Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN NL

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

CoR/13/86.lt

2013 m. spalio 1 d., Briuselis

Anton Rombouts propaguoja kultūrą kaip atsaką į Europos Sąjungos socialinės ir ekonominės raidos iššūkius vietos ir regionų lygmeniui

Kalbėdamas šiandieną Vilniuje vykstančioje kultūros politikos konferencijoje, kurią surengė ES pirmininkaujanti Lietuva, Regionų komiteto (RK) EDUC komisijos pirmininkas ir Hertogenboso (Olandija) miesto meras Anton Rombouts (NL/ELP) akcentavo kultūros potencialą Europos miestų ir regionų augimui ir vystymuisi. Jis pakartojo savo raginimą geriau integruoti kultūrą ir kūrybiškumą į strategiją „Europa 2020“.

Konferencijos „Ateities scenarijai: kultūros atsakas į Europos Sąjungos socialinės ir ekonominės raidos iššūkius“ (spalio 1–2 d.) tikslas aptarti kultūros indėlį į socialinę ir ekonominę raidą, būtinus kultūros politikos pokyčius, viešąsias investicijas, galimybę įvertinti ES kultūros politikos efektyvumą. Konferencijoje dalyvauja ekspertai ir visų valdymo lygmenų politikos formuotojai, įskaitant Lietuvos kultūros ministrą Šarūną Birutį, Estijos kultūros ministrą Rein Lang, už švietimo, kultūros, daugiakalbystės ir jaunimo politiką atsakingą Europos Komisijos narę Androulla Vassiliou, ir Europos Parlamento kultūros ir švietimo komiteto pirmininkę Doris Pack.

Remdamasis savo kaip RK EDUC komisijos, atsakingos už kultūrą, pirmininko ir nuomonės „Kultūros ir kūrybos sektorių rėmimas siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo", pranešėjo patirtimi, A.Rombouts akcentavo kultūros svarbą vietos ir regionų lygmeniui sesijoje „Kultūra – svarbu, bet (dar) nepakankamai akivaizdu“. Jis pabrėžė, jog „daugelyje Europos vietų miestams ir regionams ne tik tenka didžiausia kultūros finansavimo dalis, jie yra tapę kultūros ir kūrybinių eksperimentų bei inovacijų laboratorijomis ir jiems teko svarbus vaidmuo vystant kultūros ir kūrybiškumo branduolius“. Jis pateikė Delfto pavyzdį, aukštųjų technologijų verslininkų centrą Olandijos mieste Delfte, kuris su savivaldybės parama ir sudaręs partnerystę su solidžiomis Olandijos kompanijomis, padeda naujai įsteigtoms įmonėms tapti pirmaujančiomis kompanijomis.

A. Rombouts yra įsitikinęs, kad vietos ir regionų valdžios institucijos taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant ir išnaudojant kultūros potencialą, visų pirma saugant kultūros paveldą ir skleidžiant meno naujoves. Kultūros ir kūrybos sektoriai yra svarbūs regionams ir miestams ir atvirkščiai. „Vidutiniškai subnacionalinės valdžios institucijoms tenka 65 % viešųjų išlaidų kultūriniai veiklai ir daugiau kaip 30 % išlaidų įmonių paramai, – teigė A. Rombouts. – Vietos valdžiai taip pat tenka svarbus vaidmuo infrastruktūros (repeticijų, spektaklių, gamybos ir kt. patalpos), strategijos ir planavimo (kultūros strategijos, sektoriaus vystymo iniciatyvos), paramos meno ir kultūros renginiams ir investicijų į naujus talentus srityse.“

Kalbėdamas apie „kultūros branduolius“ arba „kūrybinius rajonus“ A. Rombouts teigė, kad „miestai ir regionai turi būti žinių tinklų centre, nes tik taip jie galės visapusiškai pasinaudoti laisvu idėjų, kapitalo ir žmonių judėjimu pasaulinių tinklų ekonomikoje. Tokiems branduoliams kurti būtina vietos ir regionų valdžios institucijų parama, tačiau juos būtina įtraukti ir į Europos ir pasaulinius žinių tinklus, kad padidėtų jų efektyvumas“.

Galiausiai, kalbėdamas apie RK surengtas Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėms iniciatyvoms, skirtas konferencijas, A. Rombouts pažymėjo, jog kultūros kaip būtino augimą skatinančio veiksnio vaidmuo svarstomas daugumoje diskusijų. Todėl jis paragino kultūrą ir kūrybiškumą geriau integruoti į strategiją, ypač pasinaudojant pavyzdinėmis iniciatyvomis „Inovacijų sąjunga“ ir „Europos skaitmeninė darbotvarkė“.

Tolesni žingsniai:

Konferencijos metu vykstančios diskusijos padės suformuluoti ES pirmininkaujančios valstybės pareiškimą dėl kultūros ir kūrybinių sektorių, kaip reikšmingų socialinės raidos ir ekonominio augimo veiksnių, vaidmens stiprinimo, kuris bus pateiktas neformaliam kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų susitikimui 2013 m. spalio 2 d. Vilniuje, Lietuva.

2014 m. sausio 29 d. RK rengs konferenciją „Europos talentai. Regionai ir miestai keičia kultūros ir kūrybiškumo sąlygas“. Konferencijoje dalyvaus politikos formuotojai, ekspertai, Europos asociacijų ir tarptautinių organizacijų atstovai, kultūros srities mokslininkai, taip pat kultūros ir kūrybinių sektorių verslininkai ir menininkai.

Daugiau informacijos:

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra vietos ir regionų savivaldos atstovų iš visų 28 ES valstybių narių asamblėja. Komiteto misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Regionų komiteto interneto svetainė: www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar