Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT FI EL ET PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/13/7

Bruxelles, 1 februarie 2013

Testată deja în practică, „garanţia pentru tineret” trebuie pusă în aplicare în întreaga UE

Oraşele şi regiunile Europei le-au solicitat miniştrilor din UE să aprobe în cel mai scurt timp planurile menite să le garanteze tuturor tinerilor până în 30 de ani oportunităţi de muncă, educaţie şi formare profesională de calitate, în vederea stimulării creşterii şi evitarea apariţiei unei „generaţii pierdute”. Lipsa investiţiilor şi neimplicarea corespunzătoare a autorităţilor locale şi regionale ar putea pune grav în pericol succesul proiectului.

Comitetul Regiunilor din UE (CoR) şi-a exprimat sprijinul în favoarea planurilor menite să le ofere o „garanţie pentru tineret” tuturor tinerilor europeni, cofinanţată din fondurile de coeziune ale UE. În condiţiile în care cifra şomajului în rândul tinerilor din Europa se ridică la 5,7 milioane, Consiliul i-a solicitat Comisiei să propună un pachet de măsuri privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, care să includă o recomandare privind introducerea unei garanţii pentru tineret – o asigurare că niciun tânăr în vârstă de până la 25 de ani nu va rămâne mai mult de patru luni fără loc de muncă sau fără posibilităţi de a urma cursuri de învăţământ sau de formare profesională.

Prin adoptarea unei rezoluţii, CoR salută aceste planuri ambiţioase, care recunosc că lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor trebuie să constituie un factor de prim-plan în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 – strategia UE pentru creştere – şi în eforturile de depăşire a crizei. În perspectiva reuniunii Consiliului European care va avea loc în februarie în vederea ajungerii la un acord pe tema bugetului UE pe perioada 2014-2020, Comitetul avertizează însă că orice reducere a fondurilor de coeziune ar reprezenta un obstacol în calea reuşitei acestui proiect. Preşedintele CoR, Ramón Luis Valcárcel (PPE-ES), va face acum un apel insistent pe lângă miniştrii UE să cadă în cel mai scurt timp de acord asupra recomandării privind garanţia pentru tineret până la sfârşitul lunii februarie şi să introducă programul până în ianuarie 2014 cel târziu.

Prim-vicepreşedinta CoR, Mercedes Bresso (PSE-IT), a subliniat că „[o] garanţie pentru tineret constituie o măsură decisivă pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor şi a repercusiunilor economice, dar şi sociale catastrofale ale acestui fenomen în întreaga UE. O astfel de garanţie şi-a dovedit deja utilitatea în mai multe state membre ale UE şi, prin urmare, nu avem niciun motiv să întârziem punerea sa în aplicare în toată Europa. CoR sprijină pe deplin introducerea acestui proiect, nutrind convingerea fermă că el va constitui un instrument eficient de stimulare a ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi de relansare a creşterii.” Preşedintele Grupului Alianţa Europeană şi membru al Consiliului local Kose, Uno Silberg (AE-EE), a subscris la această afirmaţie, adăugând că garanţia pentru tineret reprezintă primul pas spre soluţionarea problemei pe care o reprezintă rata inacceptabil de mare a şomajului în statele membre şi exprimându-şi speranţa că Preşedinţia irlandeză a UE va ajunge la un acord pe această temă cât mai curând cu putinţă.

Markku Markkula (PPE-FI), membru al Consiliului local al oraşului Espoo, a salutat propunerea Comisiei Europene privind garanţia pentru tineret în lumina faptului că aceasta se concentrează asupra unor măsuri concrete. El a declarat: „Doresc să încurajez autorităţile locale şi regionale să dea atenţie celor mai inovatoare dintre posibilităţile noi de susţinere a ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi să le disemineze prin intermediul Comitetului Regiunilor în întreaga UE”. El a adăugat că intenţionează să preia anumite părţi din rezoluţia privind garanţia pentru tineret în avizul său pe tema „Eliminarea diferenţelor din domeniul inovării”, solicitat de Preşedinţia irlandeză a UE.

CoR subliniază totodată că este necesar ca oraşele şi regiunile să fie pe deplin implicate în derularea proiectului, întrucât acestea sunt cel mai bine poziţionate pentru a evalua piaţa forţei de muncă la nivel local şi pentru a concepe programe adaptate tinerilor. Din aceste motive, Comitetul salută abordarea bazată pe parteneriat adoptată de Comisie în ceea ce priveşte punerea în aplicare a programului, dar subliniază importanţa implicării, încă din primele etape, a tuturor părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor locale şi regionale. În plus, Comitetul susţine că viitoarele acorduri de parteneriat din cadrul politicii de coeziune abordează într-o măsură suficientă „şomajul în rândul tineretului în general” şi „programele de garanţie pentru tineret în special”, recurgând la Fondul social european pentru a pune în aplicare bunele practici deja existente în anumite state ale UE.

Spre deosebire de propunerile iniţiale ale Comisiei, CoR propune ca programele de garanţie pentru tineret să fie extinse la tinerii proaspăt absolvenţi cu vârste de până la 30 de ani, astfel încât să se ţină seama de diferenţele considerabile dintre sistemele de învăţământ ale statelor membre, care sunt deseori organizate şi finanţate la nivel regional. De asemenea, Comitetul atrage atenţia asupra faptului că garanţia pentru tineret trebuie completată cu măsuri de sprijin care să includă neapărat competenţele lingvistice, precum şi experienţa profesională practică, întrucât acestea vor creşte şansele de angajare şi mobilitatea tinerilor. În această privinţă, CoR îşi exprimă sprijinul faţă de cardul profesional european şi de recunoaşterea pe întreg teritoriul UE a stagiilor, remunerate sau nu, care fac parte din formarea necesară pentru exercitarea unei profesii reglementate. Având în vedere caracterul transfrontalier al programelor de mobilitate în rândul tinerilor, CoR solicită UE să sprijine într-o mai mare măsură cooperarea interregională, acordând o atenţie specială statelor membre care se confruntă cu constrângeri bugetare severe şi regiunilor cu caracteristici geografice deosebite, cum ar fi zonele rurale, ultraperiferice sau slab populate şi insulele.

Mai multe informaţii:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi următoarea persoană:

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar