Navigation path

Left navigation

Additional tools

Plenara CoR: președintele Barroso și comisarul Rehn urmează să prezideze o dezbatere privind strategia pentru creștere și redresare economică și prioritățile UE pentru 2014

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG HR

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

CoR/14/003.ro

Bruxelles, 27 ianuarie 2014

Plenara CoR: președintele Barroso și comisarul Rehn urmează să prezideze o dezbatere privind strategia pentru creștere și redresare economică și prioritățile UE pentru 2014

30 și 31 ianuarie, Bruxelles

În cadrul celei de-a 105-a sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor (CoR) din 30 și 31 ianuarie, președintelui CoR, dl Valcárcel, i se vor alătura președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso și vicepreședintele CE însărcinat cu afaceri economice și monetare, Olli Rehn, pentru a dezbate principalele provocări politice și economice din 2014. Dezbaterea cu membrii CoR se va concentra asupra situației actuale și a viitorului Strategiei UE pentru creștere și ocuparea forței de muncă, a guvernanței economice și a eforturilor de consolidare bugetară pe care aceștia ar dori să le vadă urmărite în 2014 și ulterior de către statele membre și autoritățile locale. Ministrul pentru afaceri interne al Greciei, Yannis Michelakis, va lua la rândul său cuvântul în fața adunării plenare pentru a prezenta principalele priorități ale Președinției UE.

Pentru a marca prima sa sesiune plenară din 2014 și a face pregătiri pentru un an cu mare impact asupra viitorului UE, CoR va organiza o dezbatere cu președintele Barroso, care va aduce în discuție chestiuni privind creșterea și redresarea economică a UE, inclusiv revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020, rolul fondurilor structurale și contribuția orașelor și a regiunilor în vederea alegerilor europene din 2014. În cea de-a doua zi a sesiunii plenare, comisarul Olli Rehn va prezida o dezbatere cu privire la guvernanța economică, definitivarea uniunii economice și monetare europene și consolidarea bugetară. Printre subiectele discutate se vor număra și noile „parteneriate pentru ocuparea forței de muncă, creștere economică și competitivitate”, impactul acestora asupra orașelor și regiunilor și modul în care ele vor veni în completarea noilor fonduri de coeziune și de investiții.

Alte puncte de pe ordinea de zi a sesiunii plenare:

Dimensiunea socială a uniunii economice şi monetare (UEM)

Pe baza unui aviz elaborat de Jean-Louis Destans (FR-PSE), președintele Consiliului general al regiunii Eure, membrii CoR vor adopta poziții cu privire la îndelung așteptata Comunicare a Comisiei privind dimensiunea socială a UEM. Deși salută inițiativa care are ca obiectiv adăugarea unui pilon social pilonilor deja existenți ai UEM (economic, bugetar, bancar și politic), CoR susține că garantarea unor locuri de muncă de înaltă calitate și a unor standarde sociale sunt elemente esențiale în recâștigarea încrederii cetățenilor în proiectul european. Raportorul formulează mai multe recomandări, printre care dezvoltarea în continuare a tabloului de bord propus, cuprinzând indicatori-cheie în domeniul social și al ocupării forței de muncă, introducerea unui sistem de ajutor financiar pentru țările UEM și a unui sistem de asigurări de șomaj la nivelul UE.

Politica privind clima și energia pentru 2030 și transporturile de deșeuri

Ca răspuns la Cartea verde a Comisiei Europene publicată anul trecut, membrii CoR vor dezbate pe marginea unui aviz privind cadrul politicii UE privind schimbările climatice și energia pentru 2030. Avizul elaborat de Sirpa Hertell (FI-PPE), membru al Consiliului local al localității Espoo, solicită ca UE să angajeze statele membre în direcția unei reduceri a gazelor cu efect de seră cu 50% în raport cu nivelul din 1990 și să stabilească obiective pentru energia din surse regenerabile și pentru eficiența energetică. În el se cere totodată o reformă structurală a ETS, inclusiv o reducere a numărului de certificate de emisii.

Membrii CoR vor analiza, de asemenea, revizuirea transportului de deșeuri. În condițiile în care aproape 25% din deșeuri sunt transportate în afara UE, Comisia a formulat propuneri de modificare a Regulamentului în vigoare privind transportul de deșeuri. Raportul elaborat de membra din partea Regatului Unit Paula Baker (UK-ALDE) salută revizuirile ca reprezentând o modalitate de îmbunătățire a aplicării legii și de asigurare a coerenței în UE. Dna Baker va susține însă că toate consultările trebuie să aibă loc cu implicarea deplină a autorităților locale și regionale, cu stabilirea unor obiective clare și măsurabile și cu planuri anuale de inspecție care să fie făcute publice. Avizul reiterează apelurile anterioare ale CoR privind reglementarea la nivelul UE a inspecțiilor și supravegherii de mediu, acordându-se inclusiv competențe de inspecție Comisiei.

Reforma pieței telecomunicațiilor în UE

Propunerea ambițioasă a Comisiei de reformare a pieței telecomunicațiilor în UE cuprinde chestiuni de importanță vitală pentru întreaga UE și mai ales pentru autoritățile locale și regionale. CoR salută obiectivul general, dar afirmă că porțiuni ample ale propunerii nu sunt încă gata pentru a fi adoptate. Preocupările principale cuprind transferul de competențe privind gestionarea frecvențelor, procedura UE unică de autorizare, precum și calendarul exagerat de ambițios. Raportorul avizului, Frank Zimmermann (DE-PSE), membru al Camerei Reprezentanților din Berlin, susține că este necesar să se ia în calcul cadrele juridice de la nivel local și regional, precum și decalajele digitale existente între regiuni. Avizul îndeamnă totodată Comisia să sprijine autoritățile locale și regionale prin finanțarea infrastructurii digitale în zonele rurale prin intermediul fondurilor structurale.

Conferința „Cultură și creativitate” - 29 ianuarie

CoR va organiza, de asemenea, o conferință pe tema „Cultură și creativitate - Regiunile și orașele Europei: o valoare adăugată, care le va oferi participanților ocazia de a împărtăși relatări ale succeselor înregistrate pe teren și de a examina impactul teritorial al acestora. CoR va profita de manifestare pentru a sublinia necesitatea unei viziuni pe termen lung strâns legate de cultură și de creativitate, solicitând ca aceste sectoare să fie mai bine integrate în Strategia UE pentru creştere economică. Printre principalii vorbitori se vor număra Mercedes Bresso, prim-vicepreședinta CoR, Anton Rombouts, președintele Comisiei CoR însărcinat cu cultura și Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Sesiunea plenară va avea loc la Parlamentul European (sala JAN 2Q2).

Dezbaterile vor fi transmise în direct la adresa www.cor.europa.eu.

Informații suplimentare:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Misiunea sa este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel: + 32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: + 32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: + 32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel: +32 2 282 23 66
Mobil: +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website