Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

CoR/13/85.el

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2013

Οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης θα συζητήσουν σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και τις κοινωνικές επενδύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ, στις 8 και 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες

Κατά τη διάρκεια της 103ης συνόδου ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, που θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Ramón Luis Valcárcel, θα συζητήσει από κοινού με την πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Danuta Hübner, την κατάσταση προόδου των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η κ. Hübner και ο κ. Valcárcel θα αξιοποιήσουν επίσης αυτήν την ευκαιρία για να επανεξετάσουν τις βασικές προκλήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

Τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν και θα υιοθετήσουν τη θέση τους σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων (γνωμοδότηση που κατάρτισε ο κ. Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), Πρόεδρος της αυτόνομης κοινότητας της Γαλικίας), στην οποία αποσαφηνίζονται οι τρόποι για τον καλύτερο συντονισμό των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών επενδύσεων στην ανάπτυξη, καθώς και για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω της δέουσας αποκέντρωσης της επιχειρησιακής τους διαχείρισης. Τα θέματα προϋπολογισμού και διακυβέρνησης θα συζητηθούν επίσης βάσει της γνωμοδότησης με θέμα «Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το έτος 2014», την οποία θα παρουσιάσει ο κ. Luc Van den Brande (BE/EPP), πρόεδρος του Γραφείου Συνδέσμου Φλάνδρας-ΕΕ. Κεντρικά θέματα της συζήτησης θα αποτελέσουν η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο διαρθρωτικό έλλειμμα της ΕΕ, ο αντίκτυπος των διαδικασιών που εφαρμόζονται επί του παρόντος για την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών της ΕΕ στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και οι χρηματοδοτικές ανάγκες για μείζονες δράσεις σε τομείς προτεραιότητας, όπως η απασχόληση των νέων.

Οι εκπρόσωποι των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ θα υποβάλουν επίσης τις συστάσεις τους με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των κοινωνικών επενδύσεων υπέρ της ανάπτυξης και της συνοχής βάσει της γνωμοδότησης που εκπόνησε ο δήμαρχος του Ρότερνταμ, κ. Ahmed Aboutaleb (NL/PES), με θέμα τη «Δέσμη μέτρων της ΕΕ για τις κοινωνικές επενδύσεις». Τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν, ειδικότερα, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στις στρατηγικές ενεργητικής ένταξης στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της κοινωνικής στέγης, της απασχόλησης των νέων, καθώς και της καταπολέμησης της φτώχειας, αποσαφηνίζοντας, συγχρόνως, τα χρηματοδοτικά μέσα και τους τρόπους αξιοποίησης των κοινωνικών προϋπολογισμών.

Άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης….

Απελευθέρωση των σιδηροδρόμων της ΕΕ

Τα μέλη της ΕτΠ θα υιοθετήσουν επίσης τη θέση τους αναφορικά με τα σχέδια της ΕΕ για περαιτέρω άνοιγμα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων στον ανταγωνισμό, ένας πολικά ευαίσθητος και, ταυτόχρονα, τεχνικά περίπλοκος φάκελος. Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν βάσει της γνωμοδότησης με θέμα «Τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους», την οποία εκπόνησε ο κ. Pascal Mangin (FR/EPP), μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Αλσατίας. Ο κ. Mangin υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των περιφερειών είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση. Ζητεί να ενδυναμωθεί ο ρόλος των περιφερειακών αρχών στη διακυβέρνηση του κλάδου των σιδηροδρόμων, να ενισχυθεί η ευελιξία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στον σιδηροδρομικό τομέα και, συγχρόνως, να εξασφαλιστεί ότι οι σημερινοί φορείς εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά τις νέες διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Περιβάλλον: Σχιστολιθικό αέριο και πλαστικά απόβλητα

Η εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου συνιστά ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με το σχέδιο γνωμοδότησης που θα παρουσιάσει ο κ. Brian Meaney (IE/EA), σύμβουλος της Κομητείας του Clare και της Περιφερειακής Αρχής του Mid-West, για το οποίο έχουν ήδη κατατεθεί 65 τροπολογίες. Στο εν λόγω σχέδιο γνωμοδότησης υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές το δικαίωμα να εξαίρουν ευαίσθητες περιοχές από ενδεχόμενες δραστηριότητες ανάπτυξης και να τους εξασφαλιστεί η αυτονομία όσον αφορά τις αποφάσεις απαγόρευσης ή αδειοδότησης δραστηριοτήτων ανάπτυξης στην επικράτειά τους.

Η διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων αποτελεί το βασικό θέμα της γνωμοδότησης που εκπόνησε η κ. Linda Gillham (UK/EA), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Runnymede. Η παραγωγή πλαστικών αποβλήτων συνεχίζει να αυξάνεται: το 1950 η ετήσια παγκόσμια παραγωγή πλαστικών αποβλήτων ανήλθε σε 1,5 εκατομμύρια τόνους, ενώ, το 2008, στην Ευρώπη μόνον, η συνολική ετήσια παραγωγή πλαστικών αποβλήτων έφτασε τα 60 εκατομμύρια τόνους, από τα οποία, πάνω από το 50% απορρίφθηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στην παρούσα γνωμοδότηση επανεξετάζεται ο αντίκτυπος και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, ενώ διατυπώνεται σαφώς το αίτημα για πλήρη απαγόρευση, έως το 2020, της υγειονομικής ταφής των πλαστικών αποβλήτων και των εξαιρετικά εύφλεκτων αποβλήτων.

OPEN DAYS 2013: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, 7-10 Οκτωβρίου

Η σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ θα διεξαχθεί παράλληλα με την 11η εκδήλωση των OPEN DAYS – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών, η οποία θα διοργανωθεί από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2013 στις Βρυξέλλες. Σε αυτήν τη μείζονα ετήσια εκδήλωση των περιφερειών της ΕΕ θα συγκεντρωθούν 6.000 περίπου συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, πολιτικές προσωπικότητες και εμπειρογνώμονες από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν τα πλέον πιεστικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, κατά την οποία οριστικοποιούνται οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Η 103η σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αίθουσα JAN 2Q2).

Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από τον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ www.cor.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της που προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και των τοπικών αρχών και των πολιτών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της, όπως επίσης όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Τηλ.: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Τηλ.: +32 2 282 2535

Κινητό: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Τηλ.: +32 2 282 2499

Κινητό: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar