Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/08/4

[Graphic in PDF & Word format]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE EL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008

CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE
_________________


[Graphic in PDF & Word format]


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2008
(OR. fr)


14368/08
CONCL 4


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

της :
Προεδρίας
προς :
τις αντιπροσωπίες
Θέμα :
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣΕπισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών (15 και 16 Οκτωβρίου 2008).

__________________


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008 υπό συνθήκες οι οποίες σημαδεύθηκαν από τη διεθνή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη βούλησή του να ενεργήσει με συντονισμένο και σφαιρικό τρόπο για να προστατεύσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και τους καταθέτες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε το στόχο της επίτευξης μιας συνολικής συμφωνίας για το φάκελο «ενέργεια/αλλαγή του κλίματος» πριν από το τέλος του έτους. Συμφώνησε να επιταχυνθούν οι εργασίες σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, εξέτασε την εφαρμογή από τη Ρωσία της συμφωνίας της 8ης Σεπτεμβρίου, την κατάσταση στη Γεωργία και τις σχέσεις της Ένωσης με τους εξ ανατολών γείτονές της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακολούθησε την ανάλυση του Ιρλανδού πρωθυπουργού σχετικά με το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και θα επανέλθει στο θέμα αυτό τον Δεκέμβριο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνθεση της Ομάδας μελέτης για το μέλλον της Ένωσης.

o
o o


Της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προηγήθηκε ομιλία του κυρίου Hans-Gert Pöttering, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο τέλος της οποίας διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων.

o
o o


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1. Ενώπιον της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη βούλησή του να αναλάβει συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής χρηματοδότησης της οικονομίας και την επάνοδο στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν, από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις ενδιαφερόμενες εθνικές κεντρικές τράπεζες καθώς και τον καλό τους συντονισμό με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών εταίρων. Η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα εξασφαλιστεί από όλες τις αρχές, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα να διαφυλαχθούν.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει το σχέδιο συντονισμένης δράσης των χωρών της Ευρωζώνης της 12ης Οκτωβρίου, του οποίου τις αρχές ενστερνίζεται[1]. Χαιρετίζει επίσης τα μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη, ασχέτως αν ανήκουν στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις αρχές του σχεδίου αυτού και με τις διατάξεις της Συνθήκης. Τα εθνικά μέτρα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε τα εθνικά μέτρα τα οποία θα λάβουν στη συνέχεια να είναι επίσης σύμφωνα με τις αρχές αυτές και να λάβουν υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των αποφάσεών τους για τα λοιπά κράτη μέλη.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση ότι σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν όλα τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να υποστηριχθούν τα σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις και να εξασφαλισθεί η προστασία των καταθέσεων των αποταμιευτών. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν κυρίως, σε συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες και τις εποπτικές αρχές, να εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να διευκολύνουν τη χρηματοδότησή τους και να τους εξασφαλίσουν τη διάθεση κεφαλαίων προκειμένου να συνεχίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση της οικονομίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα μέτρα στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την προστασία των φορολογούμενων, την υπευθυνότητα των διευθυντικών στελεχών και των μετόχων και την προστασία των έννομων συμφερόντων των λοιπών φορέων της αγοράς.

5. Υπό τις σημερινές έκτακτες περιστάσεις, οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ταχείας δράσης και ευελιξίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την εφαρμογή από την Επιτροπή, με αυτό το πνεύμα, κανόνων σχετικών με την πολιτική του ανταγωνισμού, ιδίως με τις κρατικές ενισχύσεις, ενώ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι αρχές της ενιαίας αγοράς και του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων.

6. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, θα θεσπιστεί μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολόγησης (μονάδα αντιμετώπισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων). Στον μηχανισμό αυτόν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της εν ενεργεία Προεδρίας, του Προέδρου της Επιτροπής, του Προέδρου της ΕΚΤ (σε συνεργασία με τις λοιπές ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες), του Προέδρου της Ευρωομάδας και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ο μηχανισμός θα εδράζεται στις υφιστάμενες διοικητικές δομές, θα μπορεί να ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή από ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει κρίση και θα εξασφαλίζει την άμεση και εμπιστευτική ενημέρωση των θεσμικών οργάνων και όλων των κρατών μελών. Θα επιτρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα για τον καλό συντονισμό των δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί ή που πρόκειται να αναληφθούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να οριστικοποιήσει το συντομότερο δυνατό τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας της μονάδας αντιμετώπισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

7. Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης έναντι του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος και της προστασίας των συμφερόντων των καταθετών και των επενδυτών προϋποθέτει επίσης ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν αυστηρά τις συστάσεις που αφορούν τη διαφάνεια των δεσμεύσεων και των κινδύνων που αναλαμβάνουν.

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, κυρίως των διασυνοριακών ομίλων, και να τεθεί σε εφαρμογή επειγόντως ο χάρτης πορείας του Συμβουλίου ECOFIN, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός της εποπτείας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει εν προκειμένω τη συγκρότηση από την Επιτροπή ομάδας υψηλού επιπέδου. Σε πρώτη φάση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τις εθνικές εποπτικές αρχές να συνεδριάζουν μια τουλάχιστον φορά τον μήνα για να ανταλλάσσουν απόψεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την επίσπευση των εν εξελίξει εργασιών για την ενίσχυση των κανόνων σχετικά με τη σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί ταχεία εξέταση της προσεχούς νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής για την ενίσχυση της πλαισίωσης των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και της εποπτείας τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απευθύνει έκκληση για ταχεία λήψη αποφάσεων όσον αφορά την ανάπτυξη ευρωπαϊκών κανόνων για την ασφάλεια των καταθέσεων ούτως ώστε να προστατευθούν οι αποταμιευτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση που ελήφθη όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα και την ερμηνεία τους που εφαρμόζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πέραν αυτού, το Συμβούλιο απευθύνει πρόσκληση για γενικότερο προβληματισμό, σε συνεννόηση με τους διεθνείς εταίρους, όσον αφορά τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν η λογιστική της εύλογης αξίας και η λογιστική της αγοραίας τιμής στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην αγορά, μη εξαιρουμένων των φιλοκυκλικών τους επιπτώσεων.

9. Προκειμένου να αντληθούν διδάγματα από την κρίση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι πρέπει όλοι οι φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδίως του τραπεζικού τομέα, να καταστούν περισσότερο υπεύθυνοι. Υπογραμμίζει ότι οι πραγματικές επιδόσεις των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων πρέπει να αντανακλώνται στις αμοιβές τους, μεταξύ άλλων στην αποζημίωση λόγω αποχώρησης («χρυσά αλεξίπτωτα»), η οποία θα πρέπει να συνδέεται με την πραγματική συμβολή του στελέχους στην επιτυχία της επιχείρησης. Ομοίως, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών της εταιρίας ή το σύστημα αμοιβών, ιδίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν συνεπάγεται υπερβολικούς κινδύνους ούτε υπερβολική επικέντρωση στους βραχυπρόθεσμούς στόχους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των αρχών και ζητεί από το Συμβούλιο να του υποβάλει έκθεση σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις πριν από το τέλος του έτους.

10. Πέρα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι αποφασισμένο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει μέχρι το τέλος του έτους κατάλληλες προτάσεις, κυρίως για τη διαφύλαξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παραμένει πιο σημαντική από ποτέ για την επάνοδο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Η υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας απαιτεί επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να ενεργοποιήσει συνδρομή ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και τη δέσμευσή της να ενισχύσει την ικανότητα παρέμβασής της σε σχέδια υποδομής. Καλεί την ΕΤΕπ να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος κινδύνου στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

11. Οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, του οποίου η εφαρμογή θα πρέπει επίσης να αντανακλά τις σημερινές έκτακτες συγκυρίες, όπως προβλέπουν οι κανόνες του.

12. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει με τους διεθνείς εταίρους της πραγματική και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με τις αρχές διαφάνειας, τραπεζικής σταθερότητας, ευθύνης, ακεραιότητας και διεθνούς διακυβέρνησης. Ως στόχος έχει τεθεί η ταχεία λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη διαφάνεια, τα παγκόσμια ρυθμιστικά πρότυπα, τη διασυνοριακή εποπτεία και τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων και τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, έτσι ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και των επενδυτών σε κάθε χώρα. Η Ένωση θα λάβει σύντομα τις κατάλληλες πρωτοβουλίες σε συνεννόηση με τους κύριους εταίρους της και με τα ενδιαφερόμενα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο διεξοδικής προετοιμασίας εντός του πλαισίου της ΕΕ.

13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ισλανδία, χώρα στενά συνδεδεμένη με την ενιαία αγορά της ΕΕ μέσω της συμφωνίας ΕΟΧ και η οποία έχει ανάγκη την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, αναμένει δε από αυτή να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της.

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση την έκθεση την οποία συνέταξε η Προεδρία, σε συνεργασία με την Επιτροπή, όσον αφορά την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου. Ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει ταχέως τις εργασίες του επί του θέματος αυτού, και καλεί αμέσως την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της διαφάνειας των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς και της ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία κυρίως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΣΥΝΘΗΚΗ της ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

15. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα της συνόδου του Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε την ανάλυση που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, κ. Brian Cowen, όσον αφορά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για την επικύρωση της συνθήκης της Λισσαβώνας. Η ιρλανδική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της προκειμένου να συμβάλει σε μια προοπτική διευθέτησης της κατάστασης. Σε αυτή τη βάση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να επανέλθει στο εν λόγω θέμα κατά τη σύνοδό του τον Δεκέμβριο του 2008 προκειμένου να καθορίσει τα στοιχεία μιας λύσης και να θεσπίσει μια κοινή πορεία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη βούλησή του να τηρήσει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις τις οποίες συμφώνησε τον Μάρτιο του 2007 και τον Μάρτιο του 2008 όσον αφορά την πολιτική στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό ζητεί από την Προεδρία και από την Επιτροπή να εργαστούν εντατικά κατά τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει σε απόφαση τον Δεκέμβριο του 2008 όσον αφορά ικανοποιητικές λύσεις σχετικά με τυχόν προβλήματα εφαρμογής σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, και για όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση ενός εκάστου, μεριμνώντας για μία αυστηρά στοιχειοθετημένη ικανοποιητική σχέση κόστους-απόδοσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

17. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί την ευθύνη και την αλληλεγγύη όλων των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της προεδρίας[2], το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει τη συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών με εντονότερο ρυθμό, συμφωνώντας τους ακόλουθους προσανατολισμούς και καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει τις αντίστοιχες προτάσεις ή πρωτοβουλίες εφόσον χρειάζεται:

α) ολοκλήρωση της δέσμης νομοθετικών προτάσεων όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου,

β) επίσπευση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση και του στρατηγικού σχεδίου για τις ενεργειακές τεχνολογίες,

γ) αποφασιστική επιδίωξη της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, στην οποία συμβάλλουν άμεσα τα μέτρα της δέσμης ενέργειας/κλίματος,

δ) προώθηση της καλύτερης λειτουργίας της αγοράς, κυρίως με μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις ροές και τα αποθέματα και με την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τις ανάγκες και τους πόρους μακροπρόθεσμα

ε) ανάπτυξη μηχανισμών σε περίπτωση κρίσεων οι οποίοι θα επιτρέπουν την αντιμετώπιση προσωρινών ελλείψεων εφοδιασμού,

στ) ενίσχυση και συμπλήρωση των κρίσιμων υποδομών, ιδίως των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ενέργειας και των τερματικών σταθμών παραλαβής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις διασυνδέσεις όσο και στη σύνδεση των πιο απομονωμένων χωρών του ευρωπαϊκού συνόλου, στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών δικτύων με τις υποδομές εφοδιασμού και στην ανάγκη διαφοροποίησης τόσο των πηγών όσο και των οδών εφοδιασμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των διασυνδέσεων στην περιοχή της Βαλτικής. Θα ορισθεί χρονοδιάγραμμα των σχετικών εργασιών μέχρι τέλους του έτους,

ζ) ανάπτυξη των σχέσεων της Ένωσης στον ενεργειακό τομέα με τις χώρες -παραγωγούς και τις χώρες διέλευσης με σκοπό τη σταθερότητα του εφοδιασμού καθώς και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών εφοδιασμού. To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει εν προκειμένω τις πρωτοβουλίες διαφόρων κρατών μελών ως προς την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως τη συνεδρίαση με τις χώρες της Κασπίας και τις χώρες διέλευσης που θα διοργανωθεί από την τσεχική προεδρία κατά την άνοιξη του 2009.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει επί του θέματος κατά τη σύνοδό του τον Μάρτιο του 2009 για να ανακεφαλαιώσει την πορεία των εργασιών, με βάση επίσης την προσεχή στρατηγική επισκόπηση της ενέργειας της Επιτροπής, και να εγκρίνει τις αποφάσεις που επιβάλλονται.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο[3], το οποίο εκφράζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να εφαρμόσουν δίκαιη, αποτελεσματική και συνεκτική πολιτική για να αντιμετωπίσουν τα διακυβεύματα και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι μεταναστεύσεις αυτές. Το Σύμφωνο συνιστά εφεξής για την Ένωση και τα κράτη μέλη της τη βάση μίας κοινής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, χαρακτηριζόμενη από πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Η κοινή αυτή πολιτική πρέπει να βασίζεται στην καλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, προς το συμφέρον όχι μόνο των χωρών υποδοχής αλλά και των χωρών καταγωγής και των ίδιων των μεταναστών.

20. Οι θεμελιώδεις αρχές που αναφέρει το Σύμφωνο εκφράζονται με μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να εφαρμοσθούν αμέσως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο εθνικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές αυτές θα εμπνεύσουν και το μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποβληθεί από την Επιτροπή τον Μάιο του 2009 ούτως ώστε να οριστικοποιηθεί υπό τη σουηδική Προεδρία. Η εφαρμογή του Συμφώνου θα αποτελέσει αντικείμενο ετήσιας συζήτησης αρχής γενομένης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2010.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές τις παρακείμενες στην Νότια Οσετία και την Αμπχαζία ως ουσιαστικό πρόσθετο βήμα για την εφαρμογή των συμφωνιών της 12ης Αυγούστου και της 8ης Σεπτεμβρίου, καθώς και για την έναρξη στη Γενεύη των διεθνών συνομιλιών οι οποίες προβλέπονται στις εν λόγω συμφωνίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν σε πλήρη και ενδελεχή αξιολόγηση της σχέσης ΕΕ-Ρωσίας εν όψει της προσεχούς συνόδου κορυφής η οποία έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στη Νίκαια στις 14 Νοεμβρίου 2008. Η αξιολόγηση αυτή θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία.

22. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να εξακολουθήσει να υποστηρίζει, ιδίως μέσω της πολιτικής γειτονίας της, τις προσπάθειες των εξ ανατολών γειτόνων της με στόχο τον οικονομικό εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει εν προκειμένω τη σημασία των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής ΕΕ/ Ουκρανίας του Παρισιού και ζητεί να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου. Αναθέτει στο Συμβούλιο να προβεί σε μια πρώτη εξέταση των προτάσεων σχετικά με τη μελλοντική «ανατολική εταιρική σχέση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει ήδη από τον Νοέμβριο.

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου της ομάδας μελέτης και των δύο αντιπροέδρων της σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας η οποία επισυνάπτεται στα παρόντα συμπεράσματα. Η ομάδα θα ξεκινήσει τις εργασίες της το συντομότερο δυνατό και η μελέτη της θα είναι σύμφωνη με την εντολή την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2007. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θα παράσχει στην ομάδα υλικοτεχνική υποστήριξη.

________________________


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σύνθεση της Oμάδας μελέτης


Πρόεδρος
Felipe González Márquez


Αντιπρόεδροι
Vaira Viķe-Freiberga
Jorma Ollila


Μέλη
Lykke Friis
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Καλυψώ Νικολαΐδη
Nicole Notat
Wolfgang Schuster
Lech Walesa


________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


Κατάλογος των εγγράφων αναφοράς που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο


- Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο (έγγρ. 13440/08, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΕ της 25ης Σεπτεμβρίου και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο)

o
o o


- Δήλωση για ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης των χωρών της Ευρωζώνης (έγγρ. 14239/08)

- Κατευθύνσεις της Προεδρίας ενόψει της συνέχισης των εργασιών για τη δέσμη ενέργεια/κλίμα (έγγρ. 14240/08 + REV 1 (cs ) + REV 2 (en, de,da,sv,lt,mt,pl,sk, sl))

- Έκθεση της προεδρίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού (έγγρ. 14090/08)
- Έκθεση της προεδρίας για την αστάθεια της τιμής του πετρελαίου (έγγρ. 13266/2/08 REV 2)


________________________


[1] Έγγρ. 14239/08
[2] Έγγρ. 14090/08
[3] Έγγρ. 13440/08


Side Bar