Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Bruksela, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

OŚWIADCZENIE ZE SZCZYTU PAŃSTW STREFY EURO

- 29 czerwca 2012 r. -

  • Stwierdzamy, że należy bezwzględnie przerwać błędne koło, w jakim znalazły się banki i rządy. Niedługo Komisja przedstawi wnioski na podstawie art. 127 ust. 6 dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego. Zwracamy się do Rady o pilne rozważenie tych wniosków do końca 2012 r. Gdy utworzony zostanie skuteczny jednolity mechanizm nadzorczy, z udziałem EBC, w odniesieniu do banków w strefie euro, europejski mechanizm stabilności (ESM) mógłby – po przyjęciu zwykłej decyzji – mieć możliwość bezpośredniego dokapitalizowania banków. Byłoby to uzależnione od odpowiednich warunków, jak np. przestrzegania zasad pomocy państwa, które to warunki powinny być dostosowane do poszczególnych instytucji, sektorów lub dotyczyć całej gospodarki i które zostałyby formalnie określone w protokole ustaleń. Eurogrupa przeanalizuje sytuację irlandzkiego sektora finansowego z myślą o dalszej poprawie stabilności programu dostosowawczego, który przynosi dobre wyniki. Podobne przypadki będą traktowane jednakowo.

  • Wzywamy do szybkiego zawarcia protokołu ustaleń towarzyszącego wsparciu finansowemu udzielonemu Hiszpanii na dokapitalizowanie jej sektora bankowego. Ponownie potwierdzamy, że pomoc finansowa zostanie udzielona z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF), zanim uruchomiony zostanie ESM, i że następnie zostanie ona przeniesiona do ESM bez uzyskania uprzywilejowanego statusu.

  • Potwierdzamy nasze zdecydowane zobowiązanie do uczynienia wszystkiego co niezbędne do zapewnienia finansowej stabilności strefy euro, zwłaszcza przez wykorzystanie istniejących instrumentów EFSF/ESM w sposób elastyczny i skuteczny, tak aby ustabilizować rynki w przypadku państw członkowskich respektujących skierowane do nich zalecenia i ich inne zobowiązania, w tym ich odpowiednie harmonogramy, w ramach europejskiego semestru, paktu stabilności i wzrostu oraz procedury w sytuacji zakłócenia równowagi makroekonomicznej. Warunki te powinny znaleźć odzwierciedlenie w protokole ustaleń. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że EBC zgodził się służyć jako przedstawiciel EFSF/ESM w prowadzeniu operacji rynkowych w sposób skuteczny i sprawny.

  • Zlecamy Eurogrupie wdrożenie tych decyzji do 9 lipca 2012 r.

________________________


Side Bar