Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Briuselis, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

EURO ZONOS AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIMO PAREIŠKIMAS

- 2012 m. birželio 29 d. -

  • Patvirtiname, kad būtina sustabdyti užburtą ratą tarp bankų ir vyriausybių. Komisija netrukus pateiks 127 straipsnio 6 dalimi grindžiamus pasiūlymus dėl bendro priežiūros mechanizmo. Prašome Tarybos skubiai iki 2012 m. pabaigos apsvarstyti šiuos pasiūlymus. Kai bus sukurtas bendras priežiūros mechanizmas euro zonos bankams, į kurį bus įtrauktas Europos Centrinis Bankas (ECB), pagal Europos stabilumo mechanizmą (ESM), priimant įprastą sprendimą, galėtų būti suteikta galimybė tiesiogiai rekapitalizuoti bankus. Tai būtų grindžiama atitinkamomis sąlygomis, įskaitant valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi, kurios turėtų būti nustatytos konkrečioms institucijoms, konkretiems sektoriams arba visai ekonomikai ir būtų įtvirtintos susitarimo memorandume. Euro grupė išnagrinės padėtį Airijos finansų sektoriuje, kad būtų toliau stiprinamas gerai veikiančios koregavimo programos tvarumas. Panašiais atvejais bus imamasi tokių pat veiksmų.

  • Raginame kuo greičiau sudaryti susitarimo memorandumą, susijusį su finansine parama Ispanijos bankų sektoriaus rekapitalizavimui. Patvirtiname, kad finansinė parama iš Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) bus teikiama tol, kol pradės veikti ESM, ir kad tada ji bus perkelta į ESM, nesuteikiant pirmumo statuso.

  • Patvirtiname tvirtą įsipareigojimą padaryti tai, kas būtina euro zonos finansiniam stabilumui užtikrinti, visų pirma lanksčiai ir veiksmingai naudojant turimas EFSF/ESM priemones siekiant stabilizuoti valstybių narių, kurios laikosi joms skirtų rekomendacijų ir kitų savo įsipareigojimų, įskaitant atitinkamus terminus, rinkas įgyvendinant Europos semestrą, Stabilumo ir augimo paktą ir makroekonominio disbalanso procedūrą. Šios sąlygos turėtų būti atspindėtos susitarimo memorandume. Palankiai vertiname tai, kad ECB sutiko būti EFSF/ESM tarpininku veiksmingai ir rezultatyviai vykdant rinkos operacijas.

  • Euro grupei pavedame šiuos sprendimus įgyvendinti iki 2012 m. liepos 9 d.

________________________


Side Bar