Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az RB plenáris ülésén Barroso és Rehn vezeti a növekedési stratégiáról, a gazdasági fellendülésről és az Unió 2014-es prioritásairól szóló vitát

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

CoR/14/003.hu

Brüsszel, 2014. január 24.

Az RB plenáris ülésén Barroso és Rehn vezeti a növekedési stratégiáról, a gazdasági fellendülésről és az Unió 2014-es prioritásairól szóló vitát

2014. január 30–31., Brüsszel

A Régiók Bizottsága (RB) január 30–31-én tartandó, 105. plenáris ülésén az RB elnöke, Ramón Luis Valcárcel Siso mellett az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Durão Barroso és az Európai Bizottság gazdasági és monetáris ügyekért felelős alelnöke, Olli Rehn is részt vesz a 2014 főbb politikai és gazdasági kihívásairól szóló viták levezénylésében. Az RB tagjaival folytatott vita középpontjában az EU növekedési és munkahely-teremtési stratégiájának jelenlegi helyzete és jövője, a gazdasági irányítás, valamint az áll, hogy milyen költségvetés-konszolidációs erőfeszítéseket várnak el a tagállamoktól és a helyi önkormányzatoktól 2014-ben és azután. Jannisz Mihelakisz görög belügyminiszter is felszólal a Közgyűlés előtt, hogy ismertesse a görög elnökség fő prioritásait.

2014. évi első plenáris ülésének kiemelt napirendi pontjaként, az EU jövője szempontjából fontos évre való felkészülésképpen az RB vitát tart Barroso elnökkel, aki beszámol az Unió növekedésével és gazdasági fellendülésével kapcsolatos kérdésekről, köztük az Európa 2020 stratégia félidei felülvizsgálatáról, a strukturális alapok szerepéről és arról, hogy a városok és a régiók hogyan segíthetnek sikerre vinni a 2014-es európai választásokat. A plenáris ülés második napján Olli Rehn európai biztos vezeti majd a gazdasági irányításról, a gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről és a költségvetési konszolidációról tartott vitát. A vita során napirendre kerül majd az új „partnerség a növekedésért, a munkahelyteremtésért és a versenyképességért”, ennek a régiókra és városokra gyakorolt hatása és az, hogy a partnerség hogyan egészíti ki az új kohéziós és beruházási alapokat.

Egyéb napirendi pontok:

A gazdasági és monetáris unió (GMU) szociális dimenziója

A Jean-Louis Destans (FR/PES), Eure megye közgyűlésének elnöke által összeállított vélemény alapján az RB-tagok állást foglalnak a GMU szociális dimenziójáról szóló, régóta várt európai bizottsági közleményről. Jóllehet az RB üdvözli a GMU meglévő (gazdasági, költségvetési, banki és politikai) dimenziói mellett egy új, szociális dimenziót is bevezető kezdeményezést, hangsúlyozza, hogy a színvonalas munkahelyek és szociális normák biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy visszanyerjük a polgároknak az európai projektbe vetett bizalmát. Az előadó több javaslatot terjeszt elő, többek közt a fő foglalkoztatási és szociális mutatók javasolt eredménytáblájának továbbfejlesztésére, a GMU-tagországok pénzügyi támogatási rendszerének bevezetésére, valamint egy uniós munkanélküli-biztosítási rendszerre vonatkozóan.

Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete és a hulladékszállítás

Az Európai Bizottság tavaly közzétett zöld könyvére reagálva az RB-tagok megvitatják az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről szóló, készülő dokumentumot. Az Espoo önkormányzatának tagja, Sirpa Hertell (FI/EPP) által írt vélemény támogatja az Európai Bizottság arra vonatkozó javaslatait, hogy a tagállamok kötelezzék el magukat az üvegházhatású gázok kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 50%-os csökkentése mellett, és hogy tűzzenek ki a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra vonatkozó célokat. Emellett kéri az ETS strukturális reformját, ezen belül a kibocsátási tanúsítványok számának csökkentését.

Az RB-tagok ezenkívül a hulladékszállítási szabályok felülvizsgálatával is foglalkoznak. Tekintettel arra, hogy a hulladék mintegy 25%-át kiviszik az Unióból, az Európai Bizottság javaslatokat terjesztett elő a hulladékszállításról szóló hatályos rendelet módosítására. A brit Paula Baker (UK/ALDE) jelentése üdvözli a módosításokat, melyek javíthatják a szabálykövetést, és egységességet teremthetnek az EU-n belül. Paula Baker azonban hangsúlyozza, hogy a konzultációkba mindig be kell vonni a helyi és regionális önkormányzatokat, egyértelmű, mérhető célokat kell kitűzni, az éves ellenőrzési terveket pedig nyilvánossá kell tenni. A vélemény emlékeztet arra, hogy az RB korábban is kérte a környezetvédelmi ellenőrzésekre és felügyeletre vonatkozó uniós jogszabályok elfogadását, ellenőrző hatáskörrel ruházva fel az Európai Bizottságot.

Az Unió hírközlési piacának reformja

Az európai hírközlési piac reformjára vonatkozó ambiciózus európai bizottsági javaslat az egész Unió, de főként a helyi és regionális önkormányzatok számára létfontosságú kérdéseket feszeget. Az RB üdvözli a javaslat általános célját, de leszögezi, hogy annak nagy része még nem érett meg az elfogadásra. A legfőbb aggályokat a frekvenciakiosztási hatáskörök átruházása, az egységes uniós engedélyezési eljárás és a túl ambiciózus ütemterv váltotta ki. A vélemény felelőse, Frank Zimmermann (DE/PES), a berlini képviselőház tagja hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális jogi kereteket és a digitális fejlettség terén meglévő óriási regionális különbségeket is figyelembe kell venni. Emellett sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a strukturális alapokon keresztül támogassa a helyi és regionális önkormányzatokat a vidéki digitális infrastruktúra finanszírozásában.

„Kultúra és kreativitás” konferencia január 29-én

Az RB konferenciát is szervez „A régiók és városok mint a kultúra és kreativitás meghatározó tényezői” címmel, ahol a résztvevők megoszthatják egymással a területtel kapcsolatos sikertörténeteiket, és megvizsgálhatják ezek helyi hatásait. Az RB itt kihasználja az alkalmat, hogy hangsúlyozza a kultúrával és kreativitással kapcsolatos távlati tervek fontosságát, és szorgalmazza, hogy e két ágazatot szorosabban integrálják az Unió növekedési stratégiájába. Az előadók között lesz Mercedes Bresso, az RB első alelnöke, Anton Rombouts, az RB kultúrával foglalkozó szakbizottságának elnöke, valamint Andrulla Vassziliu, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságért felelős biztosa.

A plenáris ülésre az Európai Parlament épületében (JAN 2Q2) kerül sor.

A vitákat élőben közvetítjük a www.cor.europa.eu címen.

További információk:

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a 28 európai uniós tagállamból delegált regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Küldetése az, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Az RB honlapja: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: @EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel.:+32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.:+32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.:+32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel.: +32 2 282 2366
Mobil: +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website