Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

CoR/14/006.ro

Bruxelles, 23 ianuarie 2014

Planurile pentru 2030 în domeniul climei și al energiei nu sunt suficient de ambițioase și pierd din vedere rolul autorităților locale

Comitetul Regiunilor și-a exprimat dezamăgirea față de planurile Comisiei Europene pentru 2030 în materie de mediu, publicate ieri. Comitetul sperase ca aceste propuneri să conțină angajamentul statelor membre de a reduce gazele cu efect de seră cu 50%, de a crește ponderea surselor regenerabile de energie în mixul energetic și de a crește eficiența energetică până în 2030. Vicepreședinta Consiliului local al orașului Espoo (Finlanda), dna Sirpa HERTELL, care coordonează raportul Comitetului pe această temă a declarat: „Pentru UE, responsabilă de producerea a 10-11% din totalul emisiilor mondiale de gaze cu efect de seră, se impun schimbări structurale însoțite de un set de obiective obligatorii nu numai în ce privește gazele cu efect de seră și energia din surse regenerabile, ci și eficiența energetică, dacă se dorește ca UE să se îndrepte în continuare către o creștere economică ecologică și durabilă”.

Comisia Europeană și-a lansat prima etapă a consultării privind obiectivele pentru 2030 odată cu publicarea cărții sale verzi pe această temă, în martie 2013. Comitetul Regiunilor - Adunarea UE a autorităţilor locale și regionale – își va oficializa răspunsul cu ocazia reuniunii membrilor săi din 30 ianuarie, de la Bruxelles. Dna Sirpa Hertell (FI-PPE) se așteaptă ca ceilalți politicieni de la nivel local și regional să-i acorde un sprijin necondiționat pentru raportul său, care evocă „necesitatea de a reduce consumul, de a crește independența energetică și de a trece de la sursele fosile la surse regenerabile de energie”. În acest scop, Comitetul pledează pentru creșterea ponderii energiei din surse regenerabile, pentru reducerea cu 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu nivelul din 1990 (cu 10% mai mult decât ceea ce se propune în planurile publicate ieri de Comisie) și pentru a obliga statele membre să atingă obiective în materie de eficiență energetică (ceea ce Comisia a refuzat).

Dna Sirpa Hertell a declarat „Propunerea Comisiei de a introduce obiective obligatorii în ce privește gazele cu efect de seră și energia din surse regenerabile este binevenită. Obiectivele anterioare pentru 2020 au făcut ca ponderea energiei din surse regenerabile din UE să crească cu 4,5%: acest sector este favorabil creșterii și competitivității, creează locuri de muncă și atrage în comunitățile noastre mult-doritele investiții. Cu toate acestea, autoritățile locale și regionale din Europa subliniază insistent că statele membre ale UE trebuie să facă pași și mai ambițioși, motiv pentru care propunem o reducere de 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, dacă nu se stabilesc obiective obligatorii în materie de eficiență energetică, riscăm să irosim o oportunitate. Ar fi trebuit să tragem învățăminte de pe urma cadrului pentru 2020: numai eficiența energetică nu avea un caracter obligatoriu, ea fiind și singurul obiectiv neîndeplinit. Dat fiind că directiva UE privind eficiența energetică urmează să fie revizuită la sfârșitul acestui an, este momentul potrivit pentru a se conveni asupra unor obiective obligatorii.”

Evocând un raport PNUD care indică faptul că autoritățile locale și regionale răspund de 70% din totalul măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de 90% dintre cele care vizează adaptarea la aceste schimbări, dna Hertell a criticat și faptul că propunerile prezentate nu conțin o referire clară la rolul autorităților locale și regionale: „Autoritățile locale și regionale au un rol esențial în elaborarea unor abordări adecvate ale schimbărilor climatice și în definirea comunităților viitorului. Regret profund că în ciuda răspunderii care le revine în materie de protecție a climei și de măsuri de economisire a energiei, aceste autorități nu s-au bucurat de recunoașterea pe care o merită”.

Ea a mai adăugat „Prin intermediul avizelor Comitetului și al unor inițiative de succes, precum Convenția primarilor, autoritățile locale au demonstrat că dispun de voința politică și hotărârea necesare pentru a aborda schimbările climatice. În Finlanda, de exemplu, 14 localități care vizează neutralitatea în materie de emisii de dioxid de carbon colaborează cu întreprinderile, factorii de decizie politică și cetățenii de la nivel local pentru a se ajunge la o reducere cu 80% a emisiilor. Îndemnul nostru către Comisie și statele membre ale UE este de a viza obiective tot atât de ambițioase în momentul încheierii acordului final”.

Dna Anne Delvaux (BE-PPE), deputat european, a sprijinit această poziție, declarând: „La 9 ianuarie, în ședința lor comună, Comisiile ENVI și ITRE ale Parlamentului European au votat în favoarea a trei obiective obligatorii. Rolul autorităților locale și regionale este esențial pentru atingerea obiectivelor noastre în materie de climă și energie. Este un aspect pe care l-am subliniat în raportul nostru. De asemenea, am convingerea că eficiența energetică merită să fie o piatră de temelie a politicii UE pentru 2030 în materie de climă și energie, alături de o schemă UE de comercializare a certificatelor de emisii care să facă obiectul unor reforme structurale. Este regretabil să constatăm că Comisia nu include eficiența energetică în cadrul propus, în ciuda tuturor beneficiilor recunoscute pe care aceasta le aduce.”

Dna Sirpa Hertell (FI-PPE) își va prezenta proiectul de aviz „Cartea verde «Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei»” în cadrul celei de-a 105-a sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor, care va avea loc la Bruxelles, la 30 ianuarie. Dezbaterile vor fi transmise în direct online.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Misiunea sa este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

David French

Tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar