Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4


[ ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES


TEXTE HU

BRÜSSZELI EURÓPAI TANÁCS,
2005. DECEMBER 15–16.
ELNÖKSÉGI KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az Európai Tanács ülését az Európai Parlament elnöke, Josep Borrell expozéja előzte meg, amit véleménycsere követett.

 1. Az Európai Tanács emlékeztet az uniós politikák kialakításának alapjául szolgáló közös európai értékek — a szolidaritás, a társadalmi igazságosság és a fenntarthatóság — fontosságára. Ezek az értékek alkotják azt a keretet, amelyben az e következtetésekben meghatározott iránymutatásokat meg kell valósítani.

 1. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy az EU támogatja a jogállamiság elvén nyugvó hatékony multilateralizmus rendszerét, valamint arra, hogy a XXI. század kihívásainak megfelelő eszközökkel rendelkező ENSZ-re van szükség. Hangsúlyozza a 2005-ös ENSZ-csúcstalálkozón elfogadott reformok és kötelezettségvállalások gyors és teljes körű végrehajtása iránti elkötelezettségét.


I. EURÓPA JÖVŐJE

 1. Az Európai Tanács az állam- és kormányfők Hampton Courtban tartott informális találkozóját követően tudomásul veszi a Bizottság elnöke, valamint a főtitkár / főképviselő jelentését, és egyetért azzal, hogy az osztrák elnökség ideje alatt visszatérjen e kérdésekre.

 1. Az Európai Tanács tudomásul veszi a 2005. júniusi Európai Tanács alkalmával az állam- és kormányfők által tett nyilatkozatot követő, a valamennyi tagállamban Európa jövőjéről folyó nemzeti vitákról szóló közös brit-osztrák időközi jelentést. Az Európai Tanács az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa keretében végzett előkészítő munka alapján 2006 első felében, az osztrák elnökség ideje alatt visszatér a kérdésre. Az Európai Tanács tudomásul veszi továbbá az elnökség és Hollandia közös szervezésében 2005. november 17-én Hágában tartott „Hatalommegosztás Európában” című konferencián folytatott megbeszélést, valamint az osztrák elnökség arra vonatkozó szándékát, hogy még visszatérjen erre a kérdésre.


II. PÉNZÜGYI TERVEK

6. Az Európai Tanács megállapodásra jutott — a 15915/05 dokumentumban foglalt — a 2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi tervről.


III. AFRIKA

7. Az Európai Tanács elfogadja „az EU és Afrika: stratégiai partnerség felé” című uniós stratégiát, amelyre a 2005. júniusi Európai Tanács szólított fel (15702/1/05 REV 1). A kairói csúcstalálkozó alapján hangsúlyozza az EU–Afrika politikai párbeszéd fokozásának jelentőségét — beleértve egy második EU–Afrika csúcstalálkozó mielőbbi megrendezését Lisszabonban —, és megállapodik abban, hogy a stratégia végrehajtásában elért eredményeket 2006-tól kezdődően rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a Tanács által 2005. november 21-én elfogadott következtetéseket.

IV. A MIGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉS

8. Az Európai Tanács megállapítja, hogy növekszik a migrációval kapcsolatos kérdések fontossága az EU és tagállamai számára, továbbá, hogy a közelmúltban történt fejlemények néhány tagállamban a lakosság aggodalmának erősödéséhez vezettek. Hangsúlyozza a kiegyensúlyozott, átfogó és koherens megközelítés szükségességét, amely magában foglalja az illegális bevándorlás elleni küzdelemre irányuló politikákat, és — a harmadik országokkal együttműködve — kihasználja a legális migráció előnyeit. Emlékeztet arra, hogy a migrációval kapcsolatos kérdések központi helyet foglalnak el az EU-nak a harmadik országok széles körével fennálló kapcsolataiban, beleértve különösen az unióval szomszédos régiókat, nevezetesen a keleti, a dél-keleti régiókat és a Földközi-tenger térségét, és megállapítja, hogy rendkívül fontos, hogy e politikáknak megfelelő szintű pénzügyi erőforrásokat biztosítson. Az EU erősíteni fogja az ezen országokkal partneri szellemben a migrációval — beleértve a visszatérés kezelését is — kapcsolatban folytatott párbeszédet és együttműködést, valamennyi érintett ország körülményeinek tiszteletben tartásával.

 1. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a származási és a tranzitországok fejlesztési erőfeszítéseinek támogatására irányuló elkötelezettsége azon hosszú távú folyamat részét képezi, amely lehetővé teszi a migráció lehetőségeinek és kihívásainak megválaszolását a Hágai program szerint. E tekintetben az Európai Tanács elismeri, hogy fontos a migráció alapvető okainak kezelése, például megélhetési lehetőségek teremtésén keresztül és a szegénységnek a származási országokban vagy régiókban való felszámolása, piacok megnyitása és a gazdasági növekedés, jó kormányzás és az emberi jogok védelme révén.

 1. Ezen átfogó folyamat részeként az Európai Tanács üdvözli a Bizottság 2005. november 30-i „Kiemelt intézkedések a migráció kihívásainak megválaszolására” című közleményét, és elfogadja a következtetések mellékletében foglalt „A migrációval kapcsolatos átfogó megközelítés: az Afrikára és a Földközi-tengerre összpontosuló kiemelt intézkedések” szövegét, amely a következő területeket foglalja magában:

 • a tagállamok közötti együttműködés és intézkedések megerősítése;
 • az afrikai államokkal folytatott párbeszéd és együttműködés erősítése;
 • a szomszédos országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés erősítése az egész földközi-tengeri régióra kiterjedően;
 • valamint a finanszírozási és végrehajtási kérdések.

Az Európai Tanács felkéri a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 2006 végéig elért haladásról.

V. A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM

 1. Az Európai Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a terrorizmus keltette fenyegetésre adandó válasz átfogó és arányos legyen. Az Európai Tanács elfogadja az EU terrorizmusellenes stratégiáját (14469/4/05 REV 4), amely meghatározza a radikalizálódás és a terroristák toborzásának megelőzése, az állampolgárok és az infrastruktúra védelme, a terroristák üldözése és az ellenük folytatott nyomozás, valamint a támadások következményeire való reagálás javítása érdekében végzendő munka kereteit. Az Európai Tanács tudomásul veszi, hogy a végrehajtás nyomon követésére szolgáló eszközt, az EU terrorizmusellenes cselekvési tervét az új stratégiával való teljes összhang érdekében jelenleg vizsgálják felül.
 2. Az Európai Tanács üdvözli továbbá a terrorizmusellenes koordinátor féléves jelentésében meghatározott kiemelt kérdésekkel kapcsolatban elért eredményeket, és felszólít e munka lendületének fenntartására. Az Európai Tanács 2006. júniusi ülése át fogja tekinteni a terrorizmusellenes stratégia végrehajtásában elért eredményeket.


VI. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 1. Az Európai Tanács tudomásul veszi az EU következő 5 évre szóló megújult fenntartható fejlődési stratégiájáról szóló bizottsági közlemény előterjesztését. Az Európai Tanács várakozással tekint az elé, hogy 2006 júniusában célkitűzéseket, mutatókat és hatékony nyomon követési eljárást tartalmazó olyan ambiciózus és átfogó stratégiát fogadjanak el, amely a külső és belső dimenziókat egyaránt magában foglalja, valamint pozitív, hosszú távú szemléletre támaszkodna, és egyértelmű, koherens, az állampolgárok körében egyszerűen és hatásosan ismertethető stratégiában foglalná egybe a Közösség fenntartható fejlődéssel kapcsolatos prioritásait és célkitűzéseit.


VII. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS A FENNTARTHATÓ ENERGIA

 1. Az Európai Tanács üdvözli a 2005 folyamán a közép- és hosszú távú uniós stratégia kialakításában, valamint az éghajlatváltozásról folytatott nemzetközi tárgyalások újra megerősítésében elért eredményeket, emlékeztetve 2005. márciusi következtetéseire. Az Európai Tanács ezzel összefüggésben üdvözli az ENSZ éghajlatváltozással kapcsolatos montreali konferenciájának pozitív eredményeit, amelyek előbbre viszik az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye keretében végzett munkát, beleértve a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtását és annak rugalmas mechanizmusait is, valamint megbeszéléseket kezdeményez az éghajlatváltozás kezelésére vonatkozó hosszú távú együttműködési lépésekről, amelyek hozzájárulnak valamennyi ország lehető legszélesebb körű együttműködésének, és hatékony és megfelelő nemzetközi válaszadásban való részvételének biztosításához. Az Európai Tanács várakozással tekint az ezen megbeszélésekhez való uniós hozzájárulás közép- és hosszú távú stratégiájának kialakítása, valamint adott esetben a stratégia 2006 második felében történő megvitatása elé.

 1. Az Európai Tanács e munka támogatása érdekében hangsúlyozza a Gleneagles-i cselekvési terv végrehajtásának fontosságát, amely nagy hangsúlyt helyez a technológia átadására és az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére, valamint az Indiával, Kínával és Oroszországgal folytatott párbeszéd és az általuk megállapodott technológiai együttműködés tovább-vitelének fontosságát, többek között a jövőbeni csúcstalálkozók során, valamennyi jelentős energiafogyasztó országgal partnerség kialakítására törekedve.

 1. Az Európai Tanács üdvözli továbbá „A repülés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának csökkentése” című bizottsági közleményt, elismeri, hogy a repülési ágazatnak az Európai Unió kibocsátási kereskedelmi rendszerébe való bevonása az előrelépés legmegfelelőbb módja, és üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 2006 végéig hatékony jogalkotási javaslatot és hatásvizsgálatot terjeszt elő, amely tartalmazza a Tanács 2005. december 2-i ülésének következtetéseiben kért speciális elemzést.

 1. Az Európai Tanács hangsúlyozza az éghajlatváltozási, energiaügyi és versenyképességi célkitűzések integrált megközelítésének fontosságát, valamint hangsúlyozza, hogy a tisztább és fenntarthatóbb energiába való befektetésre irányuló stratégiák hozzájárulhatnak egy sor célkitűzés eléréséhez, beleértve az energiabiztonságot, a versenyképességet, a foglalkoztatást, a levegőminőséget és az üvegházhatású gázok csökkentett kibocsátását. Az Európai Tanács ezzel összefüggésben üdvözli az európai éghajlatváltozási program második szakaszának elindítását, valamint a Bizottságnak az energiahatékonyságról szóló cselevési terv kidolgozására irányuló szándékát.


VIII. NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS

 1. Emlékeztetve az (ECOFIN) Tanács 2005. december 6-i következtetéseire, az Európai Tanács megállapítja, hogy a világgazdaság gyors és alapvető gazdasági változás időszakát éli, és egyetért abban, hogy Európának gazdasági reformokra, szociális modernizációra és fenntartható környezetvédelmi politikákra van szüksége értékeinek megőrzéséhez, valamint ahhoz, hogy hatékony választ tudjon adni a globalizáció és a demográfiai változások kihívásaira és lehetőségeire. Az Európai Tanács hangsúlyozza az innováció, az információs és kommunikációs technológiák, a kutatás, valamint a humán tőke fontosságát — különösen a KKV-k tekintetében — a magasabb foglalkoztatásnak, termelékenységnek és a fenntartható fejlődésnek az Európai Unió egészében való megteremtésében, a stabil makrogazdasági politikák összefüggésében.

 1. Az Európai Tanács üdvözli a tagállamok nemzeti reformprogramjait és a Bizottság közösségi lisszaboni programját, és várakozással tekint a Bizottságnak az elért eredményekről szóló januári jelentése elé. Hangsúlyozza a nemzeti reformprogramoknak a lisszaboni stratégia átfogó irányításának megerősítésében betöltött fontosságát, és felkéri a tagállamokat, a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a programok végrehajtását a 2005. márciusi európai tanácsi következtetésekkel összhangban kísérjék figyelemmel és értékeljék.

 1. Az Európai Tanács a szubszidiaritás és az arányosság elvének és a közösségi vívmányok tiszteletben tartása fontosságának kellő figyelembe vételével hangsúlyozza, hogy a javított szabályozási keret az Európai Unióban — közösségi és tagállami szinten — kulcsfontosságú az állásteremtés és a növekedés megvalósítása szempontjából. Hangsúlyt kell helyezni a valamennyi intézmény által már megtett kötelezettségvállalások végrehajtására, beleértve a jobb jogalkotásról szóló, 2003. december 16-i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását is. Az Európai Tanács ennek alapján üdvözli a legutóbbi ülése óta elért jelentős eredményeket, és egyetért a csatolt mellékletben foglaltak szerint a következő területeken végzett további munka fontosságával: i) a vállalkozások és a polgárok terheinek csökkentése egyszerűsítés és ellenőrzés révén, ii) a felülvizsgált hatásvizsgálati rendszer, valamint iii) a jogalkotás adminisztratív költségeinek értékelésére vonatkozó közös uniós módszer.

 1. Az Európai Tanács — 2005. márciusi következtetéseivel összhangban — hangsúlyozza a belső piac megfelelő működése biztosításának fontosságát, ideértve a szolgáltatások piacát is. Az Európai Tanács tudomásul veszi a szolgáltatásokról szóló irányelv tekintetében elért előrelépést, és a kitartó lendület érdekében várakozással tekint a Bizottság módosított javaslata elé.


IX. KEDVEZMÉNYES HÉA-KULCS

 1. Az Európai Tanács felhívja az ECOFIN-Tanácsot, hogy a 2006 januárjában megtartandó ülésén a vonatkozó megállapodás véglegesítése érdekében foglalkozzon a kedvezményes HÉA-kulcsok kérdésével.X. MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

 1. Az Európai Tanács üdvözli a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság uniós tagsági kérelméről szóló bizottsági véleményt. Üdvözli a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért jelentős előrelépést az Európai Tanács 1993-as koppenhágai ülésén meghatározott politikai kritériumoknak, valamint a stabilizációs és társulási folyamattal kapcsolatos, a Tanács által 1997-ben megállapított követelményeknek való megfelelés tekintetében.

 1. Az Európai Tanács, a Bizottság elemzésére figyelemmel, úgy határozott, hogy tagjelölt ország státuszt ad Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak, figyelembe véve különösen az ohridi keretmegállapodással kapcsolatos jogalkotási keret kialakításában elért számottevő előrelépését, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtásában (beleértve annak a kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezéseit is) 2001 óta felmutatott eredményeit.

 1. Az Európai Tanács egyértelművé teszi, hogy — konkrét értékelési kritériumok alapján — további lépések mérlegelésére lesz szükség a 2005. december 12-i tanácsi következtetésekben előírt, a bővítési stratégiával kapcsolatos vita; a koppenhágai politikai kritériumok Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság általi teljesítése; a stabilizációs és társulási folyamat követelményeinek teljesítése, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás hatékony végrehajtása; továbbá a bizottsági véleményben megfogalmazott további kérdések és tagsági kritériumok, valamint az európai partnerség prioritásainak végrehajtása tekintetében szükséges további jelentős haladás figyelembevételével. Figyelembe kell venni az Unió felvevőképességét is. Az Európai Tanács felkéri a Bizottságot arra, hogy az elért eredményekről szóló jövőbeni jelentéseiben adjon tájékoztatást a fejleményekről.


XI. ÍRORSZáGéRT NEMZETKöZI ALAP

26. Az Európai Tanács megállapította, hogy az Írországért Nemzetközi Alap tevékenysége révén jelentős mértékben hozzájárult a béke és a megegyezés elősegítéséhez. Felkérte a Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket az Alapnak biztosított folyamatos EU-támogatás céljából, mivel az 2010-ig tartó tevékenységének utolsó, döntő szakaszába lép.

XII. KÜLKAPCSOLATOK

 1. Az Európai Tanács nyilatkozatot fogad el a földközi-tengeri régióról és a Közel-Keletről, amelyek e következtetések mellékletét képezik.

 1. Az Európai Tanács jóváhagyja az EBVP-ről szóló elnökség jelentést (15678/05), amely magában foglalja a következő elnökségnek szóló megbízást is.

 1. Az Európai Tanács elfogadja a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek, valamint azok lőszereinek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelemre irányuló EU stratégiát (13066/05).

 1. Az Európai Tanács üdvözli a Tanács, a tagállamok, a Bizottság és az Európai Parlament által „Európai konszenzus a fejlődésről” címmel elfogadott szöveget, amely az Uniót felruházza a fejlődéshez szükséges értékekre, célokra, elvekre és eszközökre irányuló közös elképzeléssel (14820/05). Az Európai Tanács üdvözli, hogy a Bizottság ellenőrző jelentése alapján a Tanács rendszeresen értékelni fogja a 2005. májusi tanácsi következtetésekben megállapított, a támogatások volumenére vonatkozó célkitűzéseket.

 1. Az Európai Tanács felszólítja az elkövetkező osztrák elnökséget, hogy folytassa a konzuli és vízumterületre vonatkozó együttműködés javítását célzó munkát.__________________________

I. MELLÉKLET


A MIGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉS:
AZ AFRIKÁRA ÉS A MEDITERRÁN TÉRSÉGRE ÖSSZPONTOSÍTÓ ELSŐDLEGES FELLÉPÉSEK

Az Európai Tanács üdvözli a Bizottság 2005. november 30-i „A migráció kihívásaira válaszként adott elsődleges fellépések: a Hampton Court-i csúcstalálkozót követő intézkedések” című közleményét.

Az EU Afrikára vonatkozó stratégiájával és a bel-és igazságügy külső dimenziójára vonatkozó stratégiával, valamint a mediterrán térségben nemrégiben lezajlott eseményekkel összefüggésben az Európai Tanács megállapodásra jutott, hogy Afrikára és a mediterrán térségre összpontosító elsődleges fellépéseket kezdeményez.

Az Európai Tanács egyetért abban, hogy rövid távon sürgősen széleskörű, konkrét, a jelenlegi munka részét képező fellépésekre van szükség annak érdekében, hogy a migráció valamennyi érintett ország előnyére váljon. Intézkedéseket kell tenni az illegális migrációs áramlás és halálesetek számának csökkentése, az illegális migránsok biztonságos hazatérésének garantálása, a menekültek számára fenntartható megoldások elérése és a migráció jobb kezelésére irányuló kapacitás — többek között a legális migráció előnyeinek valamennyi partner számára történő maximalizálásán keresztüli — kiépítése érdekében, az emberi jogok és a menedékhez való egyéni jog teljes tiszteletben tartása mellett. Az alábbiakban felsorolt közvetlen intézkedések az EU Afrikával és a mediterrán országokkal való kapcsolatainak egy valós partnerség keretén belüli fejlesztésére vonatkozó átfogó terv részei. Az Európai Tanács ugyancsak üdvözli a tagállamok által az e területen kifejtett kiegészítő jellegű párbeszédet és együttműködést.

Az Európai Tanács hangsúlyozza továbbá, hogy néhány javasolt elsődleges fellépéssel kapcsolatban, — mint például a migrációs útvonalakra és a tengeren való biztonságra irányuló, mind a mediterrán térséget, mind pedig bizonyos afrikai országokat érintő kezdeményezések — integrált és átfogó megközelítésre van szükség.

A Bizottság közleményének fényében az Európai Tanács elfogadja a következő fellépéseket, és azok 2006 folyamán történő végrehajtása érdekében felkéri a Tanácsot és a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt a Bizottsággal.

A tagállamok közötti operatív együttműködés megerősítése

• A FRONTEX-et fel kell szólítani az alábbiakra:

o 2006 folyamán a mediterrán térségben a lehető legkorábban hajtson végre határvédelmi intézkedéseket, különösen közös műveleteket és kísérleti projekteket;

o 2006 májusáig nyújtson be egy a legfrissebb tanulmányokon alapuló kockázatelemző jelentést Afrikáról;

o 2006 folyamán a lehető legkorábban indítson el egy megvalósíthatósági tanulmányt az EU déli tengeri, nevezetesen földközi-tengeri határainak megerősített védelméről és ellenőrzéséről, valamint egy, EU tagállamok és észak-afrikai országok részvételével működő földközi-tengeri parti őrség-hálózatról.

• 2006 végéig meg kell vizsgálni az EU teljes déli tengeri határszakaszára és a Földközi-tengerre vonatkozó ellenőrző rendszer létrehozásának technikai megvalósíthatóságát. Egy ilyen rendszert modern technológiákra kell építeni abból a célból, hogy lehetőség nyíljon a tengeren emberi életek megmentésére és az illegális migráció leküzdésére.

• 2006 folyamán az elsődlegesen érintett országok és térségek bevonásával a lehető legkorábban létre kell hozni a bevándorlási összekötő tisztviselők regionális hálózatát, valamint adott esetben a legfontosabb országokban működő bevándorlási összekötő tisztviselők segítségével 2006 májusáig jelentéseket kell benyújtani az illegális bevándorlásról és az emberkereskedelemről.

• 2006 tavaszáig javaslatot kell tenni nemzeti szakértőkből álló gyorsreagálású csoportok létrehozására, amelyek a migránsok tömeges áramlása esetén a hágai programmal összhangban gyors technikai és operatív támogatást tudnak nyújtani.

• Gondoskodni kell a Nemzetközi Migráció Globális Bizottságának jelentését követő megfelelő intézkedésekről, valamint elő kell készíteni a 2006 szeptemberében induló, a migrációról és a fejlődésről szóló magas szintű ENSZ-párbeszédet.

• 2006 márciusáig be kell nyújtani a tengerjog területén érvényes meglévő nemzetközi eszközök elemzését, amely magában foglalja a menekültjog megfelelő vonatkozásait.

PáRBESZéD éS EGYüTTMűKöDéS AFRIKáVAL

• A migráció jelenségét az EU és az Afrikai Unió között folyó politikai párbeszéd során elsődleges közös kérdésként kell kezelni, többek között a magas rangú tisztviselőknek az EU–Afrika miniszteri trojka tanácskozásait előkészítő rendszeres ülései alkalmával.

• Fórumok, kezdeményezések és regionális találkozók keretében — beleértve a 2006-ban Marokkóban tartandó EU–Afrika miniszteri konferenciát és a 2006 márciusában Brüsszelben tartandó, a migrációról és a fejlődésről szóló konferenciát is — partnerségben kell együttműködni az afrikai országokkal és az olyan regionális szervezetekkel, mint például az ECOWAS.

• A származási, tranzit- és célországok közötti operatív együttműködés érdekében meg kell vizsgálni a migrációs útvonalakra vonatkozó kezdeményezés megvalósíthatóságát abból a célból, hogy 2006-ban ki lehessen dolgozni a konkrét kezdeményezést.

• 2006 tavaszáig a cotonou-i megállapodás 13. cikkének alapján több kérdésben — az intézmények és kapacitások kiépítésétől és a legális migránsok hatékony integrációjától kezdve a visszatérésig és a visszafogadási kötelezettségek hatékony végrehajtásáig — el kell mélyíteni a Szaharától délre fekvő fontos afrikai országokkal folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy mindkét fél számára előnyökkel járó együttműködés jöjjön létre e területen.

• 2006 folyamán Tanzánia bevonásával a lehető legkorábban ki kell dolgozni és végre kell hajtani egy kísérleti regionális védelmi programot, és létre kell hozni a programot felügyelő irányítóbizottságot. E kísérleti program eredményei alapján terveket kell kidolgozni a további afrikai programokra vonatkozóan.

• A migráció valós okainak jobb megértésére irányuló tanulmányt kell készíteni a hosszú távú megközelítés alátámasztása céljából.

• 2006 folyamán a lehető legkorábban rendszeres párbeszédet kell kialakítani az ENSZ menekültügyi főbiztosával annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon az afrikai országokkal kapcsolatos munka során szerzett tapasztalatok és szaktudás cseréjére.

• 2006 elején kezdeményezéseket kell indítani az olcsóbb és könnyebben hozzáférhető átutalási szolgáltatások előmozdítására, valamint a nemzetközi szervezeteknek az átutalásokkal kapcsolatos adatok javítására irányuló, folyamatban lévő erőfeszítései támogatására; fontolóra kell venni azon afrikai államok erőfeszítéseinek támogatását, amelyek többek között közös fejlesztési intézkedések révén a diaszpórában élő emberek számára megkönnyítik, hogy hozzájáruljanak származási országuk fejlesztéséhez, valamint meg kell vizsgálni, milyen módon lehetne enyhíteni a sebezhető ágazatokban a szakképzett munkaerő-veszteségek hatását.

• A lehetséges migránsok számára tájékoztatási kampányt kell kidolgozni, amely rámutat az illegális migrációval járó veszélyekre és tudatosítja a migráció elérhető legális csatornáit.

Együttműködés a szomszédos országokkal

• 2006-ban a migrációval foglalkozó miniszteri szintű Euromed találkozót kell szervezni.

• Adott esetben be kell vonni a mediterrán térség harmadik országait a földközi-tengeri parti őrség-hálózatra, a Földközi-tengerre vonatkozó ellenőrző rendszerre, valamint a kapcsolódó kísérleti projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányba.

• Adott esetben rendelkezésre kell bocsátani a más regionális együttműködési struktúrák keretében szerzett tapasztalatokat és legjobb gyakorlatot, beleértve a balti-tengeri térséggel kapcsolatos struktúrákat is.

• Az illegális migráció és az emberkereskedelem megelőzése és leküzdése érdekében a mediterrán partnerekkel való együttműködés során ki kell használni valamennyi rendelkezésre álló programot, beleértve a lent említett programokat is, valamint a migráció jobb kezelése érdekében fejleszteni kell a kapacitásokat, továbbá meg kell vizsgálni, miként lehet a legjobban megosztani a legális migrációval és a munkaerő-piaci esélyekkel kapcsolatos információkat, például migrációs profilok kialakítása és a szubregionális fórumok megerősítése révén.

• A feladatok terén elsőbbséget kell biztosítani az alábbi három ország tekintetében a következőknek:

o Marokkó — a csempészet elleni küzdelemre vonatkozó projektek megvalósítása és az EK-Marokkó visszafogadási megállapodásra irányuló tárgyalások lebonyolítása a lehető legrövidebb időn belül;

o Algéria — induló ülés 2006 elején az EK-Algéria társulási megállapodás migrációs rendelkezései alapján folytatandó együttműködés érdekében és a visszafogadási megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdése a lehető legrövidebb időn belül a Bizottságnak nyújtott felhatalmazás alapján;

o Líbia — a migrációra vonatkozó EU–Líbia cselekvési tervre irányuló megállapodást célzó munka befejezése 2006-ban a lehető legkorábban, a Líbiával folytatott, a migrációval kapcsolatos párbeszéd és együttműködés kezdeményezéséről szóló 2005. június 3-i tanácsi következtetésekkel összhangban, valamint a további projekteknek a lehető leghamarabbi megvalósítása.

• Fokozni kell a kutatásokat a bevándorlási hullámok jobb megismerése és kezelése érdekében, a regionális IB I MEDA program migrációs komponensére alapozva.

• Elő kell segíteni az észak-afrikai és szub-szaharai afrikai országok közötti kapcsolatok erősítését, a lehetséges migrációs útvonalakra vonatkozó kezdeményezés keretében.

• Folytatni kell a párbeszédet és az együttműködést az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosával (UNHCR), a harmadik országoknak a menekültvédelem kapacitásának fejlesztése tekintetében történő támogatása érdekében.

• Konferenciát kell lebonyolítani „A belső biztonság szerepéről az EU és szomszédai közötti kapcsolatokban” témában Bécsben 2006 májusában.

Finanszírozás


Az Európai Tanács üdvözli a megnyilvánuló fokozott prioritást a migráció és a pénzügyi támogatás növelésére irányuló bizottsági szándék vonatkozásában a migrációt érintő vagy ahhoz kapcsolódó területeken a harmadik országokkal fennálló kapcsolatok tekintetében, többek között az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) legfeljebb 3%-áig terjedő allokációja és az egyéb megfelelő pénzügyi eszközök általi, összehasonlítható erőfeszítések révén. Egyenértékű erőfeszítéseket kell fontolóra venni különösen a szub-szaharai afrikai térség tekintetében, a migrációt kiváltó okok kezelése érdekében.

Az Európai Tanács hangsúlyozza annak fontosságát is, hogy az AENEAS-on belül Afrika és a Mediterrán térség számára megfelelő prioritást kell biztosítani a 2006-ban finanszírozandó cselekvéseknél, ideértve azokat is, amelyek a migráció és a fejlesztés közötti szinergiák előmozdítását célozzák. A harmadik országokkal a migráció és menedékjog terén a jövőbeni pénzügyi terv alapján folytatandó együttműködési tematikus program megfelelő forrásait is biztosítani kell olyan kellően rugalmas finanszírozási formával, mely gyors kifizetést tesz lehetővé komoly, sürgős szükség esetén.

Végrehajtás és jelentéstétel

Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy fontos a megállapított elsődleges intézkedések gyors végrehajtása, és felszólítja a Bizottságot, hogy szervezzen koordinációs üléseket a tagállamok, a FRONTEX, az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosa (UNHCR), valamint szükség esetén más érintett szervezetek részvételével.
Az Európai Tanács felkéri a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 2006 végéig elért haladásról.

II. MELLÉKLET


JOBB SZABÁLYOZÁS


A vállalkozások és a polgárok terheinek csökkentése egyszerűsítés és ellenőrzés révén

Az Európai Tanács újólag megerősíti a vállalkozásokra és az állampolgárokra háruló felesleges terhek csökkentésének fontosságát. E tekintetben üdvözli az EU jogalkotásának egyszerűsítéséről szóló új bizottsági programot[1], és felszólítja a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy biztosítson kiemelt prioritást az egyszerűsítésre vonatkozó javaslatok jogalkotási rendszerben történő feldolgozásának. Az Európai Tanács üdvözli a Bizottság átvilágítási kezdeményezését, tudomásul veszi az eredményeket, és felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a függőben lévő javaslatoknak a hatásaik ― beleértve a gazdasági, a társadalmi és a környezeti hatásokat is — tekintetében történő nyomon követését, amennyiben indokolt, azok módosítása, helyettesítése vagy visszavonása céljából.

Felülvizsgált hatásvizsgálati rendszer

Az Európai Tanács üdvözli a Bizottság felülvizsgált hatásvizsgálati rendszerét[2], beleértve az aziránti elkötelezettségét, hogy az éves munkaprogramja valamennyi jelentősebb jogalkotási javaslatának, valamint politikát meghatározó dokumentumának tekintetében folytassa az integrált hatásvizsgálatok előkészítését. E vizsgálatoknak tartalmazniuk kell azon választási lehetőségek széles skáláját — amennyiben rendelkezésre állnak, ágazati elemzések igénybevételével —, amelyek potenciálisan teljesíthetik a javaslat célkitűzéseit, adott esetben beleértve a nem jogszabályi jellegű választási lehetőségeket és a további harmonizációt is. Az Európai Tanács felszólítja a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy teljes mértékben vegye igénybe a Bizottság hatásvizsgálatait, mint a politikai döntéshozatal tájékoztatására és a hatásvizsgálathoz kapcsolódó intézményközi közös megközelítés végrehajtására szolgáló eszközt. Újólag megerősíti a politika-meghatározás átláthatóságának és az érdekelt felekkel kellő időben folytatott és hatékony konzultációnak a fontosságát, és várakozással tekint a Bizottság hatásvizsgálati rendszere végrehajtásának 2006 elején kezdődő, átfogó, független értékelése elé.

A jogszabályokból eredő adminisztratív költségek értékelésére vonatkozó közös uniós módszer

Az Európai Tanács üdvözli a jogalkotás adminisztratív költségeinek értékelésére vonatkozó közös uniós módszerről szóló bizottsági közleményt[3], és felkéri a Bizottságot, hogy — következetesen, átlátható kritériumok szerint, és a 2006 januárjában indítandó integrált hatásvizsgálat részeként — kezdje meg az adminisztratív terhek mérését. Ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy ez a módszer nagy mértékben segítheti az egyszerűsítést igénylő jogszabályok azonosítását, és felkéri a Bizottságot, hogy tárja fel az adminisztratív terhek csökkentése tekintetében az egyes szektorokban a mérhető célok meghatározására szolgáló lehetőségeket. Az Európai Tanács elismeri annak fontosságát, hogy a tagállamok — igény szerint és arányos módon — biztosítsák az uniós jogszabályok által rájuk rótt adminisztratív terhek felméréséhez szükséges információkat.

III. MELLÉKLET


AZ EURÓPAI TANÁCS NYILATKOZATA

1. Az Európai Tanács újólag kinyilvánítja a biztonságos, virágzó és békés közel-keleti és földközi-tengeri térség iránti — a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok iránti tiszteleten alapuló — elkötelezettségét.

2. Az Európai Tanács elismeri azokat a kihívásokat, amelyekkel a közel-keleti és a földközi-tengeri országoknak szembe kell nézniük. Valamennyi partnerét sürgeti, hogy békés úton rendezzék vitáikat, mondjanak le az erőszak alkalmazásáról vagy az azzal való fenyegetésről, vessenek véget az uszításnak, és mozdítsák elő a térség biztonságát. Felszólítja őket a tömegpusztító fegyverek nemzetközi elterjedése elleni küzdelemmel, a fegyverzetellenőrzéssel és a leszereléssel kapcsolatos megállapodások követésére és betartására, valamint a tömegpusztító fegyverektől és hordozóeszközeiktől mentes közel-keleti zóna megteremtésére. Felszólítja őket a terrorizmus és a terroristahálózatok problémájának kezelésére. Az EU elkötelezett aziránt, hogy valamennyi országgal együttműködve kezelje a kihívást.


Irán

3. Az Európai Tanács fenntartások nélkül elítéli azt, hogy Ahmadinedzsád elnök Izrael eltörlésére hívott fel és tagadta a holokausztot. Ezek az észrevételek teljes mértékben elfogadhatatlanok és nincs helyük a civilizált politikai vitákban. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy idén novemberben az ENSZ Közgyűlése egyhangúlag — Iránt is beleértve — elfogadott egy határozatot, amely „elutasítja a holokauszt, mint történelmi esemény mindennemű — teljes vagy részleges — tagadását”, és arra ösztönöz minden tagállamot, hogy lakossága számára biztosítsa a holokauszttal kapcsolatos oktatást. Az Európai Tanács ismételten megerősíti Izrael állam jogát a biztonságos és elismert határokon belüli létezésre. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy az Egyesült Nemzetek valamennyi tagja vállalta, hogy tartózkodik a fenyegetéstől vagy az erőszak alkalmazásától bármely állam területi integritásával vagy politikai függetlenségével kapcsolatban. Az EU felhívja az iráni vezetőket, hogy csatlakozzanak a palesztin-izraeli konfliktus kétállamos megoldásának szükségességére vonatkozó nemzetközi egyetértéshez, támogassák az Izrael és szomszédai közötti béke megteremtését, valamint szüntessék be a terroristacselekményeket hirdető vagy végrehajtó csoportok támogatását.

4. Az Európai Tanács komolyan aggódik amiatt, hogy Irán nem bizonyította hitelt érdemlő módon, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál. Az iszfaháni uránátalakító létesítményben folytatott tevékenységek Irán általi újraindítása, az átláthatóság folyamatos hiánya és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség igazgatótanácsának egymást követő határozataiban megkívánt lépések megtételének visszautasítása tovább súlyosbították az EU mély aggodalmát Irán szándékaival kapcsolatosan. Bár az EU továbbra is a diplomáciai megoldásra törekszik, ennek lehetősége nem áll fenn korlátlan ideig, ezért az Európai Tanács arra sürgeti Iránt, hogy adjon konstruktív választ, többek között azáltal, hogy végrehajtja a NAÜ igazgatótanácsa által szorgalmazott bizalomépítő intézkedéseket, illetve tartózkodik minden további, a helyzet súlyosbodásával fenyegető egyoldalú lépés megtételétől.

5. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy az EU Iránnal fennálló hosszú távú kapcsolatainak javulása vagy romlása attól függ, hogy valamennyi fontos kérdésben előrelépés történik-e. Tekintettel arra, hogy Irán részéről május óta provokatív politikai lépések tapasztalhatók, a Tanács megállapodott abban, hogy az EU diplomáciai lehetőségeit alaposan felül kell vizsgálni, és az EU hozzáállását továbbra is Irán nyilatkozataira és tetteire figyelemmel kell alakítani. Az Európai Tanács újólag kifejezi az emberi jogok és az alapvető politikai szabadságok tiszteletben tartásának Iránban tapasztalt hiánya miatti mély aggodalmát, és felszólítja Iránt, hogy az ezen elvek iránti tiszteletét konkrét lépésekkel bizonyítsa, beleértve Akbar Gandzsi és más, meggyőződésük miatt bebörtönzött személyek végleges szabadon bocsátását. Az uniós szolidaritás szellemében az Európai Tanács felszólítja Iránt, hogy szüntessen meg minden megkülönböztető korlátozást az egyes tagállamokkal szemben.

Irak

6. Az Európai Tanács az ENSZ BT 1546 és 1637 sz. határozatával összhangban újólag megerősíti az iraki politikai átmenetre irányuló folyamatos támogatását, valamint az iránti elkötelezettségét, hogy segítse az iraki népet a biztonságos, stabil, egységes és virágzó Irak megteremtése érdekében tett erőfeszítéseiben. Örömmel üdvözli a december 15-i választásokat, mint az iraki demokrácia és stabilitás felé tett újabb lépést, és az új kormány gyors megalakítására ösztönöz. Az Európai Tanács elismeri, hogy Irakban továbbra is megosztottság tapasztalható. Felszólítja valamennyi iraki felet, hogy kizárólag békés tevékenységek mellett kötelezze el magát, és tegyen aktív erőfeszítéseket a békítés érdekében. Az Európai Tanács teljes mértékben elítéli a terroristák által elkövetett atrocitásokat. Az Európai Unió készen áll az iraki nép támogatására a hazája jövőjét illető szélesebb konszenzus kialakításában, többek között az alkotmány felülvizsgálata révén is, valamint a Szaddám utáni új és befogadó politikai rendszer kiépítésében. Az Európai Tanács üdvözli az Arab Liga által november 19–21-én megrendezett, Irakkal kapcsolatos találkozót, és támogatja a nemzeti egyetértést célzó konferencia 2006 elejére tervezett összehívását. Az Európai Tanács határozottan felszólítja a térség államait, különösen Szíriát és Iránt az iraki politikai folyamat támogatására és a jószomszédi kapcsolatok kialakítására, többek között a terroristák határokon keresztül történő mozgásának és támogatásának megakadályozása érdekében Irakkal folytatott együttműködés révén.

7. Az Európai Tanács ismételten elkötelezi magát Irak újjáépítésének támogatása mellett, többek között az EU jogállamisági missziója révén. Az Európai Tanács aggodalmát fejezi ki az emberi jogok Irakban való megsértéséről szóló közelmúltbeli jelentések miatt, és felszólítja az iraki hatóságokat, hogy ezt a problémát sürgősen és átlátható módon rendezzék. Hangsúlyozza, hogy az EU határozottan ellenzi a halálbüntetés alkalmazását. Az Európai Tanács továbbra is elkötelezett az együttes EU-iraki politikai nyilatkozat értelmében Irakkal folytatott rendszeres politikai párbeszéd iránt. Az EU reményei szerint, amint az alkotmányosan megválasztott kormány megalakul, az EU Irakkal fennálló kapcsolatai tovább bővülnek és erősödnek, többek között a szerződéses kapcsolatok kialakítása révén.

Libanon

8. Az Európai Tanács újólag kifejezi Libanon egysége, stabilitása és függetlensége iránti támogatását, és emlékezteti Libanon szomszédait arra, hogy kötelesek tiszteletben tartani az ország szuverenitását. Az Európai Tanács erőteljesen elítéli Dzsibran Tueini, valamint vele együtt utazó társai meggyilkolását. Ez a gyilkosság a libanoni állampolgárok, újságírók, politikai vezetők és a véleménynyilvánítási szabadságuk ellen folytatott elvetemült kampány legutóbbi eseménye. Az Európai Tanács különös aggodalommal veszi tudomásul továbbá az ENSZ Detlev Mehlis által vezetett független nemzetközi vizsgálóbizottságának (UNIIIC) második jelentésében foglalt következtetéseket. Tudomásul veszi annak megerősítését, hogy komoly jelek mutatnak a libanoni és a szíriai biztonsági szolgálat érintettségére Rafik Hariri meggyilkolásában, és aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a szíriai hatóságok nem működtek együtt teljes mértékben a Bizottsággal. Az Európai Tanács nyomatékosan felszólítja Szíriát, hogy feltétel nélkül működjön együtt az ENSZ független vizsgálóbizottságával, amely további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy törvényszék elé állítsa azokat, akiket felelősség terhel Rafik Hariri meggyilkolásáért. Az Európai Tanács üdvözli az ENSZ BT december 15-i 1644 sz. határozatának egyhangú elfogadását, amely kibővíti az UNIIIC megbízatását; felhatalmazza az UNIIIC-et, hogy technikai segítséget nyújtson a libanoni hatóságoknak a Libanonban 2004. október 1-je óta elkövetett egyéb terroristatámadásokkal kapcsolatos vizsgálataikban; valamint tudomásul veszi a libanoni kormány azon kérését, hogy a Rafik Hariri meggyilkolásában érintetteket nemzetközi jellegű törvényszék elé állítsák.

9. Az Európai Tanács ismételten teljes támogatásáról biztosítja Libanon kormányát, valamint felszólítja, hogy az ország egészére terjessze ki fennhatóságát, és — a központi csoport szeptemberben New Yorkban megtartott ülésén elfogadottak szerint — sürgősen oldja meg az ország szilárd jövőjének megalapozásához szükséges gazdasági és politikai reform kérdését. Üdvözli a 2006. októberi nemzetközi konferencia megrendezését. Valamennyi érintett felet emlékeztet arra, hogy kötelességük teljes körűen végrehajtani az ENSZ BT 1559 sz. határozatát, beleértve valamennyi milícia feloszlatását és lefegyverzését is.

A közel-keleti békefolyamat

10. Az Európai Tanács újólag megerősíti a Kvartett tárgyalási menetrendjének teljes körű végrehajtása iránti elkötelezettségét. Üdvözli Izraelnek a Gázából és Ciszjordánia egyes részeiből való kivonulását, mint a tárgyalási menetrend végrehajtása felé tett jelentős lépést. A rafah-i átkelőhely működtetését ellenőrző határőrizeti segítségnyújtó EU-misszió megindítása, valamint a palesztin határigazgatási kapacitás megerősítéséhez nyújtott EU-támogatás tükrözi az EU szilárd elkötelezettségét a felek tartós, tárgyaláson alapuló rendezés érdekében végzett munkájának támogatása iránt. Az Európai Tanács felszólít a november 15-i határforgalmi és határátlépési megállapodás valamennyi vonatkozásának gyors végrehajtására. Elismeri a Kvartett különleges megbízottjának erőfeszítéseit, és hangsúlyozza a békefolyamatban való folyamatos nemzetközi részvétel fontosságát.

11. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy valamennyi palesztin csoportnak, így a Hamásznak is, fel kell hagynia az erőszakkal, el kell ismernie Izrael jogát a létezésre, és le kell szerelnie. Azok, akik részt akarnak venni a politikai folyamatban, nem vehetnek részt fegyveres tevékenységben, mivel e tevékenységek alapvető ellentmondásban vannak a demokratikus állam kialakításával. Ebben a tekintetben az Európai Tanács üdvözli a Palesztin Hatóság azon nyilatkozatait, amelyekben elítéli az erőszakot és a terrorista tevékenységet folytató csapatokat felhívja ezen tevékenységük megszüntetésére és a demokratikus folyamatban való részvételre. Sürgeti a Palesztin Hatóságot, hogy határozottan lépjen fel azok ellen, akik erőszakos vagy a megfélemlítésre irányuló cselekedeteket követnek el és a biztonságot vonja teljes ellenőrzése alá a hatósága alá tartozó területeken. Az EU továbbra is elkötelezett a palesztin reformok támogatása, valamint a palesztin biztonsági erők és a polgári rendfenntartó kapacitás megerősítése iránt, beleértve az Egyesült Államok biztonsági koordinátorával együttműködő EU polgári rendőri missziót is.

12. Az Európai Tanács hangsúlyozza a Palesztin Törvényhozó Tanács megválasztására irányuló, 2006 januárjára tervezett választások fontosságát. Felszólítja Izraelt, hogy teljes mértékben működjön együtt a Palesztin Hatósággal a választások előkészítésében és lefolytatásában, különösen az összes jelölt, a választás lebonyolításában közreműködők és a szavazók mozgásszabadságát illetően elsősorban Kelet-Jeruzsálemben, és üdvözli az EU választási megfigyelő missziójának megindítását.

13. Az Európai Tanács felszólítja Izrael kormányát, hogy minden, a nemzetközi joggal ellentétes tevékenységet szüntessen be a palesztin területeken, beleértve a telepek létesítését, a palesztin otthonok lerombolását, valamint a megszállt területen fekvő biztonsági kerítés építését. Mindez azzal fenyeget, hogy a két életképes állam együttélésén alapuló bármilyen megoldást fizikailag lehetetlenné tesz. A Kelet-Jeruzsálemben és környékén tapasztalható izraeli tevékenységek különös aggodalomra adnak okot, elsősorban a Jeruzsálemmel kapcsolatos végleges rendezési megállapodás elérése tekintetében.

Regionális stabilitás

14. Az Európai Tanács valamennyi érintett államot arra sürgeti, hogy azonnal hozzanak a regionális stabilitás támogatását célzó gyakorlati intézkedéseket. Ezek közé tartozik az Izrael és szomszédai közötti béke megteremtésének, az Irakban zajló, mindenre kiterjedő politikai folyamatoknak a támogatása és az ENSZ BT 1559 sz. határozatának és egyéb fontos határozatoknak a végrehajtása Libanonban, továbbá az erőszakot alkalmazó csoportok támogatásának megszüntetése mozgásuk, megszervezésük és fegyverellátásuk megakadályozásával, valamint a terrorizmustól való tartózkodásra való felszólításukkal.

Politikai, szociális és gazdasági reform

15. Az Európai Tanács hangsúlyozza a politikai, szociális és gazdasági reform támogatása iránti elkötelezettségét. Hangsúlyozza, hogy nagy fontosságot tulajdonít az Európai Uniónak a földközi-tengeri térséggel és a Közel-Kelettel létrejött stratégiai partnersége teljes mértékű végrehajtásának, valamint a régió valamennyi országával, köztük az Öböl Együttműködési Tanács (GCC) országaival, Jemennel, Iránnal és Irakkal való együttműködés iránti elkötelezettségének.

A barcelonai folyamat

16. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy az európai szomszédságpolitika megvalósítása révén megerősített barcelonai folyamat biztosítja a földközi-tengeri térség országaival fennálló kapcsolatok központi keretét. Az Európai Tanács üdvözli az Izraellel, Jordániával, Marokkóval, a Palesztin Hatósággal és Tunéziával kötött, az Európai Szomszédságpolitika cselekvési terveinek végrehajtása terén elért eredményeket; tudomásul veszi az Egyiptommal való tárgyalások és a Libanonnal lévő előzetes egyeztetések megkezdését; valamint felkéri a Bizottságot, hogy állítson össze egy Algériával kapcsolatos nemzeti tervet cselekvési terv megtárgyalása céljából.

17. Az Európai Tanács üdvözli az Euromed 10. évfordulója alkalmából november 27–28-án Barcelonában megrendezett Euromed-csúcstalálkozót, amelynek során kölcsönös egyetértéssel elfogadták a terrorizmus elleni küzdelemről szóló magatartási kódexet és ötéves munkaprogramot. Az ötéves munkaprogram középtávú célokat tartalmaz a következő területeken: a politikai és a biztonsági partnerség; a fenntartható gazdasági növekedés és reform; az oktatás és a szocio-kulturális cserekapcsolatok; valamint a migráció, a társadalmi integráció, a jog érvényesülése és a biztonság. Az Európai Tanács ajánlja, hogy valamennyi soros elnökség — a Bizottsággal és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően — nyújtson be a Tanácshoz egy, a munkaprogram végrehajtására vonatkozó terveit részletező jelentést, és felkéri a Bizottságot, hogy ennek végrehajtásáról rendszeresen tájékoztassa a Tanácsot. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló magatartási kódex jelentős előrelépést jelent a földközi-tengeri térségbeli partnerekkel való politikai és biztonsági együttműködésünkben.

Líbia

18. Az Európai Tanács tudomásul veszi az EU Líbiával fenntartott kapcsolatainak fejlesztése terén elért előrelépést, ugyanakkor sürgeti a fennmaradó, az EU számára aggodalom tárgyát képező kérdések, valamint valamennyi egyéb megoldatlan kétoldalú kérdés megoldására irányuló erőfeszítések folytatását. Emlékeztet az EU azon óhajára, hogy Líbia teljes jogú taggá váljon a barcelonai folyamatban, amelyben értékes szerepet játszhatna. Az ország e folyamatban való részvételéhez, illetve az ezt követő, a társulási megállapodás megkötésének irányába való haladáshoz arra lenne szükség, hogy Líbia teljes egészében elfogadja a nyilatkozatot és a barcelonai vívmányokat.

[1] 13976/05

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] 13629/05


Side Bar