Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI ET PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/7

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2013

Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία στέφθηκαν ήδη από επιτυχία και μπορούν πλέον να εφαρμοστούν σε όλη την ΕΕ

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ έχουν ζητήσει από τους υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα τα σχέδια με τα οποία θα εξασφαλίζονται σε όλους τους νέους κάτω των 30 ετών ουσιαστικές ευκαιρίες εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να αποφευχθεί η δημιουργία μιας «χαμένης γενιάς». Οι δήμοι και οι περιφέρειες τονίζουν επίσης ότι η έλλειψη επενδύσεων και η ελλιπής συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σοβαρά την ευόδωση του εγχειρήματος αυτού.

Η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (ΕτΠ) στηρίζει τα σχέδια να δοθεί η Εγγύηση για τη νεολαία στο σύνολο των νέων της ΕΕ, με τη συγχρηματοδότηση των ενωσιακών Ταμείων Συνοχής. Δεδομένων των περίπου 5,7 εκατομμυρίων νέων που είναι άνεργοι ανά την ΕΕ, το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση σύστασης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την καθιέρωση της Εγγύησης για τη νεολαία έτσι ώστε σε κάθε νέο ηλικίας έως και 25 ετών να προσφέρεται εργασία, δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής του κατάρτισης εντός διαστήματος που δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις μήνες.

Με την υιοθέτηση του σημερινού ψηφίσματος, η ΕτΠ επιδοκιμάζει τα φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα οποία αναγνωρίζεται ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων πρέπει να αναδειχθεί σε προεξάρχουσα πτυχή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» –της αναπτυξιακής δηλαδή στρατηγικής της ΕΕ– και της προσπάθειας απαγκίστρωσης από την κρίση. Ωστόσο προειδοποιεί ότι εάν οι περικοπές του ενωσιακού προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, τις οποίες αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες, επηρεάσουν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, θα κινδυνεύσει και η ευόδωση του σχεδίου. Ο Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Ramón Luis Valcárcel (EPP/ES), θα προτρέψει τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕ να καταλήξουν εσπευσμένα σε μια συμφωνία έως τα τέλη Φεβρουαρίου με θέμα την πρόταση Εγγύηση για τη νεολαία και να θέσουν το σχέδιο σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2014.

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος της ΕτΠ, κ. Mercedes Bresso (PES/IT), επισήμανε ότι η Εγγύηση για τη νεολαία αποτελεί αποφασιστικό μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και των καταστροφικών οικονομικών αλλά και κοινωνικών επιπτώσεών της σε όλη την ΕΕ. «Θετικά δείγματα αυτού του σχεδίου έχουμε ήδη σε αρκετά κράτη μέλη, οπότε δεν υπάρχει λόγος να καθυστερεί η υλοποίησή του στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ. Η ΕτΠ τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της εισαγωγής του πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων και ανάκαμψης της ανάπτυξης» συμπλήρωσε η κ. Bresso. Ο πρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας και δημοτικός σύμβουλος της εσθονικής κωμόπολης Κόσε, Δρ. Uno Silberg (EA/EE), συμφώνησε με τις επισημάνσεις της Αντιπροέδρου της ΕτΠ, προσθέτοντας ότι η Εγγύηση για τη νεολαία αποτελεί το πρώτο βήμα στην προσπάθεια περιορισμού των απαράδεκτα υψηλών ποσοστών ανεργίας στα κράτη μέλη. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα επιληφθεί του θέματος το συντομότερο δυνατό.

Ο κ. Markku Markkula (EPP/FI), δημοτικός σύμβουλος Έσπο, επικρότησε την εν λόγω πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθότι επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα μέτρα. Συμπλήρωσε δε τα εξής: «Θα ήθελα να ενθαρρύνω τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εκμεταλλευτούν τις πλέον ρηξικέλευθες νέες ευκαιρίες που τους δίνονται για να υποστηρίξουν την απασχόληση των νέων και να τις μοιραστούν μέσω της ΕτΠ με όλη την ΕΕ». Μάλιστα, ο κ. Markkula σημείωσε ότι σκοπεύει να συμπεριλάβει μέρη του ψηφίσματος Εγγύηση για τη νεολαία στη γνωμοδότηση που εκπονεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ιρλανδικής Προεδρίας, με θέμα «Κάλυψη του κενού καινοτομίας».

Συν τοις άλλοις, η ΕτΠ υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμετέχουν ενεργά οι δήμοι και οι περιφέρειες στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, καθότι μπορούν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να εκτιμούν τις τοπικές αγορές εργασίας και να προσαρμόζουν τα εκάστοτε προγράμματα στις ανάγκες των νέων. Ως εκ τούτου, επικροτεί μεν τη συνεργατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υλοποίηση του σχεδίου, αλλά δίνει έμφαση στη σημασία της συμμετοχής ευθύς εξ αρχής όλων των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Παρατηρεί δε ότι οι μελλοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης ως προς την πολιτική συνοχής καλύπτουν επαρκώς το ζήτημα της ανεργίας των νέων, γενικά, και το σχέδιο Εγγύηση για τη νεολαία, ειδικότερα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην εφαρμογή θετικών πρακτικών που ακολουθούνται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε αντίθεση με τις αρχικές εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕτΠ προτείνει την επέκταση της Εγγύησης για τη νεολαία έτσι ώστε να υπάγονται σε αυτή και όσοι νέοι κάτω των 30 ετών αποφοίτησαν προσφάτως από κάποια σχολή. Με αυτόν τον τρόπο θα λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, τα οποία συχνά οργανώνονται και χρηματοδοτούνται από τις περιφερειακές αρχές. Επιπλέον, η ΕτΠ υπογραμμίζει ότι την Εγγύηση για τη νεολαία πρέπει να συμπληρώνουν υποστηρικτικά μέτρα –στα οποία οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η γνώση ξένων γλωσσών και η επαγγελματική προϋπηρεσία– τα οποία θα διευκολύνουν την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα των νέων. Ως προς τούτο, η ΕτΠ εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της με το μέτρο καθιέρωσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας και της αναγνώρισης σε όλη την επικράτεια της ΕΕ των πρακτικών ασκήσεων –μετά ή άνευ αποδοχών–, οι οποίες είναι μέρος της κατάρτισης του ατόμου που επιθυμεί να εξασκήσει ένα ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Δεδομένου ότι τα προγράμματα κινητικότητας των νέων δεν περιορίζονται στα εθνικά σύνορα, η ΕτΠ καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει καλύτερα τη διαπεριφερειακή νομοθεσία δίνοντας έμφαση στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές δημοσιονομικής λιτότητας και στις περιφέρειες με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. αγροτικές, εξόχως απόκεντρες, αραιοκατοικημένες και νησιωτικές).

Περισσότερες πληροφορίες:

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobile: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar