Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

CoR/14/006.el

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2014

Τα σχέδια ΕΕ2030 για το κλίμα και την ενέργεια στερούνται φιλοδοξίας και παραγκωνίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση

Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέφρασε την απογοήτευσή της για τα περιβαλλοντικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 που δημοσιεύθηκαν χθες. Η ΕτΠ ήλπιζε πως οι προτάσεις θα δέσμευαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 50%, να αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα και να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση έως το 2030. Η Φινλανδή αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Espoo, κ. Sirpa Hertell, που ηγείται της σχετικής έκθεσης της ΕτΠ δήλωσε: «Η ΕΕ, που ευθύνεται για το 10-11% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές με φιλόδοξη σειρά δεσμευτικών στόχων όσον αφορά όχι μόνον τα αέρια του θερμοκηπίου και τις ΑΠΕ αλλά και την ενεργειακή απόδοση, προκειμένου να συνεχίσει στον δρόμο προς την πράσινη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της διαβούλευσής της επί των στόχων για το 2030 όταν δημοσίευσε την Πράσινη βίβλο της τον περασμένο Μάρτιο. Η Επιτροπή των Περιφερειών - η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ - θα επισημοποιήσει την απάντησή της όταν τα μέλη της συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες στις 30 Ιανουαρίου. Η κ. Sirpa Hertell (FI/EPP) προσδοκά την πλήρη στήριξη των άλλων τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στην έκθεσή της, η οποία τονίζει την «ανάγκη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, να αυξηθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και να στραφούμε από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Αυτό, θα υποστηρίξει η ΕτΠ, θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% σε σχέση με το 1990 (10% περισσότερο από τα σχέδια της Επιτροπής που ανακοινώθηκαν χθες) και της δέσμευσης των κρατών μελών να επιτύχουν στόχους σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, πρόταση που απερρίφθη από την Επιτροπή.

Η κ. Hertell δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι προηγούμενοι στόχοι για το 2020 οδήγησαν σε άνοδο του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ κατά 4,5%: οι ΑΠΕ αποτελούν αναπτυξιακό τομέα που τονώνει την ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσελκύει τις τόσο αναγκαίες επενδύσεις στις κοινότητές μας. Ωστόσο, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης επιμένουν πως τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξα, για αυτό το λόγο προτείνουμε τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 50%. Επιπλέον, η μη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων για την ενεργειακή απόδοση αποτελεί χαμένη ευκαιρία. Έπρεπε να έχουμε διδαχθεί από το πλαίσιο του 2020: μόνο η ενεργειακή απόδοση δεν ήταν δεσμευτική και ήταν ο μόνος στόχος που δεν επετεύχθη. Υποχρεωτικοί στόχοι πρέπει πλέον να συμφωνηθούν κατά την αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση στα τέλη του έτους».

Τη στιγμή που έκθεση του UNDP αναφέρει πως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ευθύνονται για το 70% της άμβλυνσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για το 90% των μέτρων προσαρμογής, η κ. Hertell επέκρινε επίσης την απουσία σαφούς αναφοράς στον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις προτάσεις. «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη κατάλληλων προσεγγίσεων της κλιματικής αλλαγής και τη διαμόρφωση των κοινοτήτων του μέλλοντος. Είμαι βαθύτατα στεναχωρημένη για το γεγονός ότι παρά την ευθύνη τους για την υλοποίηση μέτρων προστασίας του κλίματος και εξοικονόμησης ενέργειας, δεν αναγνωρίζονται δεόντως».

Προσέθεσε ότι «με τη γνωμοδότηση της ΕτΠ και επιτυχημένες πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές απέδειξαν πως έχουν την πολιτική βούληση και προσήλωση να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, 14 δήμοι με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα συνεργάζονται με τοπικές επιχειρήσεις, πολιτικούς ιθύνοντες και κατοίκους για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών κατά 80%. Καλούμε την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να δείξουν αντίστοιχη φιλοδοξία κατά τη σύναψη της τελικής συμφωνίας».

Η κ. Anne Delvaux, Ευρωβουλευτής (BE/EPP), στήριξε αυτή τη θέση προσθέτοντας: «Στις 9 Ιανουαρίου, η μικτή επιτροπή ENVI/ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ τριών δεσμευτικών στόχων. Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών μας στόχων. Το υπογραμμίσαμε στην έκθεσή μας. Είμαι επίσης πεπεισμένη πως η ενεργειακή απόδοση αξίζει να αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, παράλληλα με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο ΣΕΔΕ. Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε πως η Επιτροπή, παρά τα αναγνωρισμένα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης, δεν τη συμπεριλαμβάνει στην πρόταση-πλαίσιό της».

Η κ. Sirpa Hertell (FI/EPP) θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της με θέμα «Πράσινη βίβλος για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030»στην 105η σύνοδο ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες στις 30 Ιανουαρίου. Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω Διαδικτύου.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ από τα 28 κράτη μέλη. Αποστολή της είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cor.europa.eu

Ακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

David French

Τηλ. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar