Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Bruxelles, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

DECLARAȚIA REUNIUNII LA NIVEL ÎNALT A ZONEI EURO

- 29 iunie 2012 -

  • Afirmăm că este imperativ să rupem cercul vicios dintre bănci și datoriile suverane. Comisia va prezenta în curând, în temeiul articolului 127 alineatul (6), propuneri referitoare la un mecanism unic de supraveghere. Solicităm Consiliului să analizeze de urgență aceste propuneri până la sfârșitul anului 2012. Odată ce va fi instituit un mecanism unic de supraveghere destinat băncilor din zona euro, care să implice BCE, MES ar putea avea posibilitatea de a recapitaliza băncile în mod direct, în urma unor proceduri normale de luare a deciziilor. Acest mecanism s-ar baza pe o condiționalitate adecvată, care să includă respectarea normelor în materie de ajutoare de stat și care ar trebui să fie specifică instituției, specifică sectorului sau la nivelul întregii economii și ar fi formalizată într-un memorandum de înțelegere. Eurogrupul va examina situația sectorului financiar irlandez în scopul de a îmbunătăți în continuare sustenabilitatea programului de ajustare cu performanțe bune. Cazurile asemănătoare vor fi abordate în mod similar.

  • Facem un îndemn la o încheiere rapidă a memorandumului de înțelegere care însoțește sprijinul financiar acordat Spaniei pentru recapitalizarea sectorului său bancar. Reafirmăm că asistența financiară va fi pusă la dispoziție de FESF până în momentul în care devine disponibil MES, iar apoi aceasta va fi transferată către MES, fără a obține rangul superior.

  • Ne afirmăm angajamentul ferm de a întreprinde ceea ce este necesar pentru a asigura stabilitatea financiară a zonei euro, în special prin utilizarea instrumentelor existente FESF/MES în mod flexibil și eficient în scopul stabilizării piețelor pentru statele membre care își respectă recomandările specifice fiecărei țări și celelalte angajamente asumate de acestea în cadrul semestrului european, al Pactului de stabilitate și de creștere și al procedurii de dezechilibru excesiv, inclusiv calendarele corespunzătoare acestora. Condițiile respective trebuie reflectate într-un memorandum de înțelegere. Salutăm faptul că BCE a convenit să servească drept agent al FESF/MES în efectuarea de operațiuni pe piață în mod eficace și eficient.

  • Mandatăm Eurogrupul să pună în aplicare aceste decizii până la 9 iulie 2012.

________________________


Side Bar