Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN ES

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

CoR/13/81.en

2013 m. rugsėjo 4 d., Vilnius / Briuselis

CORLEAP: metas persvarstyti vietos valdžios vaidmenį ES rytų partnerystėje

ES ir Rytų partnerystės šalių miestų merai ir renkami regionų atstovai artėjant 3-iajam Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui priėmė politines rekomendacijas, siekdami suteikti šiai iniciatyvai naują postūmį. Vakar Vilniuje įvykusiame Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijų konferencijos (CORLEAP) posėdyje sutarta, kad norint tikrų, piliečiams naudingų Rytų partnerystės politikos permainų reikia įtraukti vietos valdžios institucijas kaip aktyvias Rytų partnerystės strategijos partneres.

Pastaruosius dvejus metus CORLEAP telkė dėmesį į įvairias prioritetines sritis ir savo rekomendacijas parengė tokiais klausimais kaip viešojo administravimo reforma, fiskalinė decentralizacija ir teritorinis bendradarbiavimas.

Atidarydamas trečiąją CORLEAP metinę plenarinę sesiją, surengtą kartu su ES Tarybai pirmininkaujančia Lietuva, Regionų komiteto pirmininkas ir vienas iš CORLEAP pirmininkų Ramón Luis Valcárcel Siso sakė: „Esame tvirtai įsitikinę, kad atėjo metas persvarstyti Rytų partnerystę. Reikia naujo požiūrio, kad Rytų partnerystė būtų vertinama kaip pagalbos priemonė visoms jos šalims siekti modernizacijos ir reformų. Vietos ir regionų valdžios institucijos gali ir yra pasirengusios padėti siekti tokių permainų. Mes siekiame, kad vietos valdžios indėlis būtų visapusiškai pripažintas, tačiau ir iš artėjančio vadovų susitikimo tikimės aiškių ir apčiuopiamų rezultatų.“

CORLEAP ragina imtis konkrečių veiksmų sprendžiant tris pagrindines problemas, kurios įvardytos didžiausiais trukdžiais demokratijos plėtrai vietos ir regionų lygmeniu Rytų partnerystės šalyse:

  • finansinio savarankiškumo trūkumo ir ribotų fiskalinių gebėjimų;

  • viešojo administravimo reformos, kuri paliestų ir vietos bei regionų valdžios institucijas, poreikio;

  • riboto teritorinio bendradarbiavimo visoje Rytų partnerystės erdvėje.

Šiuo klausimu Kišiniovo (Moldova) meras ir vienas iš CORLEAP pirmininkų Dorin Chirtoacă pabrėžė: „Viešojo administravimo reforma, fiskalinė decentralizacija ir teritorinis bendradarbiavimas galėtų labai sustiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimus. Be to, pagerėtų padėtis svarbiausiu klausimu – kad Rytų partnerystės politika labiau tenkintų piliečių poreikius.“

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas pabrėžė, kad vietos valdžiai tenka didžiausias vaidmuo tęsiant ir stiprinant demokratinį procesą: „Rytų partnerystė – vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų. Vertingos šios konferencijos rekomendacijos tikrai padės sėkmingai vykdyti Rytų partnerystės iniciatyvą. Tvirtai tikime, kad be aktyvių vietos ir regionų valdžios institucijų demokratinių permainų Rytų Europoje nepasieksime.“

CORLEAP rekomendacijos Vilniuje susirinksiantiems valstybių vadovams paremtos nuodugnia politine ataskaita ir jomis raginama:

  • vietos ir regionų valdžios institucijas įtraukti į Rytų partnerystės politikos ir strategijos rengimą ir įgyvendinimą;

  • Rytų partnerystės šalių miestams ir regionams sudaryti galimybę tiesiogiai naudotis tam tikromis finansinėmis priemonėmis (europinėmis ir nacionalinėmis) ir pašalinti esamas kliūtis naudotis tokių fondų finansavimu (pvz., panaikinti nesuderinamas viešųjų pirkimų taisykles). Be to, CORLEAP ragina mažinti arba apskritai panaikinti reikalavimą, kad vietos valdžios institucijos savo lėšomis prisidėtų prie ES pagalbos programų, nes tokie reikalavimai tik dar labiau mažina ir taip ribotas jų finansines galimybes;

  • teritorinį bendradarbiavimą pripažinti vienu iš Rytų partnerystės prioritetų. Europos Komisija raginama pritarti tolesniam darbui šiuo klausimu;

  • susitarime, kuris turėtų būti pasirašytas per lapkričio mėn. vyksiantį ES vadovų susitikimą, tiesiogiai paminėti vietos demokratijos ir vietos savarankiškumo svarbą.

Per posėdį buvo paskirtas ir naujas CORLEAP pirmininkas, atstovaujantis Rytų partnerystės šalims. Juo tapo Gruzijos vietos valdžios institucijų asociacijos pirmininkas, Rustavio miesto tarybos narys Mamuka Abuladze. Pabrėžęs, kad jam didelė garbė būti paskirtam pirmininku, M. Abuladze sakė: „Eidamas šias pareigas sieksiu stiprinti puikaus iki šiol CORLEAP nuveikto darbo rezultatus, visų pirma perduoti vietos valdžios institucijų nuomonę Europos institucijoms ir nacionalinei valdžiai. Tik dirbdami kartu galėsime pasiekti savo tikslus ir stiprinti demokratiją vietos lygmeniu bei didinti teritorinę sanglaudą.“ M. Abuladze 2014 m. Tbilisyje (Gruzija) surengs kitą CORLEAP plenarinę sesiją.

CORLEAP atstovai dalyvaus 2013 m. lapkričio 28–29 d. Vilniuje vyksiančiame valstybių vadovų susitikime, kuriame ir pristatys savo rekomendacijas. Remdamasi vadovų susitikimo išvadomis CORLEAP parengs savo veiksmų planą 2014–2015 metams.

CORLEAP:

Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijų konferenciją (CORLEAP) 2011 m. įkūrė Regionų komitetas (RK), norėdamas ES rytų partnerystę papildyti regionų ir vietos matmeniu. CORLEAP sudarytas iš 36 regionų ir vietos lygmens politikų: 18 RK narių, atstovaujančių ES, ir 18 atstovų iš Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos). Vietos ir regionų lygmenis įtraukdamas į ES rytų partnerystės įgyvendinimą RK siekia stiprinti šalių partnerių vietos ir regionų savivaldą ir priartinti Rytų partnerystę prie piliečių.

Daugiau informacijos:

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra vietos ir regionų savivaldos atstovų iš visų 28 ES valstybių narių asamblėja. Komiteto misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Regionų komiteto interneto svetainė: www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar