volna. E körülményekre tekintettel az ENSZ szervezetein keresztül támogatott tevékenységek hatása összességében pozitívnak mondható.

Mindemellett a jelentés kiemel néhány olyan lényeges szempontot is, amelyet a Bizottságnak orvosolnia kell. Valamennyi projektre vonatkozóan szükség van világos, monitorozható, gyakorlati célok megfogalmazására, és azok végrehajtásához ésszerű ütemezés kialakítására. Az ENSZ jelentései – amelyek a Bizottság számára alapvető információforrást jelentenek – gyakran hiányosak és meglehetősen későn készülnek el. Nem fektetnek elég hangsúlyt a hatékonyságra, illetve a projektköltségek értékelésére: ez a probléma szintén nagyobb figyelmet érdemel a Bizottság részéről.

Karel Pinxten úr, a jelentésért felelős számvevőszéki tag elismeri, hogy a Bizottság a felmerült kérdésekkel kapcsolatban tett pozitív lépéseket. Kiemeli azonban, hogy minden olyan támogatás esetében, melynek lebonyolításához az Európai Bizottság az ENSZ közvetítését veszi igénybe, szem előtt kell tartani a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szempontjait, függetlenül attól, hogy a támogatást hova kell eljuttatni.

    Az ellenőrzésről további részletek a különjelentésben olvashatók, amely elérhető nyomtatott, illetve elektronikus formában az Európai Számvevőszék honlapján: www.eca.europa.eu.


Side Bar