Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/11/19

Lucemburk 25 května 2011

Zvláštní zpráva č. 3/2011: EÚD zveřejňuje zvláštní zprávu o efektivnosti a účelnosti příspěvků EU poskytovaných prostřednictvím organizací OSN v zemích zasažených konfliktem

Objem prostředků, které jsou poskytovány úřadem EuropeAid prostřednictvím organizací OSN, je významný: pro pětileté období 2005–2009 činil přibližně 4 miliardy EUR.

Tento audit je druhou částí auditu rozděleného do dvou fází. První fáze byla zaměřena na oblast monitorování a rozhodování a vedla k závěru, že proces monitorování by měl být důkladnější a měl by být více zaměřen na výsledky. Všechna rozhodnutí provádět pomoc prostřednictvím OSN by měla být jasně doložena. Tyto závěry byly zveřejněny ve zvláštní zprávě č. 15/2009 z ledna 2010. Stávající audit se pak zaměřil na oblasti zasažené konfliktem a konkrétně na projekty v Afghánistánu, Iráku a Súdánu v období 2006–2008. Zpráva svým důrazem na efektivnost, účelnost a udržitelnost doplňuje předchozí zprávu.

Zvláštní zpráva poukazuje na zvláštní obtíže, které jsou spojeny s poskytováním pomoci v zemích zasažených konfliktem, a zároveň na skutečnost, že Komise byla schopna poskytnout prostřednictvím OSN pomoc v oblastech, do nichž by se tato pomoc jinak dostávala jen velmi obtížně. Za těchto okolností byl celkový dopad činností financovaných prostřednictvím organizací OSN kladný.

Zpráva nicméně uvádí celou řadu důležitých otázek, které musí Komise řešit. Pro všechny projekty je zapotřebí stanovit jasné a praktické cíle, které lze monitorovat, a měl by být také stanoven reálný harmonogram pro jejich realizaci. Zprávy OSN, jež jsou pro Komisi klíčovým zdrojem informací, jsou často zpožděné a neúplné. Dalšími oblastmi, na které by Komise měla zaměřit svou pozornost, je nedostatečný důraz na efektivnost a otázka posuzování projektových nákladů. Karel Pinxten, člen Účetního dvora se zvláštní odpovědností za tuto zprávu, na jedné straně uznává, že Komise pro řešení těchto otázek již podnikla určitá opatření, na druhé straně ale zdůrazňuje nutnost zajištění řádného finančního řízení u všech finančních prostředků poskytovaných Komisí prostřednictvím OSN, a to bez ohledu na místo, kde je pomoc poskytována.

Veškeré podrobnosti o auditu lze najít v textu zvláštní zprávy, která je k dispozici v tištěné podobě, případně v elektronické verzi na internetové adrese www.eca.europa.eu


Side Bar