Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

CoR/13/85.hu

Brüsszel, 2013. október 4.

Az európai városok és régiók a kohéziós politika végrehajtásáról és a növekedést célzó szociális beruházásokról vitáznak az RB október 8–9-i, brüsszeli plenáris ülésén

A Régiók Bizottsága (RB) október 8–9-i, 103. plenáris ülésén Ramón Luis Valcárcel RB-elnökhöz csatlakozik majd Danuta Hübner, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke, hogy megvitassák a strukturális alapok szabályairól folyó tárgyalások helyzetét. Emellett alkalmuk nyílik arra is, hogy áttekintsék a 2014–2020-as programozási időszak főbb kihívásait.

Az RB tagjai megvitatják és elfogadják álláspontjukat a strukturális alapok jobb felhasználásáról (Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), a Galíciai Autonóm Közösség elnöke által kidolgozott vélemény). A vélemény kifejti, hogy miként lehet jobban összehangolni a növekedésre irányuló uniós, nemzeti és regionális beruházásokat, illetve javítani a társfinanszírozott programok hatékonyságát az operatív irányítás megfelelő decentralizációja révén. Költségvetési és kormányzati kérdésekkel is foglalkoznak majd „Az EU 2014. évre vonatkozó költségvetésének tervezete” című vélemény alapján, melyet Luc Van den Brande (BE/EPP), a Flandria–Európa kapcsolattartó ügynökség elnöke fog benyújtani. A vita középpontjában olyan kérdések lesznek, mint az egyre növekvő uniós strukturális hiány megoldásának szükségessége, az EU éves költségvetésének elfogadásával kapcsolatos jelenlegi eljárások hatása a helyi és regionális önkormányzatokra, valamint olyan kiemelt területek kulcsfontosságú intézkedéseivel kapcsolatos pénzügyi igények, mint az ifjúsági foglalkoztatás.

Az EU szociális beruházási csomagjáról Ahmed Aboutaleb (NL/PES), Rotterdam polgármestere által kidolgozott vélemény alapján az európai uniós régiók és városok képviselői is előadják arra irányuló javaslataikat, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk a növekedést és a kohéziót célzó szociális beruházásokat. Az RB tagjai külön figyelmet fordítanak annak megvitatására, hogy a helyi és regionális önkormányzatok milyen szerepet játszanak az oktatással, szakképzéssel, szociális lakhatással, ifjúsági foglalkoztatással és szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos aktív befogadási stratégiák terén, miközben tisztázzák a megfelelő finanszírozást és a szociális államkassza használatát.

Egyéb napirendi pontok:

Az európai uniós vasutak liberalizációja

Az RB tagjai elfogadják azokkal az uniós tervekkel kapcsolatos álláspontjukat, amelyek az európai vasutak verseny előtti további megnyitására vonatkoznak, mely politikailag érzékeny és technikailag összetett kérdés. A vitára a Pascal Mangin (FR/EPP), Elzász regionális önkormányzatának tagja által kidolgozott „Negyedik vasúti csomag” című vélemény alapján kerül sor. Az előadó megítélése szerint a régiók részvétele kulcsfontosságú a reform sikeréhez. Kéri, hogy a regionális önkormányzatok nagyobb szerephez jussanak a vasúti piac irányításában, illetve rugalmasabb legyen a tömegközlekedési szerződések odaítélése, annak biztosítása mellett, hogy a jelenlegi vasúti szolgáltatók megosszák az új pályázatok követelményeinek meghatározásához szükséges információkat.

Környezetvédelem: Palagáz és műanyaghulladékok

A palagáz kinyerése széles körben vitatott Európa-szerte, így nem meglepő, hogy a Brian Meaney (IE/EA), Clare megye és a közép-nyugati régió önkormányzatának tagja által benyújtandó véleménytervezet is az előterjesztett 65 módosító indítvány tanúsága szerint nagy vitákat vált ki. A véleménytervezet úgy érvel, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat fel kellene hatalmazni arra, hogy kizárják az érzékeny területeket a lehetséges fejlesztési tevékenységekből, és önállóan dönthessenek arról, hogy betiltsák vagy engedélyezzék a fejlesztést a területükön.

A műanyaghulladékok kezelése áll a Linda Gillham (UK/EA), Runnymede önkormányzatának képviselője által jegyzett vélemény középpontjában. A műanyaghulladékok termelése folyamatosan nő: 1950-ben mindössze évi 1,5 millió tonnát állítottak elő világszerte, szemben a 2008. évi 60 millió tonnával csak Európában, melynek alig több, mint 50%-át küldték hulladéklerakóba. A vélemény megvizsgálja a probléma megválaszolásához szükséges intézkedéseket és azok hatását, és kéri, hogy 2020-ig teljesen tiltsák be a műanyag- és a fokozottan gyúlékony hulladékok lerakókban való elhelyezését.

OPEN DAYS 2013 – A régiók és városok európai hete, október 7–10.

A plenáris ülésre a 11. OPEN DAYS – A régiók és városok európai hetével egyidejűleg kerül sor, melynek október 7–10-én Brüsszel ad otthont. Ezen az évente megrendezésre kerülő, az európai uniós régiók számára kulcsfontosságú eseményen mintegy hatezren vesznek részt, köztük politikai döntéshozók, politikusok és szakértők valamennyi kormányzati szintről, hogy megvitassák azokat a legégetőbb problémákat, amelyekkel napjainkban az EU regionális politikájának szembe kell néznie. Az eseményre egy olyan kritikus időszakban kerül sor, amikor éppen az EU kohéziós politikájának alapvető reformjait véglegesítik.

A 103. plenáris ülésre az Európai Parlament épületében (JAN 2Q2) kerül sor.

A vitákat élőben közvetítjük a www.cor.europa.eu címen.

További információk:

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a 28 európai uniós tagállamból delegált regionális és helyi képviselőik európai uniós közgyűlése. Küldetése az, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Az RB honlapja: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: @EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel.:+32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.:+32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.:+32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar