Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/13/6

Bruxelles, 1 februarie 2013

Uniunea economică și monetară:
CoR pledează pentru o punere în aplicare integrală şi pentru legitimitate democratică

Comitetul Regiunilor consideră că întărirea Uniunii economice şi monetare (UEM) este esenţială pentru promovarea creşterii durabile, a progresului social şi a continuării integrării politice în cadrul UE. Regiunile şi oraşele au subliniat totodată necesitatea de a garanta legitimitatea democratică la realizarea UEM, într-o rezoluţie adoptată la sesiunea plenară din 1 februarie. Pentru a atinge acest scop, este necesar ca Parlamentul European să joace un rol cheie şi să fie implicate în acest proces parlamentele naţionale şi nivelurile local şi regional, în special regiunile cu competenţe legislative.

CoR declară şefilor de stat şi de guvern că regiunile şi oraşele susţin pe deplin obiectivul intensificării integrării în materie de politică economică şi că, prin urmare, acestea salută propunerea privind contractele între statele membre şi instituţiile UE menite să consolideze punerea în aplicare a reformelor structurale. Aceste acorduri ar trebui încheiate pentru fiecare caz în parte şi ar trebui însoţite de sprijin financiar temporar şi specific; de asemenea, ele trebuie să implice autorităţile locale şi regionale şi să protejeze responsabilitatea democratică.

Avertismentele CoR sosesc la câteva ore după o întâlnire a membrilor Parlamentului European cu membri ai parlamentelor naţionale, la care s-au evidenţiat aceste riscuri în cadrul procesului semestrului european.

În ce priveşte cadrul financiar integrat, CoR salută acordul la care s-a ajuns cu privire la mecanismul unic de supraveghere şi scoate în evidenţă necesitatea de a garanta proporţionalitatea în materie de obligaţii de raportare, în vederea menţinerii rolului băncilor regionale în finanţarea IMM-urilor şi a proiectelor de investiţii publice.

În ce priveşte cadrul bugetar, rezoluţia subliniază că UEM trebuie să fie dotată cu norme bugetare adecvate şi îndeamnă la o adoptare rapidă a pachetului privind supravegherea şi monitorizarea bugetare. Cu toate acestea, trebuie să se procedeze cu o precauţie extremă pentru ca aceste norme să nu aibă consecințe negative asupra autonomiei financiare și bugetare a autorităților locale și regionale. Prin urmare, aceste autorităţi trebuie să participe în mod adecvat la elaborarea şi la punerea în aplicare a acestor norme. De asemenea, CoR este convins de faptul că o capacitate bugetară este necesară pentru a sprijini reformele economice în statele membre şi pentru a realiza o autentică Uniune economică şi monetară.

În contextul integrării politicii economice, Comitetul invită statele membre să analizeze posibilitatea de a semna un „pact al investiţiilor sociale”, după modelul „Pactului euro plus”. Astfel s-ar putea stabili ținte pentru efectuarea de investiții sociale de către statele membre, în scopul de a atinge obiectivele în materie de ocupare a forței de muncă, cele sociale și cele privind educația ale Strategiei Europa 2020.

Având în vedere necesitatea accelerării progreselor pe aceste două fronturi, autorităţile locale şi regionale sunt pregătite şi dispuse să-şi aducă contribuţia, în special la modelarea viitoarei guvernanţe economice a UE.

Acesta este, de asemenea, unul dintre mesajele-cheie ale Avizului privind crearea unor sinergii mai mari între bugetul UE, bugetele naţionale şi cele subnaţionale, redactat de Rhodri Glyn Thomas (UK-AE), membru al Adunării Naţionale din Ţara Galilor, aviz adoptat cu o amplă majoritate la sesiunea plenară a CoR.

Autorităţile locale şi regionale sunt responsabile pentru două treimi din investiţiile directe realizate în Europa şi au tendinţa de a se concentra asupra unor priorităţi-cheie ale Strategiei Europa 2020, cum ar fi afacerile economice, educaţia, protecţia mediului, locuinţele şi dotările comunitare. Pentru a îndeplini obiectivele stabilite de strategie, este nevoie de o coordonare mai strânsă între bugetul UE, bugetele naţionale şi cele subnaţionale.

În acest context, Comitetul deplânge faptul că dezbaterea privind UEM, aflată în curs, se limitează doar la principalele instituţii UE şi la guvernele statelor membre, în ciuda consecinţelor pe care centralizarea sporită a controlului la nivelul UE le-ar putea avea asupra drepturilor şi responsabilităţilor bugetare la nivel subnaţional şi asupra descentralizării bugetare. Regretă, de asemenea – așa cum reiese și din cel de-al treilea Raport de monitorizare privind Strategia Europa 2020 al Comitetului Regiunilor – că nu s-a reușit, în continuare, o implicare concretă a autorităților locale și regionale din întreaga UE în cadrul semestrului european și reamintește faptul că sinergiile dintre procedurile bugetare nu pot fi obținute fără realizarea unor sinergii în cadrul procesului de elaborare și monitorizare a politicilor. Comitetul subliniază importanţa stabilirii unei serii de principii fundamentale, printre care cel al autonomiei bugetare, al transparenţei, al raţionalizării procedurilor şi al parteneriatului.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar