Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/2

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

TEXTE EL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
17 juin 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

_________________________

  Η ΕΕ αντιμετώπισε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση με πνεύμα συλλογικής αποφασιστικότητας και έπραξε ό,τι ήταν αναγκαίο για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ειδικότερα το Μάιο επετεύχθη συμφωνία για μια δέσμη στήριξης της Ελλάδας καθώς και για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό και μέσο διευκόλυνσης χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, ο οποίος και οριστικοποιήθηκε τον Ιούνιο. Θέσαμε τα θεμέλια για πολύ ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση. Εμμένουμε στη δέσμευσή μας να αναλάβουμε οποιαδήποτε αναγκαία δράση για να επαναφέρουμε τις οικονομίες μας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης

  Προς το σκοπό αυτόν, σήμερα:

 • εγκρίνουμε την «Ευρώπη 2020», τη νέα μας στρατηγική για τις θέσεις απασχόλησης και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα συνεκτικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Ένωση να κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις πολιτικές της και στα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερο συντονισμένη δράση. Θα προωθήσει την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η έμφαση πρέπει να δοθεί τώρα στην υλοποίηση, ενώ παράλληλα, θα καθοδηγούμε και θα παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Θα συζητήσουμε περαιτέρω, κατά τους προσεχείς μήνες, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενεργοποιηθούν ειδικές πολιτικές για να αποδεσμευτεί το αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ, αρχίζοντας από τις πολιτικές για την καινοτομία και την ενέργεια·

 • επιβεβαιώνουμε τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να διασφαλίσουμε τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα, μεταξύ άλλων με την επίσπευση σχεδίων δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπου αυτό κριθεί επιβεβλημένο·

 • επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις από πλευράς ρυθμίσεων και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και G20. Συμφωνούμε να σημειώσουμε ταχεία πρόοδο σε βασικά νομοθετικά μέτρα, ώστε οι νέες εποπτικές αρχές να αρχίσουν τις εργασίες τους από τις αρχές του νέου έτους, και να διαμορφώσουμε μια φιλόδοξη θέση την οποία να υποστηρίξει η ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής του Τορόντο·

 • συμφωνούμε απολύτως ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μας. Εγκρίνουμε τους πρώτους προσανατολισμούς όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη δημοσιονομική επιτήρηση καθώς και την ευρύτερη μακροοικονομική επιτήρηση. Αναμένουμε την τελική έκθεση της Ειδικής Ομάδας τον Οκτώβριο.

I. ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οριστικοποίηση και εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

  1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οριστικοποίησε σήμερα τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η στρατηγική θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει από αυτήν ισχυρότερη, τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, το αναπτυξιακό δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σύγκλιση. Η νέα στρατηγική ανταποκρίνεται στην πρόκληση του επαναπροσανατολισμού των πολιτικών πέρα από τη διαχείριση της κρίσης στην κατεύθυνση της εισαγωγής μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων που προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, και εξασφαλίζουν τη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών, μεταξύ άλλων, με τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

  2. Τα κράτη μέλη είναι αποφασισμένα να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα και να επιτύχουν χωρίς καθυστέρηση τους δημοσιονομικούς στόχους. Θα συνεχίσουν να υιοθετούν διαφοροποιημένη ταχύτητα για τη δημοσιονομική εξυγίανση λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους δημοσιονομικούς όσο και τους μη δημοσιονομικούς κινδύνους. Διάφορα κράτη μέλη ενίσχυσαν προσφάτως και επέσπευσαν τη δημοσιονομική εξυγίανση. Όλα τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα, εάν χρειαστεί, να λάβουν πρόσθετα μέτρα για να επιταχυνθεί η δημοσιονομική εξυγίανση. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε στρατηγικές δημοσιονομικής εξυγίανσης ευνοϊκές προς την ανάπτυξη, οι οποίες να εστιάζουν ιδίως στη συγκράτηση των δαπανών. Η αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κεφαλαιώδης παράγοντας για τη διευκόλυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής μακροπρόθεσμα.

  3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ (βλ. παράρτημα Ι) οι οποίοι θα αποτελέσουν κοινές επιδιώξεις που θα καθοδηγήσουν τη δράση των κρατών μελών και της Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή της απασχόλησης· τη βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη· την εκπλήρωση των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια· τη βελτίωση των βαθμίδων εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας. Συμφωνεί με τον ποσοτικό υπολογισμό των δεικτών εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης/ φτώχειας, όπως έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο. Παρέχει πολιτική στήριξη στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, που θα εγκριθούν τυπικά μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτήσει για την πολιτική απασχόλησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση οιασδήποτε ανά χώρα σύστασης του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη. Οι συστάσεις αυτές θα είναι απολύτως σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης και τους κανόνες της ΕΕ και δε θα τροποποιούν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, παραδείγματος χάρη σε τομείς όπως η εκπαίδευση.

  4. Τα κράτη μέλη πρέπει πλέον να ενεργήσουν για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να οριστικοποιήσουν ταχέως τους εθνικούς τους στόχους σε στενό διάλογο με την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές εναρκτήριες θέσεις τους και τις εθνικές συγκυρίες, και σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Πρέπει επίσης να εντοπίσουν τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη και να επισημάνουν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών τους με ποιόν τρόπο προτίθενται να τα εξαλείψουν. Θα επανεξετάζεται σε τακτά διαστήματα η πρόοδος προς την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων.

  5. Όλες οι κοινές πολιτικές, μεταξύ άλλων η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής, θα πρέπει να στηρίζουν τη στρατηγική. Ένας βιώσιμος, παραγωγικός και ανταγωνιστικός γεωργικός τομέας θα συμβάλλει σημαντικά στη νέα στρατηγική λαμβανομένου υπόψη του δυναμικού ανάπτυξης και απασχόλησης των αγροτικών περιοχών, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει ευθύτητα στον ανταγωνισμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και της ανάπτυξης υποδομών που θα συμβάλουν στην επιτυχία της νέας στρατηγικής. Πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η εξωτερική διάσταση της στρατηγικής, κυρίως μέσω της στρατηγικής για το εμπόριο που θα παρουσιάσει η Επιτροπή ως τα τέλη του έτους. Στόχος των προσπαθειών θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των κύριων εμποδίων που παρακωλύουν την ανάπτυξη σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ των οποίων και τα εμπόδια που σχετίζονται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις υποδομές, καθώς και της ανάγκης για κοινή ενεργειακή πολιτική και νέα φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική.

  6. Ειδικότερα, η Ενιαία Αγορά της Ευρώπης πρέπει να οδηγηθεί σε νέο επίπεδο μέσω μιας περιεκτικής δέσμης πρωτοβουλιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έκθεση του κ. Mario Monti για μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά και την πρόθεση της Επιτροπής να της δώσει συνέχεια υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό το Δεκέμβριο του 2010.

  7. Κατόπιν της υποβολής από την Επιτροπή της πρώτης εμβληματικής πρωτοβουλίας για το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τον καθορισμό ενός φιλόδοξου θεματολογίου δράσης βασισμένου σε συγκεκριμένες προτάσεις και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να δεσμευτούν για την πλήρη εφαρμογή του, μεταξύ άλλων για τη δημιουργία μίας πλήρως λειτουργούσας ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέχρι το 2015. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση για την επιτευχθείσα πρόοδο ως τα τέλη του 2011.

  8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδοκά την παρουσίαση των άλλων εμβληματικών πρωτοβουλιών πριν από το τέλος του έτους.

Ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση

  9. Η κρίση κατέδειξε σαφείς αδυναμίες της οικονομικής μας διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική και την ευρύτερη μακροοικονομική εποπτεία. Η ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής αποτελεί συνεπώς καίρια και επείγουσα προτεραιότητα.

  10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση προόδου του Προέδρου της Ειδικής Ομάδας για την οικονομική διακυβέρνηση και εγκρίνει μια πρώτη δέσμη προσανατολισμών.

  11. Οι παρόντες κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Όσον αφορά την ενίσχυσή τους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ως προς τους ακόλουθους προσανατολισμούς:

α) ενίσχυση και του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συνδέοντας την πορεία της εξυγίανσης προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους με κυρώσεις· αυτά θα επανεξετάζονται ώστε να προκύψει ένα συνεκτικό και σταδιακό σύστημα, που να εξασφαλίζει ισότιμους όρους μεταξύ των κρατών μελών. Λαμβάνεται δεόντως υπόψιν η ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών που είναι μέλη της ζώνης του ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει των Συνθηκών θα τηρηθούν πλήρως·

β) απόδοση, εντός της δημοσιονομικής εποπτείας, πλέον καθοριστικού ρόλου στα επίπεδα και την εξέλιξη του χρέους και τη συνολική διατηρησιμότητα, όπως προβλεπόταν αρχικά στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

γ) από το 2011 και στο εξής, στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού εξαμήνου», υποβολή προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης στην Επιτροπή για τα επόμενα έτη, και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών διαδικασιών προϋπολογισμού·

δ) εξασφάλιση ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες και μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια που ευθυγραμμίζονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· τα αποτελέσματά τους θα αξιολογούνται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο·

ε) εξασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων, που είναι σημαντική για μια υγιή δημοσιονομική πολιτική και για τη δημοσιονομική εποπτεία· οι στατιστικές υπηρεσίες πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητες κατά την παροχή στοιχείων.

  12. Όσον αφορά την μακροοικονομική εποπτεία, συμφώνησε ως προς τους ακόλουθους προσανατολισμούς:

α) κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων για την καλύτερη αξιολόγηση της πορείας της ανταγωνιστικότητας και για να επιτραπεί ο έγκαιρος εντοπισμός μη βιώσιμων ή επικίνδυνων τάσεων·

β) ανάπτυξη αποτελεσματικού πλαισίου εποπτείας, που να απηχεί την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

  13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ειδική Ομάδα και την Επιτροπή να αναπτύξουν περαιτέρω ταχέως και να υλοποιήσουν αυτούς τους προσανατολισμούς. Αναμένει την τελική έκθεση της Ειδικής Ομάδας, που να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της εντολής της, για τη σύνοδό του τον Οκτώβριο 2010.

  Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  14. Επείγει η περάτωση των μεταρρυθμίσεων για την εξυγίανση και αποκατάσταση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρέπει να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η διαφάνεια του τραπεζικού τομέα. Η πρόοδος, εντός των προσεχών μηνών έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ότι τα αποτελέσματα των διεξαγόμενων δοκιμών σε ακραίες καταστάσεις από τους τραπεζικούς επόπτες θα ανακοινωθούν το αργότερο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για βιώσιμη ανάπτυξη» της 2ας Ιουνίου 2010 περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των πρωτοβουλιών προς ανάληψη και περάτωση πριν το τέλος του 2011. Η ΕΕ πρέπει να καταδείξει ότι είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές και υγιές δημοσιονομικό σύστημα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

  15. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

α) καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν ταχέως τις νομοθετικές προτάσεις για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων και οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές μπορούν να αρχίσουν τις εργασίες τους από τις αρχές του 2011·

β) ζητεί την επίτευξη συμφωνίας για τη νομοθετική πρόταση για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πριν από το καλοκαίρι και την ταχεία εξέταση της πρότασης της Επιτροπής για τη βελτίωση της εποπτείας από την ΕΕ των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας·

γ) αναμένει τις προτάσεις που εξήγγειλε η Επιτροπή σχετικά με τις αγορές παραγώγων και ειδικότερα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τις ανοικτές πωλήσεις (καθώς και για τις ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις) και τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης.

  16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλουν συστήματα εισφορών και φορολόγησης επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να εξασφαλιστεί ισότιμη κατανομή των βαρών και να θεσπισθούν κίνητρα για τον έλεγχο του συστημικού κινδύνου.1 Η εισφορά ή η φορολόγηση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται σ’ ένα αξιόπιστο πλαίσιο για την εξυγίανση. Απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω εργασίες ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους, ενώ θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά τα ζητήματα των ισότιμων όρων του ανταγωνισμού και σωρευτικών επιπτώσεων των διαφόρων ρυθμιστικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες αυτές και να του υποβάλουν έκθεση τον Οκτώβριο του 2010.

II. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ G20 ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

  17. Η απάντησή της Ένωσης στην κρίση πρέπει να εξακολουθήσει να είναι συντονισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο για να εξασφαλισθεί η συμβατότητα των μέτρων διεθνώς. Η δράση που πρόκειται να αναλάβει για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα της επιτρέψει να προβάλει ισχυρές θέσεις για ανάλογη διεθνή δράση κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής του G20. Η ΕΕ θα ηγηθεί των προσπαθειών για την εφαρμογή μιας προσέγγισης σε παγκόσμιο επίπεδο για την επιβολή καθεστώτος εισφορών και φορολόγησης επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού παγκοσμίως, θα υποστηρίξει δε με σθένος τη θέση αυτή έναντι των εταίρων της στο G20. Υπό το πρίσμα αυτό, η παγκόσμια θεσμοθέτηση φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να διερευνηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

  18. Ενόψει της συνόδου κορυφής του Τορόντο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τους προσανατολισμούς που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο και οι οποίοι αντικατοπτρίζονται στην εντολή που εκπονήθηκε για την υπουργική διάσκεψη στο Μπουσάν. Δεδομένων των μεγάλων κινδύνων που ενέχει για τη διατηρησιμότητα των δημόσιων λογαριασμών η καθυστερημένη έξοδος από τα έκτακτα φορολογικά κίνητρα, το G20 θα πρέπει να συμφωνήσει για την εφαρμογή συντονισμένης και διαφοροποιημένης στρατηγικής εξόδου προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Όλες οι μεγάλες οικονομίες πρέπει να καταβάλουν τις προσπάθειες που τους αναλογούν για να επιτευχθεί ο συμφωνημένος στόχος της ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης. Το G20 πρέπει να επιβεβαιώσει εκ νέου την προσήλωσή του στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να σημειώσει ταχεία πρόοδο με συνεπή και συντονισμένο τρόπο επί της συνολικής δέσμης των δράσεων που συμφωνήθηκαν στο Πίτσμπουργκ, για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διαφάνειας του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, μεταξύ άλλων και με καλύτερης ποιότητας πρόσθετα κεφάλαια και με νέα αποθέματα ρευστότητας. Τα μερίδια του ΔΝΤ, θα πρέπει να επανεξεταστούν ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης ζητημάτων διακυβέρνησης του ΔΝΤ, η οποία πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία που συμφωνήθηκαν στο Πίτσμπουργκ και την Κωνσταντινούπολη, και να έχει ολοκληρωθεί ως το Νοέμβριο του 2010 με τη μορφή ενιαίας και συνολικής δέσμης.

ΙΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

  19. Η προσεχής ολομέλεια υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των συλλογικών μας προσπαθειών και συμπράξεών μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας, της πείνας και της ανισότητας. Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου εξασφαλίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ισχυρή θέση για τη σύνοδο αυτή.

20. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αποφασισμένη να στηρίξει την επίτευξη των ΑΣΧ σε παγκόσμιο επίπεδο ως το 2015. Αυτό είναι εφικτό αν όλοι οι εταίροι επιδείξουν αποφασιστική πολιτική προσήλωση, εφαρμόσουν την απαραίτητη αλλαγή της πολιτικής τους και αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη σύνοδο υψηλού επιπέδου της ολομέλειας να εγκρίνει συγκεκριμένες δράσεις που να αποσκοπούν: σε αυξημένη ανάληψη ίδιας ευθύνης από τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε επικεντρωμένες προσπάθειες· στη βελτίωση των επιπτώσεων των πολιτικών· σε κινητοποίηση περισσότερης και προβλέψιμης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, περιλαμβανομένων των καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης· και στην μεγαλύτερη ουσιαστική χρήση των αναπτυξιακών πόρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην επίτευξη των στόχων αναπτυξιακής βοήθειας έως το 2015, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2005. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να επανέρχεται στο θέμα αυτό σε ετήσια βάση βάσει έκθεσης του Συμβουλίου.

IV. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

  21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων υπέρβασης του στόχου μείωσης άνω του 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει περαιτέρω αναλύσεις και εκτίμηση των επιπτώσεων ανά κράτος μέλος, ενώ το Συμβούλιο θα εξετάσει περαιτέρω τα ζητήματα που τίθενται στην ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Συμβουλίου ECOFIN, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν προοδεύσει στην εφαρμογή των δεσμεύσεων ταχείας εκκίνησης για το 2010 και θα παρουσιάσουν έκθεση στη διάσκεψη της Κανκούν με συντονισμένο τρόπο για την επιτευχθείσα πρόοδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει το θέμα της αλλαγής του κλίματος το φθινόπωρο, πριν από τη διάσκεψη στην Κανκούν.

V. ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

  22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την επιδοκιμασία του για το έργο που έχει επιτελέσει η Ομάδα Μελέτης. Η έκθεση της Ομάδας για το «Σχέδιο Ευρώπη 2030 - Προκλήσεις και Ευκαιρίες» θα αποτελέσει χρήσιμη συμβολή στις μελλοντικές εργασίες της ευρωπαϊκής Ένωσης.

23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και προσυπογράφει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης και 4ης Ιουνίου.

  24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη της Επιτροπής ως προς την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην ΕΕ και τη σύσταση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αφού εξέτασε την αίτηση βάσει της ως άνω γνώμης και των συμπερασμάτων για τη νέα συναίνεση σχετικά με τη διεύρυνση του Δεκεμβρίου 2006, σημειώνει ότι η Ισλανδία πληροί τα πολιτικά κριτήρια τα οποία καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και αποφασίζει ότι μπορούν να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

  25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει ένα γενικό διαπραγματευτικό πλαίσιο. Υπενθυμίζει ότι σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η Ισλανδία να θεσπίσει εξ ολοκλήρου το κεκτημένο της ΕΕ και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και επιβολή του, αντιμετωπίζοντας τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της όπως εκείνες που εντοπίζονται από την εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ βάσει της συμφωνίας ΕΟΧ και άλλους τομείς αδυναμιών που εντοπίζονται στη γνώμη της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί τη δέσμευση της Ισλανδίας να αντιμετωπίσει τα εν λόγω ζητήματα και εκφράζει την πεποίθησή του ότι η Ισλανδία θα συνεχίσει δραστήρια τις προσπάθειές της για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα βασιστούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ισλανδίας και ότι ο ρυθμός θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της Ισλανδίας στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο διαπραγματευτικό πλαίσιο όπου θα εξεταστούν μεταξύ άλλων οι ως άνω απαιτήσεις.

  26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγχαίρει την Εσθονία για τη σύγκλιση που πέτυχε, βάσει υγιών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πληροί όλα τα κριτήρια σύγκλισης που ορίζονται στη συνθήκη. Χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει η Εσθονία το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2011.

  27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη Δήλωση για το Ιράν (παράρτημα ΙΙ).

  28. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2008 και του Ιουνίου 2009, και σύμφωνα με την απόφαση του Δεκεμβρίου 2009 να εξετάσει την εφαρμογή μεταβατικών μέτρων όσον αφορά την προσθήκη 18 εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014, εκδίδει απόφαση (έγγρ. EUCO 11/10) για τη συνέχιση της απαραίτητης διαδικασίας προκειμένου να θεσπιστούν τα εν λόγω μέτρα.

_______________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΕ

 • επιδίωξη να ανέλθει στο 75% το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων εργαζομένων και με την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών·

 • βελτίωση των συνθηκών έρευνας και ανάπτυξης, κυρίως επιδιώκοντας να ανέλθουν τα επίπεδα των συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα στο 3% του ΑΕγχΠ· η Επιτροπή θα εκπονήσει δείκτη που απεικονίζει την ένταση της Ε&Α και της καινοτομίας·

 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση σε 20%·και προσπάθεια προς αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%· η ΕΕ έχει δεσμευθεί να λάβει απόφαση να επιδιώξει μείωση 30% έως το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ως υπό όρους προσφορά σε μια παγκόσμια συνολική συμφωνία για την μετά το 2012 περίοδο, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους·

- βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης, ιδίως με τη μείωση των ποσοστών να πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο κάτω του 10%, και με αύξηση του μεριδίου των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 40%·1

- προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας, επιδιώκοντας να βγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες.2

____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι ανησυχεί όλο και περισσότερο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ με την οποία τίθενται σε εφαρμογή νέα περιοριστικά μέτρα εις βάρος του Ιράν.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί τις πρόσφατες προσπάθειες της Βραζιλίας και της Τουρκίας για πρόοδο ως προς τη συμφωνία για τον ερευνητικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης (ΕΑΤ) που πρότεινε ο ΔΟΑΕ στο Ιράν τον Οκτώβριο του 2009. Η επίτευξη ικανοποιητικής συμφωνίας με το Ιράν ως προς τον ΕΑΤ θα αποτελέσει μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ωστόσο ότι δεν πρόκειται να εξετάσει την ουσία του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει το Ιράν να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τα δικαιώματα και τις ευθύνες του Ιράν δυνάμει της Συνθήκης περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη διότι το Ιράν δεν εκμεταλλεύτηκε τις πολλές ευκαιρίες που του προσφέρθηκαν για να διασκεδάσει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας αναφορικά με τον χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματός του. Η απόφαση του Ιράν για εμπλουτισμό του ουρανίου στο επίπεδο του 20%, αντιβαίνοντας στις διεθνείς του υποχρεώσεις δυνάμει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, ενίσχυσε περαιτέρω τις ανησυχίες αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει σχετικά την πρόσφατη έκθεση του ΔΟΑΕ της 31ης Μαΐου.

4. Υπό τις συνθήκες αυτές, τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι αναπόφευκτα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τη δήλωσή του της 11ης Δεκεμβρίου 2009 και βάσει των επακόλουθων εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να θεσπίσει κατά την προσεχή του σύνοδο, μέτρα για την εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται στην απόφαση 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καθώς και για τη λήψη συνοδευτικών μέτρων, για την επίλυση, μέσω διαπραγματεύσεων, όλων των βασικών ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη ευαίσθητων τεχνολογιών από το Ιράν για το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εστιάζουν στους εξής τομείς: στο εμπόριο, ειδικότερα των αγαθών διπλής χρήσης και στην επιβολή περαιτέρω περιορισμών στις ασφάλειες εμπορικών συναλλαγών· στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ άλλων με δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων άλλων επίσης ιρανικών τραπεζών και με περιορισμούς των τραπεζικών συναλλαγών και των ασφαλειών· στον τομέα των μεταφορών του Ιράν και ειδικότερα της εταιρείας «Ιslamic Republic of Iran Shipping Line» (IRISL) και των θυγατρικών της, καθώς και των αεροπορικών μεταφορών φορτίου στους βασικούς τομείς της βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου με απαγόρευση νέων επενδύσεων, τεχνικής συνδρομής και μεταφοράς τεχνολογιών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών, ειδικότερα δε όσον αφορά τις εργασίες διύλισης, υγροποίησης και την τεχνολογία ΥΦΑ· καθώς και σε νέες απαγορεύσεις της χορήγησης θεωρήσεων και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, κυρίως μελών του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητήσει διπλωματική λύση για το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει το Ιράν να δείξει ότι επιθυμεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας και να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώνει δε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προτάσεις που διατύπωσε προς το Ιράν το 2008.

6. Απαιτείται μια σοβαρή διαπραγμάτευση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος καθώς και άλλων θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος των Εξωτερικών Υποθέσεων και της Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ προτίθεται να επαναλάβει τις σχετικές συζητήσεις.

=====================

1 :

Η Τσεχική Δημοκρατία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μην εισαγάγει τα μέτρα αυτά.

1 :

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ποσοτικούς στόχους στον τομέα της εκπαίδευσης.

2 :

Ο εν λόγω πληθυσμός ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ως προς την κατάσταση φτώχειας ή αποκλεισμού σύμφωνα με τους ακόλουθους τρεις δείκτες (κίνδυνος φτώχειας· υλική στέρηση· νοικοκυριά με άνεργους γονείς), παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους βάσει του καταλληλότερου μεταξύ των δεικτών αυτών.


Side Bar