Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/13/25

Bruxelles, 1 februarie 2013

Energia din surse regenerabile – o prezenţă majoră după 2020: planurile oraşelor şi regiunilor Europei

Comitetul Regiunilor (CoR) a invitat UE să înceapă să îşi stabilească obiective dincolo de orizontul anului 2020 şi să se angajeze să elaboreze o strategie pe termen lung prin care energia din surse regenerabile să devină cu adevărat competitivă şi o reală sursă de energie alternativă în anii viitori.

Autorităţile locale şi regionale europene au prezentat propuneri privind un program de sprijin pentru energia regenerabilă, susţinând că aceste obiective pot fi atinse numai prin adoptarea unei abordări coordonate la nivelul UE, corelate cu asigurarea unor investiţii solide. Aceste planuri au fost propuse în avizul „Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană”, prezentat de Witold Stępień (PPE-PL), reprezentantul regiunii Łódzkie, şi adoptat în timpul sesiunii plenare a CoR din 31 ianuarie.

În condiţiile în care statele membre s-au angajat să ia toate măsurile necesare pentru ca energia din surse regenerabile să reprezinte, până în 2020, 20% din mixul energetic, CoR a sprijinit Comisia Europeană în demersurile sale pentru lansarea dezbaterilor şi analizarea planurilor pentru perioada de după 2020. Comitetul a solicitat o revizuire deplină a strategiei UE privind energia din surse regenerabile pentru perioada de după 2020, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la faptul că planurile actuale au o viziune pe un termen prea scurt şi subliniind necesitatea tot mai stringentă de a se adopta o abordare mult mai consecventă în vederea asigurării unui sector energetic cu adevărat sustenabil. CoR susţine că este necesară o strategie europeană comună, în care să se recurgă cu prudenţă la subvenţii şi să se optimizeze utilizarea cooperării regionale pentru a încuraja statele membre şi autorităţile locale să rămână pe drumul cel bun. De asemenea, Comitetul propune ca UE să analizeze posibilitatea ca până în 2050 să se bazeze în proporţie de 100% pe energia din surse regenerabile.

În cuvintele lui Witold Stępień, „întrucât în viitor sursele regenerabile de energie vor avea o pondere considerabilă în mixul energetic al consumatorilor din societatea europeană, este de o importanţă crucială să se asigure dezvoltarea lor coordonată. În plus, nu va fi posibilă o creştere însemnată a ponderii surselor regenerabile de energie, decât dacă se vor îmbunătăţi programele actuale de sprijin. Elementele-cheie ale evoluţiei viitoare a surselor regenerabile de energie vor presupune existenţa unor programe coordonate de subvenţionare pentru a sprijini investiţii care să permită exploatarea pe o piaţă competitivă, creşterea rolului regiunilor în distribuirea fondurilor alocate pentru a sprijini energia din surse regenerabile şi crearea de centre de energie din surse regenerabile pentru a permite transferul de cunoştinţe de specialitate locale.”

Comitetul a prezentat propuneri pentru realizarea acestor obiective ambiţioase prin derularea unui program de sprijin paneuropean care ar necesita investiţii din partea UE şi reducerea subvenţiilor pentru combustibilii fosili. Sistemul de sprijin pentru energia din surse regenerabile ar trebui să includă:

  • crearea unui fond paneuropean pentru a sprijini sursele de energie regenerabile;

  • coordonarea la nivel european;

  • creşterea rolului regiunilor;

  • gestionarea pe mai multe niveluri a programelor;

  • furnizarea de subvenţii;

  • dezvoltarea infrastructurilor pentru îmbunătăţirea reţelelor de electricitate şi pentru reţelele inteligente;

  • distribuţia echitabilă a cheltuielilor între statele membre ale UE.

De asemenea, Comitetul atrage atenţia asupra faptului că nu ar trebui subestimată nici importanţa cooperării transfrontaliere şi interregionale. Pentru creşterea accesibilităţii energiei din surse regenerabile sunt necesare investiţii considerabile în infrastructură – în sensul îmbunătăţirii reţelelor de energie. Deseori, sursele de energie regenerabile nu sunt situate în proximitatea consumatorilor finali, astfel că este necesar să se asigure de urgenţă investiţii pentru extinderea distribuţiei. În acelaşi timp, CoR susţine că este important ca în regiuni să se combine diferite tehnologii de energie din surse regenerabile prin aplicarea tehnologiilor de reţea inteligentă, asigurându-se echilibrul dintre nevoile locale de electricitate şi producţie şi, astfel, crescând securitatea energetică a regiunilor şi reducând dependenţa de importurile de energie pe distanţă lungă. Totodată, ar trebui analizat rolul important pe care îl deţin microinstalaţiile, fiind în acelaşi timp esenţial să se încurajeze apariţia „prosumatorilor” – consumatori care produc energie pentru uz propriu.

După adoptarea avizului, Witold Stępień a declarat: „în calitate de raportor, mă simt onorat că am avut ocazia de a colabora cu alţi reprezentanţi ai regiunilor europene din cadrul CoR pentru a crea un document care va exprima poziţia comună a regiunilor europene pe marginea energiei din surse regenerabile. Graţie contribuţiei colegilor mei, sugestiilor pe care le-au făcut şi dezbaterilor constructive pe care le-am avut la şedinţele CoR, documentul cuprinde o perspectivă amplă şi prezintă nevoile şi aşteptările locuitorilor tuturor regiunilor europene şi, în acelaşi timp, reflectă strategia Regiunii Łódzkie, care consideră energia din surse regenerabile drept un element crucial al strategiei sale de dezvoltare.”

Dezbaterea este stimulată de obiective mai generale ale UE privind combaterea schimbărilor climatice, asigurarea securităţii energetice europene şi realizarea independenţei energetice de sursele externe.

Informaţii suplimentare:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar