Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

CoR/13/85.lv

Briselē, 2013. gada 4. oktobrī

RK plenārsesijā, kas 2013. gada 8. un 9. oktobrī notiks Briselē, Eiropas pilsētas un reģioni debatēs par kohēzijas politikas īstenošanu un sociāliem ieguldījumiem, kuri veicina izaugsmi

Reģionu komitejas (RK) 103. plenārsesijā, kas notiks 2013. gada 8. un 9. oktobrī, RK priekšsēdētājam Ramonam Luisam Valkarselam (Ramón Luis Valcárcel) piebiedrosies Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja Danuta Hībnere (Danuta Hübner), lai spriestu par to, kā norit sarunas par struktūrfondu noteikumiem. Viņi izmantos šo iespēju, lai pārrunātu lielākās problēmas, ar kurām būs jāsaskaras plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

RK locekļi diskutēs un formulēs viedokli par struktūrfondu līdzekļu efektīvāku izlietošanu (atzinumu izstrādājis Galīsijas autonomā reģiona pašvaldības priekšsēdētājs Alberto Nunjezs Feiho (Alberto Núñez Feijóo) (ES/PPE)). Tiks runāts par to, kā labāk koordinēt ES, valstu un reģionu ieguldījumus izaugsmei un paaugstināt kopīgi finansēto programmu efektivitāti, atbilstoši decentralizējot to darbības pārvaldību. Budžeta un pārvaldības jautājumus apspriedīs, pamatojoties uz atzinumu “ES 2014. gada budžeta projekts”, par kuru informēs Flandrijas un Eiropas sadarbības aģentūras priekšsēdētājs Luks van den Brande (Luc Van den Brande) (BE/PPE). Debatēs īpašu uzmanību veltīs šādiem jautājumiem: nepieciešamība novērst ES budžeta strukturālo deficītu, kas turpina palielināties, pašlaik spēkā esošo ES gada budžeta pieņemšanas procedūru ietekme uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām un finansējums, kas vajadzīgs būtiskiem pasākumiem prioritārās jomās, piemēram, jaunatnes bezdarba samazināšanai.

Atzinumā “ES sociālo ieguldījumu pakete”, ko izstrādājis Roterdamas mērs Ahmeds Abutalebs (Ahmed Aboutaleb) (NL/PSE), arī būs minēti ES pilsētu un reģionu pārstāvju ieteikumi, kā vislabāk veicami ieguldījumi izaugsmei un kohēzijai. RK locekļi debatēs īpašu vērību veltīs tādiem jautājumiem kā vietējo un reģionālo pašvaldību loma aktīvu integrācijas stratēģiju īstenošanā izglītības, profesionālās apmācības, sociālo mājokļu, jaunatnes bezdarba un nabadzības mazināšanas jomā, vienlaikus norādot uz attiecīgo finansējumu un sociālo budžetu izmantošanu.

Plenārsesijas darba kārtībā būs arī šādi jautājumi:

Liberalizācija ES dzelzceļa nozarē

RK locekļi pieņems atzinumu, kurā formulēts viņu viedoklis par ES plāniem pieļaut lielāku konkurenci dzelzceļa nozarē. Tas ir politiski jutīgs un tehniski sarežģīts jautājums. Debašu pamatā būs atzinums “Ceturtais dzelzceļa nozares tiesību aktu kopums”, ko izstrādājis Elzasas reģionālās padomes loceklis Paskāls Manžāns (Pascal Mangin) (FR/PPE). Ziņotājs uzskata: lai reformu veiksmīgi īstenotu, svarīgi ir iesaistīt reģionus. Viņš rosina palielināt reģionālo pašvaldību nozīmi dzelzceļa tirgus pārvaldībā un pieļaut lielāku elastību, kad tiek piešķirtas tiesības sniegt transporta pakalpojumus, vienlaikus nodrošinot, ka pašreizējie dzelzceļa pakalpojumu sniedzēji sniedz informāciju, kas vajadzīga, lai varētu noteikt jaunu konkursa procedūru prasības.

Vide: slānekļa gāze un plastmasas atkritumi

Eiropā notiek plašas debates par slānekļa gāzes ieguvi, un tāpēc nav brīnums, ka atzinuma projekts, par kuru informēs Klēras grāfistes padomes un Vidusrietumu reģionālās pašvaldības loceklis Braiens Mīnijs (Brian Meaney) (IE/EA), izraisījis tikpat spraigas debates un iesniegti 65 atzinuma grozījumi. Atzinuma projektā ierosināts, ka vietējās un reģionālās pašvaldības būtu jāpilnvaro nepieļaut iespējamo gāzes ieguvi jutīgās teritorijās un patstāvīgi lemt par ieguves aizliegšanu vai licencēšanu pašu teritorijā.

Plastmasas atkritumu apsaimniekošanas pārvaldībai veltīts Ranimedes pašvaldības locekles Lindas Gilamas (Linda Gillham) (UK/EA) sagatavotais atzinums. Plastmasas atkritumu apjoms turpina palielināties: ja 1950. gadā pasaulē radās 1,5 miljoni tonnu plastmasas atkritumu, tad 2008. gadā Eiropā vien bija 60 miljoni tonnu, no kurām vairāk nekā 50 % nonāca atkritumu poligonos. Atzinumā analizēta šīs problēmas ietekme, minēti veicamie pasākumi, lai to varētu atrisināt, un ierosināts, sākot ar 2020. gadu, pilnībā aizliegt plastmasas un viegli uzliesmojošu atkritumu apglabāšanu poligonos.

OPEN DAYS 2013 — “Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa”, 2013. gada 7.–10. oktobris

Plenārsesija notiks vienlaikus ar OPEN DAYS 2013 — Eiropas reģionu un pilsētu nedēļu, kas no 7. līdz 10. oktobrim norisināsies jau vienpadsmito reizi. Šis ES reģioniem nozīmīgais pasākums, kas notiek katru gadu, pulcēs 6000 dalībnieku, arī visu pārvaldes līmeņu politikas veidotājus, politiķus un ekspertus, kuri debatēs par visneatliekamākajiem ES pašreizējās reģionālās politikas jautājumiem. Šis pasākums notiks nozīmīgā brīdī, kad beidzas ES kohēzijas politikas reformu izstrāde.

RK 103. plenārsesija notiks Eiropas Parlamenta telpās (JAN 2Q2).

Debates tiešsaistē būs vērojamas www.cor.europa.eu.

Papildu informācija:

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES 28 dalībvalstu vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvju asambleja. Tās uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un to pārstāvētās kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Politikas jomās, kas skar reģionus un pilsētas, Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar Komiteju. Tā var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai nav respektētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

RK tīmekļa vietne: www.cor.europa.eu

Sekojiet mums tviterī: @EU_CoR

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tālr.: +32 2 282 2461

Mob. tālr.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tālr.: +32 2 282 2535

Mob. tālr.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tālr.: +32 2 282 2499

Mob. tālr.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar