Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Bruselj, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

IZJAVA Z VRHA DRŽAV EVROOBMOČJA

– 29. junij 2012 –

  • Potrjujemo, da je nujno prekiniti začarani krog med bankami in državami. Komisija bo kmalu predstavila predloge na podlagi člena 127(6) za enotni nadzorni mehanizem. Svet pozivamo, naj te predloge nujno obravnava do konca 2012. Ko bo vzpostavljen učinkovit enotni nadzorni mehanizem za banke v evroobmočju, v katerega bo vključena ECB, bi lahko EMS neposredno dokapitaliziral banke po postopku rednega odločanja. To bi bilo odvisno od ustreznih pogojev, vključno s skladnostjo s pravili o državni pomoči, ki bi morali biti prilagojeni institucijam ali sektorjem ali namenjeni celotnemu gospodarstvu in bi bili formalizirani v memorandumu o soglasju. Evroskupina bo preučila razmere v irskem finančnem sektorju, da bi še dodatno izboljšali vzdržnost učinkovitega programa prestrukturiranja. Podobni primeri bodo obravnavani enako.

  • Nujno je treba hitro skleniti memorandum o soglasju, ki dopolnjuje finančno podporo Španiji za rekapitalizacijo bančnega sektorja. Ponovno potrjujemo da bo zagotovljena finančna pomoč iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost, dokler ne bo na voljo evropski mehanizem za stabilnost, in da bo potem prenesena v ta mehanizem, ne da bi dobila nadrejeni status.

  • Potrjujemo našo trdno odločenost, da bomo storili, kar je potrebno za zagotavljanje finančne stabilnosti evroobmočja, zlasti s prilagodljivo in učinkovito uporabo sedanjih ukrepov evropskega instrumenta za finančno stabilnost in evropskega mehanizma za stabilnost, da bi tako stabilizirali trge za države članice, ki spoštujejo njim namenjena priporočila ter druge zaveze, vključno s časovnimi razporedi, v okviru evropskega semestra, Pakta za stabilnost in rast ter postopka v zvezi s čezmernim neravnotežjem. Memorandum o soglasju bi moral vključevati te pogoje. Zadovoljni smo, ker se ECB strinja, da bo pri izvajanju operacij trga učinkovito in uspešno opravljala vlogo posrednika za evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za stabilnost.

  • Evropskupino pooblaščamo, naj te sklepe izvede do 9. julija 2012.

________________________


Side Bar