Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților regionali și locali

COR/13/5

Bruxelles, 1 februarie 2013

CoR pledează pentru ajutoare de stat regionale coerente cu politica de coeziune post-2014

Între mecanismul ajutoarelor de stat regionale și politica de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020 trebuie asigurată o mai bună coerență, în special prin includerea regiunilor în tranziție în categoria zonelor eligibile, precum și prin măsuri relevante de prevenire a delocalizărilor. Acesta este mesajul principal pe care dorește să-l transmită Comitetul Regiunilor (CoR) prin adoptarea în plen a avizului lui Jean-Paul Denanot (FR-PSE), președintele regiunii Limousin.

Revizuirea orientărilor privind ajutoarele de stat regionale (ASR) pentru perioada 2014-2020 are loc în cadrul procesului de reformare și de simplificare a reglementărilor europene privitoare la ajutoarele de stat. Fiind destinate participării la dezvoltarea economică a unor teritorii în dificultate, acestea fac excepție de la interdicția privind ajutoarele de stat înscrisă în tratate.

Înainte de adoptarea poziției CoR pe acest subiect, Joaquín Almunia, vicepreședintele Comisiei Europene și comisar pentru concurență, s-a exprimat în fața membrilor CoR, subliniind că: „În contextul ieșirii din criză, subvențiile publice care favorizează investițiile în regiunile cele mai puțin dezvoltate pot produce efecte substanțiale, dar numai dacă sunt bine concepute, cu ținte clare, și dacă se stabilește că pot susține investițiile private. Banii contribuabililor trebuie cheltuiți într-un mod mai judicios în această perioadă, în care cele mai multe bugete publice trebuie consolidate. Următoarele orientări privind ASR vor permite modernizarea metodelor de control al ajutoarelor de stat și alinierea acestora la provocările actuale, pentru a le îmbunătăți și a limita denaturarea concurenței pe piața internă.”

COR este prima instituție care exprimă o poziție față de propunerea Comisiei. În avizul său din proprie inițiativă, care ține seama de recenta actualizare a propunerii, CoR susține mecanismul ASR, pentru ca acest tip de ajutor să poată continua sprijinirea eficientă a regiunilor în efortul lor de recuperare a decalajului economic. „Ajutoarele de stat regionale sunt instrumente prețioase, mai ales în contextul actual al crizei economice și sociale, și ele contribuie la promovarea dezvoltării armonioase și echilibrate a teritoriilor. Acesta este motivul pentru care am propus o serie de amendamente la proiectul Comisiei, în special pentru a stabili o legătură mai strânsă între noile reglementări și propunerile privind viitoarele fonduri structurale”, a declarat raportorul, Jean-Paul Denanot.

În afară de recunoașterea specificului regiunilor în tranziție, CoR invită Comisia să nu limiteze posibilitățile de intervenție publică în favoarea marilor întreprinderi, astfel de restricții nefiind justificate, în opinia sa, în perioadă de criză economică. Acest argument este susținut în special de Michel Lebrun (BE-PPE), membru al Parlamentului Federației Walonie-Bruxelles, care menționează situația sectorului siderurgic și numărul mare de locuri de muncă pierdute. Cu toate acestea, CoR susține clauza de salvgardare propusă de executivul european, constând în obligarea marilor întreprinderi de a menține nivelul investițiilor și locurile de muncă create în teritoriile în care s-a primit ajutorul. La aceasta, și în conformitate cu regulamentul general privind fondurile structurale, CoR propune să se adauge o clauză de recuperare, în temeiul căreia întreprinderile supuse unei proceduri de recuperare a creanțelor în urma delocalizării activității să nu poată beneficia de fonduri structurale.

Pentru a absorbi mai bine șocurile crizei, membrii CoR solicită în plus Comisiei să mărească simultan plafoanele taxelor pentru ajutoare și procentajul populației beneficiare a acestui tip de ajutoare. În legătură cu acest ultim punct, CoR salută decizia Comisiei de a reveni asupra propunerii și de a menține la 45% procentajul populației beneficiare din UE (față de 42% propus inițial).

Ridicarea pragurilor de minimis (adică pragul sub care ajutoarele de stat sunt considerate compatibile cu piața internă) de la 200 000 la 500 000 EUR, menținerea statutului special acordat regiunilor ultraperiferice și instituirea unui tratament special pentru regiunile cu handicapuri naturale, geografice sau socio-demografice fac de asemenea parte din principalele cerințe ale CoR.

Comisia a lansat o consultare publică (disponibilă exclusiv în limba engleză), pentru a pregăti revizuirea orientărilor privind ASR pentru 2014-2020, pe 14 ianuarie. Această consultare va permite implicarea orașelor și a regiunilor în procesul de revizuire astfel încât noul mecanism să răspundă cât mai bine necesităților teritoriilor. Adoptarea noii reglementări este prevăzută pentru luna mai 2013.

Informații suplimentare

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Nathalie Vandelle

Tél. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar