Navigation path

Left navigation

Additional tools

CoR atrage atenția asupra potențialului în materie de creștere al sectoarelor culturale şi creative pentru dezvoltarea locală

Committee of the Regions - COR/14/2   29/01/2014

Other available languages: EN ES NL IT

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

CoR/14/002.ro

Bruxelles, 29 ianuarie 2014

CoR atrage atenția asupra potențialului în materie de creștere al sectoarelor culturale şi creative pentru dezvoltarea locală

Comitetul Regiunilor (CoR) a subliniat că investițiile în sectoarele culturale și creative trebuie să fie una dintre soluțiile UE la criza economică și financiară și, prin urmare, a solicitat o viziune pe termen lung pentru o Europă ancorată în cultură și creativitate. În cadrul conferinței „Cultură și creativitate - Regiunile și orașele Europei: o valoare adăugată”, organizată astăzi de CoR, peste 200 de participanți, printre care factori politici de la toate nivelurile de guvernare, reprezentanți ai asociațiilor culturale, artiști și designeri, și-au împărtășit reușitele din acest domeniu și au analizat impactul acestora asupra dezvoltării locale.

În contextul noilor oportunități oferite de fondurile UE pentru perioada 2014-2020 și al lansării programului „Europa creativă”, prim-vicepreședinta CoR, Mercedes Bresso (IT-PSE), a evidențiat potențialul culturii și creativității în materie de creștere, la nivelul orașelor și regiunilor: „Investițiile în cultură contribuie în mod esențial la creșterea atractivității economice a orașelor și regiunilor, stimulează creșterea și ocuparea forței de muncă. Cercetările efectuate demonstrează că rata șomajului tinde să fie mai mică în regiunile cu o strategie puternică de dezvoltare economică bazată pe cultură. Componenta culturală este de asemenea un factor decisiv de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și de creștere a atractivității orașelor.” Dna Bresso a pledat pentru o viziune pe termen lung a unei Europe adânc ancorate în cultură și creativitate: „Pentru a sprijini această viziune, propunem crearea unui forum european al creativității, care să aducă laolaltă cetățeni, reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor de voluntari, pentru a discuta în ce mod Europa poate aplica soluții creative la problemele locale și europene.”

Anton Rombouts (NL-PPE), președintele Comisiei CoR pentru educație, tineret, cultură și cercetare, și-a împărtășit experiența de primar al orașului s'Hertogenbosch: „Sunt pe deplin convins, din proprie experiență, ca primar al unui oraș - iar convingerea mi-a fost confirmată de o serie de sondaje internaționale - că orașele și regiunile care investesc în cultură, sport și educație sunt mai prospere economic decât cele care nu o fac și, în plus, aceste orașe și regiuni devin până la urmă zone mai sigure de locuit. Cinci cuvinte, cinci sectoare: cultură, sport, educație, economie și siguranță. Investițiile în primele trei le promovează pe ultimele două.”

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a subliniat faptul că impactul sectoarelor culturale și creative asupra orașelor și regiunile depășește cu mult beneficiile economice. „Putem desigur, să măsurăm impactul sectoarelor culturale şi creative prin contribuția lor la creșterea economică convențională. Dar putem constata totodată o valoare mai profundă și mai durabilă, și anume capacitatea culturii de a promova creativitatea unei societăți, de a contura identitatea unică a orașelor și regiunilor, de a îmbunătăți calitatea vieții și de a îmbogăți imaginea și prestigiul unui loc. De aceea avem nevoie de o abordare integrată pentru sprijinirea sectoarelor culturale și creative, care să implice toate nivelurile de guvernanță, și de aceea regiunile și orașele dețin rolul principal.”

Conferința a oferit participanților posibilitatea de a prezenta exemple de inițiative locale care demonstrează multiplele beneficii pe care cultura le aduce dezvoltării locale. Francisco M. Bernabé Pérez, președintele Fundației Las Minas din orașul spaniol La Unión, a prezentat modul în care îmbunătățirea, recuperarea și difuzarea patrimoniului industrial minier pe care îl reprezintă Sierra Mineral, inclusiv organizarea festivalului internațional Cante de las Minas, au făcut din acest obiectiv un pol de atracție culturală și artistică al orașului și al regiunii Murcia.

Concluziile dezbaterilor vor fi dezbătute în sesiunea plenară a CoR din 30 ianuarie și vor contribui la evaluarea intermediară a Strategiei Europa 2020 și la cel de-al 6-lea Summit european al regiunilor şi oraşelor, care se va desfășura la Atena, la 7 și 8 martie 2014.

Informații suplimentare:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Misiunea sa este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website