Navigation path

Left navigation

Additional tools

Priopćenje za medije

Skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a

CoR/13/85.hr

Bruxelles, 4. listopada 2013.

Europski gradovi i regije raspravljat će o provođenju kohezijske politike i socijalnim ulaganjima za rast na plenarnom zasjedanju OR-a
8. i 9. listopada u Bruxellesu

Tijekom 103. plenarnog zasjedanja Odbora regija (OR) koje će se održati 8. i 9. listopada, u raspravi o stanju pregovora o pravilima za strukturne fondove predsjedniku OR-a Ramónu Luisu Valcárcelu pridružit će se predsjedateljica Odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj Danuta Hübner. Također će iskoristiti ovu priliku kako bi razmotrili glavne izazove programskog razdoblja 2014.-2020.

Članovi OR-a raspravit će i usvojiti zajedničko mišljenje o boljem načinu korištenja strukturnih fondova (mišljenje koje je sastavio Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), predsjednik Autonomne zajednice Galicije) čime će se pojasniti kako poboljšati koordinaciju regionalnih, nacionalnih i europskih ulaganja za rast i učinkovitost sufinanciranih programa putem odgovarajuće decentralizacije njihovog operativnog upravljanja. Pitanja proračuna i upravljanja također će biti razmotrena na temelju mišljenja o "Nacrtu proračuna EU-a za 2014. godinu" koje će predstaviti Luc Van den Brande (BE/EPP), predsjedatelj Agencije za održavanje veza između Flandrije i Europe. U središtu rasprava bit će potreba da se prevladaju rast strukturnog deficita EU-a, utjecaj tekućih postupaka usvajanja godišnjih proračuna EU-a na lokalne i regionalne vlasti te potrebe financiranja za ključne aktivnosti na prioritetnim područjima kao što su zapošljavanje mladih.

Predstavnici europskih regija i gradova također će dati svoje preporuke o tome kako najbolje ostvariti socijalna ulaganja za rast i koheziju na temelju mišljenja gradonačelnika Rotterdama, Ahmeda Aboutaleba (NL/PES), o paketu mjera EU-a za socijalno ulaganje. Članovi OR-a posebno će raspravljati o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u strategijama za aktivno uključivanje na području obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, osiguranja društvenih stanova, zapošljavanja mladih i borbe protiv siromaštva, razjašnjavajući relevantne načine financiranja te korištenje socijalnih fondova.

Također na dnevnom redu plenarnog zasjedanja:

Liberalizacija europskih željeznica

Članovi OR-a usvojit će mišljenje o planovima EU-a za daljnje otvaranje europskih željeznica konkurenciji, područje koje je i politički osjetljivo i tehnički složeno. Rasprave će se zasnivati na mišljenju o "Četvrtom željezničkom paketu" koje je sastavio Pascal Mangin (FR/EPP), član Regionalnog vijeća Alsacea. Po mišljenju izvjestitelja, uključenost regija ključna je za uspjeh reforme. On poziva na jačanje uloge regionalnih vlasti u upravljanju željezničkim tržištem, na veću fleksibilnost u dodjeljivanju ugovora za javni prijevoz, ali tako da se osigura da sadašnji pružatelji željezničkih usluga podijele informacije potrebne za određivanje kriterija za nove natječaje za podnošenje ponuda.

Okoliš: plin iz škriljevca i plastični otpad

Ekstrakcija plina iz škriljevca naveliko se osporava diljem Europe te je tako i s nacrtom mišljenja koje će predstaviti Brian Meaney (IE/EA), vijećnik okruga Clare i regionalne vlasti oblasti Mid-West, a koje se pokazalo vrlo kontroverzno sa 65 podnesenih amandmana. U nacrtu mišljenja tvrdi se da bi lokalnim i regionalnim vlastima trebalo dati ovlasti da isključe osjetljiva područja iz mogućih razvojnih aktivnosti te da bi im trebalo dati autonomiju u izdavanju zabrane ili dozvole za razvoj na njihovoj teritoriji.

Upravljanje plastičnim otpadom predmet je mišljenja Linde Gillham (UK/EA), članice gradskog vijeća Runnymedea. Proizvodnja plastičnog otpada nastavlja rasti: dok je 1950. godine u cijelom svijetu proizvedeno samo 1,5 milijun tona godišnje, 2008. godine proizvedeno je 60 milijuna tona godišnje samo u Europi, od čega je nešto više od 50% odvezeno na odlagalište otpada. U mišljenju se razmatra utjecaj tog problema i mjere potrebne za suočavanje s njime te poziva na postupnu zabranu odlaganja plastike i drugog visoko sagorivog otpada na odlagališta otpada, a ta bi zabrana trebala postati potpuna 2020. godine.

OPEN DAYS 2013.: Europski tjedan regija i gradova, 7.-10. listopada

Plenarno zasjedanje održat će se istovremeno s manifestacijom 11. OPEN DAYS – Europski tjedan regija i gradova koja će se održati 7.-10. listopada u Bruxellesu. Ovaj ključni godišnji događaj za europske regije okupit će 6.000 sudionika, uključujući kreatore politika, političare i stručnjake, sa svih razina vlasti, da raspravljaju o gorućim temama s kojima se danas suočava europska regionalna politika. Događaj se odvija u iznimno bitnom trenutku finalizacije europske kohezijske politike.

103. plenarno zasjedanje održat će se u Europskom parlamentu (dvorana JAN 2Q2).

Rasprave će biti moguće pratiti uživo na stranici www.cor.europa.eu.

Dodatne informacije:

Odbor regija

Odbor regija je skupština regionalnih i lokalnih predstavnika Europske unije iz 28 zemalja članica. Zadaća OR-a je uključiti regionalne i lokalne vlasti, kao i zajednice koje oni predstavljaju, u postupak donošenja odluka EU-a te ih obavještavati o politikama EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezni su savjetovati se s Odborom na područjima politike koja utječu na regije i gradove. Odbor regija može se žaliti Sudu Europske unije ako su njegova prava prekršena ili ako smatra da određeni zakon EU-a krši načelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.

Internetska stranica OR-a: www.cor.europa.eu

Pratite nas na twitteru: @EU_CoR

Za dodatne informacije molimo obratite se:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobilni tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

Mobilni tel.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

Mobilni tel.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prethodna priopćenja za medije


Side Bar