Navigation path

Left navigation

Additional tools

Plenarno zasjedanje Odbora regija: Predsjednik Barroso i povjerenik Rehn vodit će raspravu o strategiji rasta i gospodarskog oporavka te o prioritetima EU-a za 2014.

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

Priopćenje za medije

Skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a

CoR/14/003.hr

Bruxelles, 27. siječnja 2014.

Plenarno zasjedanje Odbora regija: Predsjednik Barroso i povjerenik Rehn vodit će raspravu o strategiji rasta i gospodarskog oporavka te o prioritetima EU-a za 2014.

30. – 31. siječnja, Bruxelles

Tijekom 105. plenarnog zasjedanja Odbora regija (OR) od 30. do 31. siječnja predsjedniku OR-a Valcárcelu pridružit će se predsjednik Europske komisije José Manuel Durão Barroso i potpredsjednik Komisije zadužen za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn, kako bi razgovarali o glavnim političkim i gospodarskim izazovima u 2014. godini. Rasprava s članovima Odbora regija bit će usmjerena na aktualno stanje i budućnost strategije EU-a za rast i otvaranje radnih mjesta, gospodarsko upravljanje i napore za fiskalnu konsolidaciju, za koje bi članovi željeli da države članice i lokalne vlasti poduzimaju 2014. i nakon toga. Grčki ministar unutarnjih poslova Yannis Michelakis također će se obratiti plenarnoj skupštini i predstaviti glavne prioritete predsjedanja EU-om.

Kako bi obilježio svoje prvo plenarno zasjedanje u 2014. i pripremio se za godinu koja će utjecati na budućnost EU-a, Odbor regija održat će raspravu u kojoj će predsjednik Barroso govoriti o pitanjima rasta i gospodarskog oporavka EU-a, uključujući reviziju tijekom provedbe strategije Europa 2020., ulogu strukturnih fondova te doprinos gradova i regija u svjetlu europskih izbora 2014. godine. Drugog dana zasjedanja povjerenik Olli Rehn vodit će raspravu o gospodarskom upravljanju, dovršenju Ekonomske i monetarne unije te fiskalnoj konsolidaciji. Rasprava će uključivati i nova "partnerstva za zapošljavanje, rast i konkurentnost", njihov utjecaj na regije i gradove te način na koji će ta partnerstva dopuniti nove kohezijske i strukturne fondove.

Također na dnevnome redu plenarnoga zasjedanja:

Socijalna dimenzija Ekonomske i monetarne unije (EMU)

Na temelju mišljenja koje je sastavio Jean-Louis Destans (FR/PSE), predsjednik glavnog vijeća okruga Eure, članovi Odbora regija usvojit će svoje mišljenje o dugoočekivanoj komunikaciji Komisije o socijalnoj dimenziji EMU-a. Iako pozdravlja tu inicijativu koja za cilj ima već postojećim stupovima EMU-a (ekonomskom, proračunskom, bankarskom i političkom) pridružiti i socijalni stup, Odbor smatra da je za ponovno pridobivanje povjerenja građana u europski projekt ključno garantirati visoku zaposlenost i socijalne standarde. Izvjestitelj iznosi niz prijedloga, uključujući daljnji razvoj predložene tablice postignuća s ključnim pokazateljima zapošljavanja i socijalnim pokazateljima te uvođenje sustava financijske pomoći zemljama EMU-a kao i sustava osiguranja za slučaj nezaposlenosti na razini EU-a.

Klimatska i energetska politika te pošiljke otpada do 2020.

Kao odgovor na zelenu knjigu Europske komisije, objavljenu prošle godine, članovi Odbora regija raspravljat će o mišljenju o okviru EU-a za klimatske promjene i energetsku politiku do 2030. godine. U mišljenju koje je sastavila Sirpa Hertell (FI/EPP) iz gradskog vijeća Espooa podupire se prijedlog Europske komisije da se države članice obvežu na smanjenje stakleničkih plinova za 50% u odnosu na razine iz 1990. te da se postave ciljevi za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost. Također se poziva na strukturne reforme sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, uključujući smanjenje broja emisijskih dozvola.

Članovi odbora također će razmotriti reviziju zakonodavstva o pošiljkama otpada. Budući da se oko 25% otpada šalje izvan EU-a, Komisija je predstavila nacrt prijedloga izmjene aktualne Uredbe o pošiljkama otpada. U izvješću Paule Baker (UK/ALDE) iz Ujedinjene Kraljevine izmjene su pozdravljene kao način da se poboljša provedba zakona i osigura usklađenost unutar EU-a. No, gđa. Baker tvrdi da se sve konzultacije moraju provesti uz puno sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti te da se moraju odrediti jasna mjerila za postizanje ciljeva i javno objaviti godišnji planovi nadzora. U mišljenju se ponavljaju prethodni pozivi Odbora regija za donošenje zakonodavstva o okolišnim inspekcijama i nadzoru na razini EU-a te da ovlasti za nadzor dobije Komisija.

Reforma telekomunikacijskog tržišta EU-a

U dalekosežnom prijedlogu Komisije za reformu europskog tržišta telekomunikacija razmotrena su pitanja od ključnog značenja za čitavu Europsku uniju, a posebno za lokalne i regionalne vlasti. Odbor regija pozdravlja opće ciljeve, ali smatra da velik dio prijedloga još nije spreman za usvajanje. Najveću zabrinutost uzrokuje prijenos kompetencija za upravljanje frekvencijama, procedura za jedinstveno europsko odobrenje, kao i pretjerano ambiciozni vremenski rokovi. Izvjestitelj za to mišljenje, Frank Zimmermann (DE/PES), zastupnik u Skupštini Berlina, smatra da u obzir treba uzeti lokalne i regionalne pravne okvire, kao i postojeće digitalne razlike između regija. U mišljenju se također Komisija poziva da kroz strukturne fondove podupre lokalne i regionalne vlasti u financiranju digitalne infrastrukture u ruralnim područjima.

Konferencija "Kultura i kreativnost" - 29. siječnja

Odbor regija će također održati konferenciju na temu "Kultura i kreativnost - doprinos europskih regija i gradova", koja će sudionicima dati priliku da razmijene uspješna iskustva te da razmotre njihov lokalni utjecaj. Odbor regija taj će događaj iskoristiti kako bi naglasio potrebu za dugoročnom vizijom koja je usko povezana s kulturom i kreativnošću te pozvati na bolju integraciju tih sektora u strategiju rasta EU-a. Među glavnim govornicima bit će Mercedes Bresso, prva potpredsjednica OR-a, Anton Rombouts, predsjednik OR-ovog povjerenstva zaduženog za kulturu, i Androulla Vassiliou, europska povjerenica zadužena za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.

Plenarno zasjedanje održat će se u Europskom parlamentu (dvorana JAN 2Q2).

Rasprave će biti moguće pratiti uživo na stranici www.cor.europa.eu.

Dodatne informacije:

Odbor regija

Odbor regija je skupština regionalnih i lokalnih predstavnika Europske unije iz svih 28 država članica. Njegova je zadaća uključiti regionalne i lokalne vlasti, kao i zajednice koje oni predstavljaju, u postupak donošenja odluka EU-a te ih obavještavati o politikama EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezni su savjetovati se s Odborom na područjima politike koja utječu na regije i gradove. Odbor regija može se žaliti Sudu Europske unije ako su njegova prava prekršena ili ako smatra da neki zakon EU-a krši načelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.

Internetska stranica OR-a: www.cor.europa.eu

Pratite nas na Twitteru: @EU_CoR

Za dodatne informacije molimo obratite se:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobilni tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

Mobilni tel.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

Mobilni tel.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel.: +32 2 282 23 66
Mobilni tel.: +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website