Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

CoR/13/85.ro

Bruxelles, 4 octombrie 2013

Cu ocazia sesiunii plenare a CoR din 8 și 9 octombrie, la Bruxelles, oraşele şi regiunile din Europa vor dezbate implementarea politicii de coeziune și investițiile sociale pentru promovarea creșterii

În cursul celei de-a 103-a sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor (CoR), la 8 și 9 octombrie, președintele CoR, Ramón Luis Valcárcel, va fi însoțit de președinta Comisiei pentru dezvoltare regională din Parlamentul European, dna Danuta Hübner, la dezbaterea referitoare la stadiul negocierilor privind normele care se aplică fondurilor structurale. Cu această ocazie, ei vor revizui și principalele provocări ale perioadei de programare 2014-2020.

Membrii CoR vor dezbate și vor adopta poziția privind o mai bună gestionare a fondurilor structurale [aviz elaborat de Alberto NÚÑEZ FEIJÓO (ES-PPE), președintele Comunităţii autonome Galicia]. Avizul clarifică posibilitățile de mai bună coordonare a investițiilor la nivelul UE, naţional şi regional pentru promovarea creșterii și de sporire a eficienței programelor cofinanțate prin descentralizarea adecvată a gestionării lor operaționale. Pe baza avizului privind proiectul de buget al UE pentru 2014, care va fi prezentat de Luc Van den Brande (BE-PPE), președintele Biroului de legătură Flandra-Europa, vor fi abordate chestiuni bugetare și de guvernanță. În centrul discuțiilor vor fi teme precum necesitatea de a depăși creșterea deficitului structural al UE, impactul asupra autorităţilor locale şi regionale al procedurilor actuale de adoptare a bugetelor anuale ale UE, necesitățile financiare pentru acțiuni esențiale în domenii prioritare, cum ar fi încadrarea în muncă a tinerilor.

Reprezentanții regiunilor şi oraşelor din UE își vor prezenta, de asemenea, recomandările pentru a valorifica pe deplin investițiile sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii pe baza unui aviz elaborat de primarul oraşului Rotterdam, Ahmed Aboutaleb (NL-PSE), pe tema „Pachetul UE privind investiţiile sociale”. Membrii CoR vor discuta în special despre rolul autorităților locale și regionale în strategiile de incluziune activă în domeniul educaţiei, formării profesionale, locuinţelor sociale, încadrarea în muncă a tinerilor și lupta împotriva sărăciei, clarificând finanțarea și utilizarea pertinentă a bugetelor sociale.

Alte puncte de pe ordinea de zi a sesiunii plenare...

Liberalizarea pieței transportului feroviar în UE

Membrii CoR vor adopta poziția cu privire la planurile UE de a deschide către concurență transportul feroviar european, un dosar sensibil din punct de vedere politic și complicat din punct de vedere tehnic. Dezbaterile se vor baza pe avizul „Al patrulea pachet feroviar” elaborat de Pascal Mangin (FR-PPE), membru al Consiliului Regional al Alsaciei. În opinia raportorului, implicarea regiunilor este crucială pentru succesul reformei. El pledează pentru un rol mai proeminent al autorităţilor regionale în guvernanța pieței feroviare, mai multă flexibilitate în atribuirea contractelor de servicii publice în domeniul transporturilor, asigurând faptul că furnizorii actuali de servicii feroviare împărtășesc informațiile necesare pentru definirea cerințelor pentru noi oferte.

Mediul: gaze de șist și deșeuri din material plastic

Extracția de gaze de șist este puternic contestată în Europa, iar proiectul de aviz care va fi prezentat de Brian Meaney (IE-AE), membru al Consiliului comitatului Clare și al Autorității Regionale Mid-West, se dovedește a fi la fel de controversat, întrucât au fost depuse 65 de amendamente. Proiectul de aviz susține că autorităţile locale şi regionale ar trebui să aibă competențe pentru a exclude zonele sensibile de la potențialele activităţi de dezvoltare și să aibă autonomie în decizia de interzicere sau autorizare a dezvoltării pe teritoriul lor.

Gestionarea deșeurilor de material plastic este tema avizului elaborat de Linda Gillham (UK-AE), membru al Consiliului municipal din Runnymede. Producția de deșeuri de material plastic este în creștere continuă: în 1950, la nivel mondial se produceau 1,5 milioane de tone anual, în comparație cu 60 de milioane de tone anual, în 2008, doar în Europa, din care puțin peste 50% a fost abandonat la groapa de gunoi. Avizul analizează impactul și acțiunile necesare pentru a răspunde la această problemă și solicită interdicția categorică, până în 2020, a depozitării deșeurilor din plastic și extrem de inflamabile.

OPEN DAYS 2013: Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor, 7-10 octombrie

Sesiunea plenară se va desfășura concomitent cu cea de-a 11-a ediție a OPEN DAYS - Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor, care va avea loc în perioada 7-10 octombrie, la Bruxelles. Acest eveniment-cheie anual, important pentru regiunile din UE, va reuni aproximativ 6 000 de participanţi, printre care factori de decizie politică, politicieni și experți de la toate nivelurile de guvernare, cu scopul de a discuta despre problemele cele mai arzătoare cu care se confruntă în prezent politica regională a UE. Evenimentul are loc într-un moment critic, în care sunt în curs de finalizare reforme fundamentale ale politicii de coeziune a UE.

Cea de a 103-a sesiune plenară va avea loc la Parlamentul European (sala JAN 2Q2).

Dezbaterile vor fi transmise în direct la adresa www.cor.europa.eu.

Informații suplimentare:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Misiunea sa este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: + 32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar