Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

CoR/13/85.fi

Bryssel 4. lokakuuta 2013

Euroopan alueet ja kunnat keskustelevat koheesiopolitiikan täytäntöönpanosta ja kasvua edistävistä sosiaalisista investoinneista AK:n täysistunnossa
8.–9. lokakuuta Brysselissä

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Danuta Hübner keskustelee alueiden komitean (AK:n) 103. täysistunnossa 8.–9. lokakuuta AK:n puheenjohtajan Ramón Luis Valcárcelin kanssa rakennerahastosääntöjä koskevien neuvotteluiden tilanteesta. Samalla he tarkastelevat ohjelmasuunnittelukauden 2014–2020 tärkeimpiä haasteita.

AK:n jäsenet keskustelevat siitä, kuinka rakennerahastovaroja voitaisiin käyttää entistä paremmin. Aiheesta laaditun lausunnon esittelijänä on Galician aluehallituksen puheenjohtaja Alberto Núñez Feijóo (ES, PPE). Lausunnossa selvennetään sitä, kuinka kasvuun suunnattuja EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden investointeja voitaisiin koordinoida paremmin ja tehostaa yhteisrahoitettuja ohjelmia niiden operationaalisen hallinnon asianmukaisen hajauttamisen avulla. Hallinto- ja budjettiasioita käsitellään myös lausunnossa "EU:n talousarvioesitys vuodelle 2014", jonka esittelijä on Flanderi–Eurooppa-yhteystoimiston puheenjohtaja Luc Van den Brande (BE, PPE). Keskustelun keskipisteenä ovat tarve poistaa jatkuvasti kasvava EU:n talousarvion rakenteellinen alijäämä, EU:n vuosittaisen talousarvion hyväksymismenettelyn vaikutus alue- ja paikallisviranomaisiin sekä nuorisotyöllisyyden kaltaisten prioriteettialojen avaintoimiin tarvittava rahoitus.

EU:n alueiden ja kuntien edustajat esittävät myös suosituksiaan siitä, kuinka hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevia sosiaalisia investointeja. Aiheesta keskustellaan EU:n sosiaalisten investointien pakettia käsittelevän, Rotterdamin kaupunginjohtajan Ahmed Aboutalebin (NL, PSE) laatiman lausunnon pohjalta. AK:n jäsenet keskustelevat erityisesti alue- ja paikallisviranomaisten roolista aktiivisen osallisuuden strategioiden toteuttamisessa yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, sosiaalisessa asuntotarjonnassa, nuorisotyöllisyydessä ja köyhyyden torjunnassa, painottaen erityisesti sosiaalialan talousarvioiden riittävää rahoitusta ja asianmukaista käyttöä.

Täysistunnon esityslistalla myös…

EU:n rautateiden liberalisointi

AK:n jäsenet hyväksyvät kantansa EU:n suunnitelmiin jatkaa edelleen Euroopan rautatiemarkkinoiden avaamista kilpailulle. Kysymys on sekä poliittisesti arkaluonteinen että teknisesti mutkikas. Keskustelujen pohjana on Alsacen aluevaltuuston jäsenen Pascal Manginin (FR, PPE) aiheesta "Neljäs rautatiepaketti " laatima lausunto. Esittelijän mukaan alueiden osallistuminen on ratkaisevan tärkeää uudistuksen onnistumiselle. Mangin kehottaa vahvistamaan alueviranomaisten roolia rautatiemarkkinoiden hallinnossa sekä joustavoittamaan julkista liikennettä koskevien sopimusten myöntämistä varmistaen samalla, että nykyiset rautatiepalvelujen tarjoajat jakavat tiedot, joita tarvitaan uusille palvelun tarjoajille asetettavien vaatimusten määrittämiseksi.

Ympäristö: liuskekaasu ja muovijäte

Liuskekaasun hyödyntäminen on hyvin kiistanalainen kysymys Euroopassa. Niinpä myös aihetta käsittelevä lausuntoluonnos, jonka esittelijänä on Claren kreivikunnanvaltuutettu ja Mid-Westin aluevaltuutettu Brian Meaney (IE, AE), on osoittautumassa yhtä kiistanalaiseksi: siihen on jätetty peräti 65 muutosehdotusta. Lausuntoluonnoksessa katsotaan, että alue- ja paikallisviranomaisille tulisi antaa valta jättää herkät alueet mahdollisen kaivostoiminnan ulkopuolelle ja että heille tulisi antaa päätösvalta kieltää tai sallia kaivostoiminta alueellaan.

Muovijätteen hallintaan keskitytään puolestaan lausunnossa, jonka on laatinut Runnymeden hallintopiirivaltuutettu Linda Gillham (UK, AE). Muovijätteen määrä kasva jatkuvasti: vuonna 1950 sitä syntyi vain 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa maailmanlaajuisesti, kun taas vuonna 2008 pelkästään Eurooppa yksinään tuotti sitä 60 miljoonaa tonnia vuodessa. Määrästä vain hieman yli puolet toimitettiin kaatopaikoille. Lausunnossa tarkastellaan vaikutuksia ja tarvittavia toimia ongelman ratkaisemiseksi ja vaaditaan, että muovien ja hyvin palavan jätteen toimittaminen kaatopaikoille kiellettäisiin vuoteen 2020 mennessä.

OPEN DAYS 2013: Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko, 7.–10. lokakuuta

Täysistunto pidetään samaan aikaan kuin 11. "Open Days" -tapahtuma, Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko, joka järjestetään 7.–10. lokakuuta Brysselissä. Tämä EU:n alueiden vuosittainen avaintapahtuma kerää noin 6 000 osanottajaa, joihin kuuluu päätöksentekijöitä, poliitikkoja ja asiantuntijoita kaikilta hallintotasoilta. Tapahtumassa keskustellaan EU:n aluepolitiikan ajankohtaisimmista kysymyksistä, ja se järjestetään ratkaisevan tärkeällä hetkellä, juuri kun viimeistellään EU:n koheesiopolitiikan perustavanlaatuisia uudistuksia.

AK:n 103. täysistunto pidetään Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa (sali JAN 2Q2). Keskusteluja voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu.

Lisätietoja:

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28 jäsenvaltiota. AK:n tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä niiden edustamat yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

AK:n verkkosivut: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja AK:n tiedottajilta:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

P. +32 2 282 2461

Matkap. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

P. +32 2 282 2535

Matkap. +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

P. +32 2 282 2499

Matkap. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar