Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Bruxelles, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

ERKLÆRING FRA EUROOMRÅDETOPMØDET

- 29. juni 2012 -

  • Vi bekræfter, at det er af afgørende betydning at bryde den onde cirkel mellem banker og stater. Kommissionen agter om kort tid at fremlægge forslag til en fælles tilsynsmekanisme på grundlag af artikel 127, stk. 6. Vi anmoder Rådet om at behandle disse forslag snarest muligt og inden udgangen af 2012. Når der er oprettet en effektiv fælles tilsynsmekanisme, der omfatter ECB, for bankerne i euroområdet, vil ESM efter en almindelig afgørelse have mulighed for at rekapitalisere bankerne direkte. Det vil afhænge af passende betingelser, herunder overholdelse af statsstøttereglerne, der bør være institutionsspecifikke eller sektorspecifikke eller omfatte hele økonomien, og som bør formaliseres i et aftalememorandum. Eurogruppen vil undersøge situationen i den irske finanssektor med henblik på yderligere at forbedre det velfungerende tilpasningsprograms holdbarhed. Lignende tilfælde vil blive behandlet ens.

  • Vi opfordrer indtrængende til en hurtig indgåelse af det aftalememorandum, der er knyttet til den finansielle støtte til Spanien, med henblik på rekapitalisering af landets banksektor. Vi bekræfter på ny, at den finansielle bistand vil blive ydet af EFSF, indtil ESM bliver tilgængelig, og at den derefter overføres til ESM uden at opnå prioritetsstatus.

  • Vi bekræfter vores stærke vilje til at foretage det fornødne for at sikre den finansielle stabilitet i Euroområdet, navnlig ved at benytte de eksisterende EFSF- og ESM-instrumenter på en fleksibel og effektiv måde for at stabilisere markedet for de medlemsstater, der overholder deres landespecifikke henstillinger og øvrige tilsagn, herunder deres respektive tidsfrister i medfør af det europæiske semester, stabilitets- og vækstpagten og proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer. Disse betingelser bør afspejles i et aftalememorandum. Vi hilser det velkommen, at ECB har indvilliget i at fungere som repræsentant for EFSF og ESM i forbindelse med gennemførelsen af markedsoperationer på en fyldestgørende og effektiv måde.

  • Vi anmoder Eurogruppen om at gennemføre disse afgørelser senest den 9. juli 2012.

________________________


Side Bar