Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

CoR/13/85.sl

Bruselj, 4. oktober 2013

Evropska mesta in regije bodo na plenarnem zasedanju OR 8. in 9. oktobra v Bruslju razpravljali o izvajanju kohezijske politike in
o socialnih naložbah za rast

Na 103. plenarnem zasedanju Odbora regij (OR) 8. in 9. oktobra se bo predsedniku OR Ramónu Luisu Valcárcelu pridružila Danuta Hübner, ki predseduje odboru Evropskega parlamenta za regionalni razvoj in ki bo sodelovala v razpravi o stanju pogajanj o predpisih o strukturnih skladih. Priložnost bosta izkoristila tudi za pregled glavnih izzivov v programskem obdobju 2014–2020.

Člani OR bodo razpravljali in sprejeli stališče o boljši porabi strukturnih skladov (mnenje je pripravil Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), predsednik avtonomne skupnosti Galicija), ki pojasnjuje, kako bolje usklajevati evropske, nacionalne in regionalne naložbe za rast ter izboljšati učinkovitost sofinanciranih programov s pomočjo ustrezne decentralizacije njihovega operativnega upravljanja. Govora bo tudi o proračunskih zadevah in upravljanju, na podlagi mnenja o predlogu proračuna EU za leto 2014, ki ga bo predstavil Luc Van den Brande (BE/EPP), predsednik urada za odnose med Flandrijo in Evropo. Potreba po premagovanju vse večjega strukturnega primanjkljaja EU, učinek sedanjih postopkov sprejemanja letnega proračuna EU na lokalne in regionalne oblasti ter potrebna finančna sredstva za ključne ukrepe na prednostnih področjih, kot je zaposlovanje mladih, bodo glavne teme razprave.

Predstavniki regij in mest EU bodo predstavili tudi svoja priporočila za kar najučinkovitejše socialne naložbe za rast in kohezijo na podlagi mnenja o svežnju EU za socialne naložbe, ki ga je pripravil župan Rotterdama Ahmed Aboutaleb (NL/PES). Člani OR bodo razpravljali zlasti o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri izvajanju strategij vključevanja v izobraževanje, poklicno usposabljanje, socialna stanovanja, zaposlovanje mladih ter boj proti revščini, obenem pa ugotavljali, kakšno bi bilo ustrezno financiranje ter raba proračuna za socialno področje.

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja so tudi:

Liberalizacija železnic v EU

Člani OR bodo sprejeli stališče glede načrtov EU o nadaljnjem odpiranju evropskih železnic za konkurenco. Gre za tematiko, ki je politično občutljiva in tehnično zahtevna. Podlaga za razpravo bo mnenje o “četrtem železniškem paketu”, ki ga je pripravil Pascal Mangin (FR/EPP), član regionalnega sveta Alzacije. Poročevalec meni, da je vključevanje regij ključnega pomena za uspeh reforme. Poziva k večji vlogi regionalnih oblasti pri upravljanju železniškega trga, večji prožnosti pri sklepanju pogodb za javni prevoz ter k skrbi za to, da obstoječi izvajalci železniških storitev posredujejo informacije, ki so potrebne za določitev zahtev v novih razpisih.

Okolje: plin iz skrilavca in plastični odpadki

Pridobivanju plina iz skrilavca se po vsej Evropi na veliko oporeka, osnutek mnenja o tem bo predstavil Brian Meaney (IE/EA), član grofijskega sveta Clare in regionalne oblasti Mid-West Regional Authority; zadeva je očitno sporna, saj ne preseneča, da je bilo vloženih kar 65 amandmajev. Poročevalec v osnutku mnenja poziva, da bi bilo treba lokalnim in regionalnim oblastem dati pristojnost, da bi občutljiva območja lahko izključile iz morebitnega razvijanja dejavnosti ter da bi lahko samostojno prepovedovale ali dovoljevale razvoj na svojem ozemlju.

Ravnanje s plastičnimi odpadki je tema, ki jo obravnava mnenje, ki ga je pripravila Linda Gillham (UK/EA), članica okrožnega sveta Runnymede. Plastičnih odpadkov je vedno več: leta 1950 smo jih pridelali le 1,5 milijona tone letno po vsem svetu, v primerjavi z 60 milijonov ton leta 2008 samo v Evropi, od katerih jih je bilo le nekaj čez 50 % odpeljanih na odlagališča. Mnenje ugotavlja posledice in predlaga ukrepe, ki bi bili potrebni za soočanje s tem problemom, ter poziva k uvedbi izrecne prepovedi odlaganja plastičnih in zelo vnetljivih odpadkov na odlagališča do leta 2020.

OPEN DAYS – evropski teden regij in mest (7.–10. oktober)

Plenarno zasedanje bo potekalo istočasno kot 11. OPEN DAYS – Evropski teden regij in mest , ki bo od 7. do 10. oktobra v Bruslju. Letos se bo na tem ključnem dogodku za regije EU zbralo kakih 6000 udeležencev, vključno z oblikovalci politik, politiki in strokovnjaki z vseh ravni upravljanja, ki bodo razpravljali o najbolj perečih temah, s katerimi se danes sooča regionalna politika EU. Dogodek poteka v kritičnem obdobju, ko se zaključujejo temeljne reforme kohezijske politike EU.

103. plenarno zasedanje bo v prostorih Evropskega parlamenta (dvorana JAN 2Q2).

Razprave bo mogoče spremljati v živo na www.cor.europa.eu.

Več informacij:

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti iz vseh 28 držav članic EU. Njegova naloga je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja EU ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Spletna stran OR: www.cor.europa.eu

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za dodatne informacije so na voljo:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

tel.: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(FR)

tel.: +32 2 282 2535

GSM: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

tel.: +32 2 282 2499

GSM: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar