Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/7

Брюксел, 29/06/2012

EURO AREA SUMMIT STATEMENT
Brussels, 29/06/2012

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ СРЕЩАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЕВРОЗОНАТА

- 29 юни 2012 г. -

  • Потвърждаваме, че е абсолютно необходимо да се разкъса порочният кръг между банките и суверените. Комисията ще представи предложения за единен надзорен механизъм въз основа на член 127, параграф 6. Искаме от Съвета да разгледа тези предложения в спешен порядък до края на 2012 г. Когато бъде създаден ефективен единен надзорен механизъм за банките в еврозоната, включващ ЕЦБ, Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) би могъл след редовно решение да е в състояние да рекапитализира пряко банките. Това ще зависи от съответните условия, в т.ч. спазването на правилата за държавната помощ, които следва да бъдат насочени към отделните институции, сектори или към икономиката като цяло и ще бъдат официализирани в меморандум за разбирателство. Еврогрупата ще разгледа състоянието на ирландския финансов сектор с оглед на по-нататъшното подобряване на устойчивостта на успешната програма за коригиращи мерки. Подобни случаи ще бъдат третирани по същия начин.

  • Настояваме за бързото сключване на Меморандума за разбирателство в допълнение към финансовата подкрепа за Испания за рекапитализация на банковия ѝ сектор. Потвърждаваме отново, че финансовата помощ ще се оказва от ЕИФС докато ЕМС започне да функционира, като след това тя ще бъде пренасочена към ЕМС, без да придобива първостепенен ранг.

  • Потвърждаваме сериозния си ангажимент да направим необходимото за осигуряване на финансовата стабилност на еврозоната, по-конкретно като използваме наличните инструменти по линия на ЕИФС/ЕМС по гъвкав и ефикасен начин с оглед стабилизиране на пазарите на държавите членки, при спазване на препоръките за отделните страни и на останалите им ангажименти, включително съответните срокове, в рамките на Европейския семестър, Пакта за стабилност и растеж и процедурата при прекомерен дисбаланс. Тези условия следва да бъдат отразени в меморандум за разбирателство. Приветстваме факта, че ЕЦБ се съгласи да бъде агент на ЕИФС/ЕМС, като извършва пазарни операции по ефективен и ефикасен начин.

  • Възлагаме на Еврогрупата да изпълни тези решения до 9 юли 2012 г.

________________________


Side Bar