Navigation path

Left navigation

Additional tools


EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/11/19

Λουξεμβούργο 25 Μαΐου 2011

Ειδική έκθεση αριθ. 3/2011: το ΕΕΣ δημοσιεύει ειδική έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις

Το EuropeAid διοχέτευσε μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) σημαντικά ποσά, τα οποία ανήλθαν σε 4 000 εκατομμύρια ευρώ περίπου την πενταετία 2005 - 2009.

Ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί τη δεύτερη φάση ενός ελέγχου με δύο μέρη. Η πρώτη φάση του ελέγχου πραγματεύτηκε τα ζητήματα της παρακολούθησης και της λήψης αποφάσεων, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία παρακολούθησης πρέπει να καταστεί πληρέστερη, επικεντρωνόμενη περισσότερο στα αποτελέσματα, καθώς και ότι όλες οι αποφάσεις δραστηριοποίησης μέσω των ΗΕ πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφήνεια. Τα συμπεράσματα αυτά δημοσιεύτηκαν στην ειδική έκθεση αριθ. 15/2009 τον Ιανουάριο του 2010. Η δεύτερη φάση του ελέγχου επικεντρώνεται στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και, ιδίως, σε έργα στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Σουδάν κατά την περίοδο 2006 - 2008. Συμπληρώνει την προηγούμενη έκθεση δίδοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα.

Στην έκθεση αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες δυσκολίες που συνεπάγεται η παροχή βοήθειας σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και το γεγονός ότι, μέσω των ΗΕ, κατέστη εφικτό για την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια σε περιοχές στις οποίες, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα ήταν πολύ δύσκολο να φθάσει η βοήθεια. Υπό τις δεδομένες συνθήκες, ο συνολικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω οργανώσεων των ΗΕ ήταν θετικός.

Εντούτοις, στην έκθεση παρουσιάζονται ορισμένα σημαντικά σημεία τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης από την Επιτροπή. Είναι αναγκαίος ο καθορισμός σαφών πρακτικών στόχων για όλα τα έργα, οι οποίοι να μπορούν να παρακολουθούνται, καθώς και ο καθορισμός λογικού χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση των έργων. Οι εκθέσεις των ΗΕ, οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή ενημέρωσης της Επιτροπής, συχνά υποβάλλονται με καθυστέρηση και παρουσιάζουν ελλείψεις. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο πρέπει να αφιερώσει προσοχή η Επιτροπή είναι το γεγονός ότι δεν δίδεται επαρκής έμφαση στην αποδοτικότητα και την εκτίμηση των δαπανών των έργων.

Ο κύριος Pinxten, το Μέλος του Συνεδρίου που είναι υπεύθυνο για την εν λόγω έκθεση, μολονότι αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει λάβει ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, υπογραμμίζει ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όλων των κονδυλίων που διοχετεύει η Επιτροπή μέσω των ΗΕ, ανεξαρτήτως της περιοχής για την οποία προορίζεται η βοήθεια.

Τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο παρουσιάζονται στο κείμενο της ειδικής έκθεσης, η οποία είναι διαθέσιμη, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση www.eca.europa.eu


Side Bar