Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/13/74

Bruxelles, 5.7.2013

Orașele și regiunile Europei propun obiective ambițioase pentru UE în domeniul deșeurilor

Comitetul Regiunilor (CoR) a prezentat obiective ambițioase în domeniul deșeurilor pentru UE, evidențiind contribuția importantă a gestionării deșeurilor la crearea unei Europe mai competitive și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor. Într-o adevărată demonstrație de forță, orașele și regiunile Europei au solicitat Comisiei să preia toate recomandările lor, aceasta urmând să își prezinte propunerile cu privire la acest subiect anul următor. Avizul, prezentat de Michel Lebrun (BE-PPE), membru al Parlamentului Comunității francofone din Belgia, argumentează că, pentru a avea succes, obiectivele trebuie să reflecte diferențele existente din punctul de vedere al nivelului de progres și al resurselor disponibile, dintre statele membre și dintre autoritățile locale.

Dat fiind că gestionarea deșeurilor este una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă autoritățile locale și regionale din Europa, Comitetului i s-a cerut să își prezinte poziția privind obiectivele UE în domeniul deșeurilor, înaintea finalizării comunicării Comisiei Europene, a cărei publicare este preconizată pentru 2014. Dl Lebrun, al cărui raport privind obiectivele UE în domeniul deșeurilor a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare în sesiunea plenară a CoR, a subliniat că în fiecare an în Uniunea Europeană se aruncă 3 miliarde de tone de deșeuri pe an, adică 6 tone de deșeuri solide de persoană. Acest fapt nu este doar nociv pentru mediu, ci are un impact direct asupra sănătății umane. Întrucât ne găsim încă într-o criză economică, este esențial ca toate politicile să sprijine dezvoltarea economică. Gestionarea deșeurilor este o prioritate care poate sprijini concurența, obiectivul principal fiind deconectarea creșterii economice de producția de deșeuri.”

Elaborat la solicitarea Comisiei Europene, avizul CoR intitulat Reexaminarea obiectivelor-cheie ale Uniunii Europene privind deșeurile” argumentează că obiectivele UE trebuie să țină seama de motivele neîndeplinirii lor și să fie concepute în mod proporțional pentru a reflecta diferitele niveluri de servicii, infrastructuri și investiții financiare în gestionarea deșeurilor existente în rândul autorităților locale. Dl Lebrun a afirmat: „Sper ca viitoarea directivă privind deșeurile să le permită țărilor avansate să evolueze în direcția unei societăți fără deșeuri și să le încurajeze pe celelalte să facă progrese pentru a le ajunge din urmă pe cele dintâi.” Comitetul solicită standardizarea măsurării și a definiției deșeurilor pe întreg teritoriul UE, ceea ce va permite efectuarea unor comparații clare între statele membre și regiunile UE, precum și evaluarea progreselor și asigurarea coerenței. Ar trebui elaborate, de asemenea, acorduri individuale cu fiecare stat membru și autoritate locală, subvențiile UE pentru gestionarea deșeurilor trebuind puse la dispoziție doar după prezentarea planurilor. Avizul dlui Lebrun stabilește, de asemenea,obiective clare pentru UE în domeniul gestionării deșeurilor, propunând:

  1. reducerea nivelului de deșeuri înregistrat în 2010 cu 10% până în 2020;

  2. explorarea opțiunilor pentru creșterea obiectivului de reciclare a deșeurilor municipale solide cu 70% până în 2025;

  • asigurarea unei cote de sortare selectivă a tuturor deșeurilor de 100% până în 2020;

  • explorarea opțiunilor pentru creșterea cotelor de reciclare pentru masele plastice la 70%, iar pentru sticlă, metal, hârtie, carton și lemn la 80%;

  • interdicția de depunere a deșeurilor biodegradabile în depozite de deșeuri, de introdus până în 2020;

  1. interdicția incinerării deșeurilor reciclabile și biologice, de introdus până în 2020, excluzând instalațiile de încălzire și cele de cogenerare cu randament înalt și ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale deșeurilor.

Pentru a sprijini autoritățile locale și regionale, ar trebui stabilite obiective intermediare și pe termen mediu. Punerea accentului pe principiul „poluatorul plătește” ar reduce povara cu care se confruntă adesea autoritățile locale, care sunt excedate, iar îmbunătățirea cooperării ar putea contribui la optimizarea infrastructurii și a utilizării resurselor. În acest sens, Comitetul propune crearea unei platforme de informare europene care să sprijine acest proces, pentru a permite schimbul de informații și dezvoltarea celor mai bune practici în întreaga UE.

Informații suplimentare:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Misiunea sa este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

David French

Tel: +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar