Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

CoR/13/85.lt

2013 m. spalio 4 d., Briuselis

Europos regionai ir miestai Regionų komiteto plenarinėje sesijoje aptars sanglaudos politikos įgyvendinimą ir socialines investicijas į augimą

Spalio 8–9 dienomis įvyksiančioje Regionų komiteto 103-ojoje plenarinėje sesijoje Regionų komiteto pirmininkas Ramón Luis Valcárcel kartu su Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto pirmininke Danuta Hübner kalbės apie derybas dėl struktūrinių fondų taisyklių. Jie taip pat pasinaudos proga apžvelgti pagrindines problemas, kurias reikės spręsti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Plenarinės sesijos metu Regionų komiteto nariai diskutuos apie geresnį struktūrinių fondų panaudojimą ir priims savo poziciją šiuo klausimu – nuomonę (pranešėjas Alberto Núñez Feijóo (ES / ELP), Galisijos autonominės srities pirmininkas), kurioje kalbama apie tai, kaip geriau koordinuoti augimui skatinti skirtas ES, nacionalines ir regionines investicijas ir kaip tinkamai decentralizavus bendrai finansuojamų programų valdymą padidinti šių programų efektyvumą. Sesijos metu bus svarstomi ir biudžeto bei valdymo klausimai. Jie bus apžvelgti nuomonėje dėl 2014 m. ES biudžeto projekto (pranešėjas Luc Van den Brande (BE / ELP), Europos ir Flandrijos ryšių palaikymo agentūros pirmininkas). Bus kalbama apie būtinybę sumažinti didėjantį struktūrinį ES biudžeto deficitą, dabartinių ES metinių biudžetų tvirtinimo procedūrų poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms, svarbių iniciatyvų prioritetinėse srityse, tokiose kaip jaunimo užimtumas, finansavimo poreikius.

ES regionų ir miestų atstovai taip pat pateiks savo rekomendacijas, kaip geriausiai panaudoti socialines investicijas augimui ir sanglaudai skatinti – bus aptarta Roterdamo mero Ahmed Aboutaleb (NL / ESP) nuomonė dėl socialinių investicijų dokumentų rinkinio. Regionų komiteto nariai konkrečiai kalbės apie vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį aktyvios įtraukties strategijose, kurios įgyvendinamos švietimo, profesinio mokymo, socialinio būsto, jaunimo užimtumo ir kovos su skurdu srityse, išsamiau aptardami finansavimo ir socialinių biudžetų panaudojimo klausimus.

Plenarinės sesijos darbotvarkėje taip pat numatyta...

ES geležinkelių liberalizavimas

Regionų komiteto nariai priims savo poziciją dėl ES ketinimų atverti Europos geležinkelius konkurencijai – ši dosjė yra aktuali politiškai ir techniškai sudėtinga. Bus diskutuojama apie nuomonę Ketvirtasis geležinkelio dokumentų rinkinys, kurią parengė Pascal Mangin (FR / EP), Elzaso regiono tarybos narys. Pasak nuomonės pranešėjo, regionų dalyvavimas būtinas, jeigu tikimasi sėkmingos reformos. Narys siūlo suteikti regionų valdžios institucijoms didesnį vaidmenį geležinkelių rinkos valdyme, numatyti daugiau lankstumo sudarant viešąsias transporto sutartis, tuo pat metu užtikrinant, kad geležinkelio paslaugų teikėjai keistųsi informacija, kuri būtina apibrėžti naujų konkursų reikalavimus.

Aplinkosauga. Skalūnų dujos ir plastiko atliekos

Skalūnų dujų gamyba kelia daug diskusijų visoje Europoje, todėl nenuostabu, kad nuomonės projektas kurį pristatys Brian Meaney (IE / EA), Klero grafystės tarybos ir Vidurio Vakarų regiono administracijos narys, kelia ne mažiau prieštaravimų – jai pateikti 65 pakeitimai. Nuomonės projekte teigiama, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms reikėtų suteikti įgaliojimus neleisti svarbiose zonose vykdyti galimą vystymo veiklą, taip pat suteikti įgaliojimus uždrausti arba išduoti leidimus vystymo veiklai savo teritorijoje.

Plastiko atliekų tvarkymui skirta Linda Gillham (UK / EA), Runnymede municipalinės tarybos narės, nuomonė. Plastiko atliekų gamyba didėja: jeigu 1950 m. per metus buvo pagaminama 1,5 milijono tonų atliekų visame pasaulyje, tai 2008 m. vien Europoje tokių atliekų pagaminta 60 milijonų tonų, iš kurių kiek daugiau kaip 50 proc. iškeliavo į sąvartynus. Nuomonėje kalbama apie tokių atliekų poveikį ir priemones, kurių reikėtų imtis šiai problemai išspręsti. Nuomonėje taip pat raginama iki 2020 m. visiškai uždrausti į sąvartynus šalinti plastiką ir labai degias atliekas.

OPEN DAYS – Europos regionų ir miestų savaitė, 2013 m. spalio 7–10 d.

Plenarinė sesija vyks tuo pat metu kaip ir 11-asis OPEN DAYS – Europos regionų ir miestų savaitės renginys. Šiame kasmetiniame renginyje, kuris organizuojamas Briuselyje spalio 7–10 dienomis, laukiama maždaug 6 000 dalyvių, įskaitant įvairiems valdymo lygmenims atstovaujančius politikus, politikos formuotojus ir ekspertus, kurie diskutuos šiandienos ES regionų politikai aktualiausiais klausimais. Renginys vyks svarbiu momentu, kai baigiamos rengti esminės ES sanglaudos politikos reformos.

103-oji plenarinė sesija vyks Europos Parlamente (JAN 2Q2 salėje).

Diskusijas galėsite stebėti gyvai www.cor.europa.eu.

Daugiau informacijos:

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra vietos ir regionų savivaldos atstovų iš visų 28 ES valstybių narių asamblėja. Komiteto misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Regionų komiteto interneto svetainė: www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel. +32 2 282 2461

Mob. tel. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel. +32 2 282 2535

Mob. tel. +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel. +32 2 282 2499

Mob. tel. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar