Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Briselē, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

EUROZONAS SAMITA PAZIŅOJUMS

2012. gada 29. jūnijs

  • Mēs apliecinām, ka noteikti ir jālauž apburtais loks, kurā iesaistītas bankas un valstis. Drīzumā Komisija, pamatojoties uz 127. panta 6. punktu, iesniegs priekšlikumus par vienotu uzraudzības mehānismu. Lūdzam Padomi steidzamības kārtā šos priekšlikumus izskatīt līdz 2012. gada beigām. Kad būs izveidots efektīvs vienots eurozonas banku uzraudzības mehānisms, kurā iesaistīta Eiropas Centrālā banka (ECB), Eiropas stabilizācijas mehānismam (ESM) pēc kārtēja lēmuma vajadzētu būt iespējai tieši rekapitalizēt bankas. Tas notiktu saskaņā ar pienācīgiem nosacījumiem, tostarp nodrošinot atbilstību valsts atbalsta noteikumiem, kam vajadzētu būt katrai konkrētai iestādei vai nozarei paredzētiem vai visu tautsaimniecību aptverošiem un kuri tiktu oficiāli iekļauti saprašanās memorandā. Eurogrupa izskatīs situāciju Īrijas finanšu sektorā, lai vēl vairāk uzlabotu sekmīgās pielāgošanās programmas ilgtspēju. Līdzīgus gadījumus risinās līdzvērtīgi.

  • Mēs mudinām pēc iespējas ātrāk noslēgt saprašanās memorandu, kas saistīts ar finanšu atbalstu, ko Spānijai sniedz, lai rekapitalizētu tās banku sektoru. Mēs atkārtoti apstiprinām, ka līdz brīdim, kad kļūs pieejams ESM, finansiāla palīdzība tiks sniegta no Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) un ka tā pēc tam tiks novirzīta uz ESM, neiegūstot priekšrocības statusu.

  • Mēs apstiprinām stingro apņemšanos darīt visu, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu eurozonas finanšu stabilitāti, jo īpaši elastīgi un efektīvi izmantojot esošos EFSI/ESM instrumentus nolūkā stabilizēt to dalībvalstu tirgus, kuras ievēro tām adresētos ieteikumus un citas saistības, ko tās uzņēmušās, tostarp attiecīgos grafikus, kas tām paredzēti saskaņā ar Eiropas pusgadu, Stabilitātes un izaugsmes paktu un makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru. Šos nosacījumus būtu jāatspoguļo saprašanās memorandā. Mēs paužam gandarījumu, ka ECB ir piekritusi darboties kā EFSI/ESM pārstāvis, lai tirgus operācijas veiktu efektīvi un iedarbīgi.

  • Mēs lūdzam Eurogrupu šos lēmumus īstenot līdz 2012. gada 9. jūlijam.

________________________


Side Bar