Navigation path

Left navigation

Additional tools

Plenarno zasedanje OR: predsednik Barroso in komisar Rehn o strategiji za rast, oživitvi gospodarstva in prednostnih nalogah EU v letu 2014

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK BG RO HR

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

CoR/14/003.sl

Bruselj, 27. januar 2014

Plenarno zasedanje OR: predsednik Barroso in komisar Rehn o strategiji za rast, oživitvi gospodarstva in prednostnih nalogah EU v letu 2014

30. in 31. januar, Bruselj

105. plenarnega zasedanja Odbora regij (OR), ki bo potekalo 30. in 31. januarja, se bosta poleg predsednika Odbora Valcárcela udeležila tudi predsednik Evropske komisije Jose Manuel Durão Barroso ter njen podpredsednik Olli Rehn, pristojen za ekonomske in monetarne zadeve. S člani OR bodo razpravljali o ključnih političnih in ekonomskih izzivih v letu 2014, predvsem o sedanjem stanju in prihodnosti strategije EU za rast in delovna mesta, gospodarskem upravljanju ter prizadevanjih za konsolidacijo, ki se jih v letu 2014 in pozneje pričakuje od držav članic in lokalnih vlad. Plenarno skupščino bo nagovoril tudi grški minister za notranje zadeve Yannis Mickelakis, ki bo predstavil glavne naloge grškega predsedstva.

Za obeležitev prvega plenarnega zasedanja v letu 2014 in za pripravo na leto, ki bo izredno pomembno za prihodnost EU, bo OR organiziral razpravo s predsednikom Barrosom, ki bo spregovoril o rasti in oživitvi gospodarstva v EU, vmesnem pregledu strategije Evropa 2020, pomenu strukturnih skladov ter prispevku mest in regij k evropskim volitvam 2014. Drugega dne plenarnega zasedanja se bo udeležil komisar Rehn, ki bo vodil razpravo o gospodarskem upravljanju, dokončanju ekonomske in monetarne unije ter fiskalni konsolidaciji. Beseda bo tekla tudi o novih partnerstvih za delovna mesta, rast in konkurenčnost, njihovem učinku v regijah in mestih ter o tem, kako bodo dopolnjevala nova kohezijska in investicijska sredstva.

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja tudi:

Socialna razsežnost ekonomske in monetarne unije (EMU)

Na podlagi mnenja na to temo, ki ga je pripravil Jean-Louis Destans (FR/PES), predsednik generalnega sveta departmaja Eure, bodo člani OR sprejeli stališče o dolgo pričakovanem sporočilu Komisije o socialni razsežnosti EMU. OR je v mnenju podprl pobudo, katere cilj je sedanje stebre EMU (ekonomski, proračunski, bančni in politični) dopolniti s socialnim vidikom, in poudaril, da je zagotavljanje kakovostnih delovnih mest in socialnih standardov ključno, da se znova pridobi zaupanje državljanov v evropski projekt. Poročevalec je poleg tega pripravil vrsto priporočil; med drugim se zavzema za nadaljnji razvoj predlagane preglednice ključnih zaposlitvenih in socialnih kazalnikov ter za uvedbo sistema finančne pomoči državam EMU in zavarovanja EU za primer brezposelnosti.

Podnebna in energetska politika do leta 2013 ter ravnanje s pošiljkami odpadkov

V odgovor na zeleno knjigo, ki jo je Evropska komisija objavila lansko leto, bodo člani OR razpravljali o mnenju o okviru za podnebno in energetsko politiko EU do leta 20103. Mnenje je pripravila Sirpa Hertell (FI/EPP), podpredsednica mestnega sveta Espooja. V njem je podprla predlog Evropske komisije, da od držav članic zahteva zmanjšanje toplogrednih plinov za 50 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990 ter določi cilje za obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost. Zavzela se je tudi za strukturno reformo sistema EU za trgovanje z emisijami in zmanjšanje števila emisijskih certifikatov.

Člani OR bodo razpravljali tudi o pregledu ravnanja s pošiljkami odpadkov. Približno 25 % odpadkov se namreč pošilja v države zunaj EU, zato je Komisija pripravila predloge za spremembo uredbe o pošiljkah odpadkov. Odbor je v mnenju na to temo, katerega avtorica je Paula Baker (UK/ALDE), podprl spremembe, s katerimi naj bi izboljšali izvajanje in zagotovili skladnost v EU. Poleg tega je poudaril, da je treba v vsa posvetovanja vključiti lokalne in regionalne oblasti, določiti jasne cilje glede ukrepov in zagotoviti, da bodo letni inšpekcijski pregledi javni. Znova je pozval k pripravi zakonodaje EU o okoljskih inšpekcijskih pregledih in nadzoru, pri čemer je treba Komisijo pooblastiti za opravljanje teh pregledov.

Reforma trga elektronskih komunikacij v EU

Daljnosežni predlog Komisije o reformi evropskega trga elektronskih komunikacij se dotika vprašanj, ki so za celotno EU, zlasti pa za lokalne in regionalne oblasti, izrednega pomena. OR podpira splošni cilj, vendar meni, da mnogih delov predloga še ni mogoče sprejeti. To velja predvsem za prenos pristojnosti za upravljanje spektra, enotni postopek dodeljevanja spektrov in časovni razpored, ki je preveč ambiciozen. Mnenje o tem vprašanju je pripravil poročevalec Frank Zimmermann (DE/PES), član berlinskega deželnega parlamenta. V njem je poudaril, da je treba upoštevati lokalne in regionalne zakonodajne okvire, pa tudi digitalni razkorak med posameznimi regijami. Komisijo je tudi pozval, naj s strukturnimi sredstvi pomaga lokalnim in regionalnim oblastem financirati digitalno infrastrukturo na podeželju.

Konferenca o kulturi in ustvarjalnosti 29. januarja

OR bo organiziral konferenco na temo Kultura in ustvarjalnost – evropske regije in mesta za resnične spremembe. Udeleženci konference bodo imeli priložnost, da si izmenjajo uspešne primere na tem področju ter preučijo njihov učinek na lokalni ravni. Za Odbor pa bo to priložnost, da opozori na potrebo po dolgoročni viziji, ki je tesno povezana s kulturo in ustvarjalnostjo, ter da pozove k boljši vključitvi teh področij v strategijo EU za rast. Med glavnimi govorniki na konferenci bodo Mercedes Bresso, prva podpredsednica OR, Anton Rombouts, predsednik komisije OR, pristojne za kulturo, in Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Plenarno zasedanje bo potekalo v stavbi Evropskega parlamenta (dvorana JAN 2Q2).

Razprave bo mogoče spremljati v živo na www.cor.europa.eu.

Več informacij:

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti iz 28 držav članic. Njegova naloga je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja EU ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Spletna stran OR: www.cor.europa.eu

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za več informacij so na voljo:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel.: +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

Mob. tel.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

Mob. tel.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel.: +32 2 282 23 66
Mob. tel.: +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website