Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/13/57

Bryssel den 1 juli 2013

EU:s städer och regioner analyserar överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken vid ReK:s plenarsession i Bryssel den 3–4 juli

  • ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso och kommissionsledamot Dacian Cioloş leder debatt om överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

  • Anslutning till EU: kommittén välkomnar den nya kroatiska delegationen

  • Energimarknaden och EU:s avfallsmål diskuteras

Vid Regionkommitténs (ReK) plenarsession den 3–4 juli välkomnar ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso kommissionsledamoten för jordbruk Dacian Cioloş för att utvärdera följderna av den överenskommelse om den gemensamma jordbrukspolitiken som nåddes i Bryssel för några dagar sedan. Eftersom finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken utgör 38 % av den sammantagna nya EU-budgeten enbart för 2014 kommer resultatet av de intensiva förhandlingarna att få betydande konsekvenser för EU:s landsbygdsområden mellan 2014 och 2020.

Vid plenarsessionen kommer ReK även att dela ut utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2013 till de tre bästa regionala strategierna för utveckling av företagarandan. Utestående frågor om den ekonomiska styrningen tas upp i en resolution om fullbordandet av EU:s ekonomiska och monetära union, medan situationen för EU:s gränsarbetare och bedömningen av de territoriella konsekvenserna av kommissionens förslag tas upp i de yttranden som utarbetats av ordföranden för ReK:s PSE-grupp, Karl-Heinz Lambertz, ministerpresident i Belgiens tyskspråkiga gemenskap, respektive ordföranden för ReK:s PPE-grupp, Michael Schneider, statssekreterare i Sachsen-Anhalts delstatsregering, med ansvar för delstatens representation på federal nivå.

Andra punkter på dagordningen:

Energi och miljö

Som svar på planerna att öppna upp EU:s energimarknad ytterligare läggs ett yttrande om "För en välfungerande inre marknad för energi", utarbetat av P.G. de Vey Mestdagh (NL–ALDE), provinsråd i Groningen, fram för antagande. I yttrandet framhålls att energimarknaden enbart kan bli mer integrerad, konkurrenskraftig och flexibel om de lokala och regionala myndigheterna görs mer delaktiga. Vid plenarsessionen lägger också Michel Lebrun (BE–PPE), ledamot av den franskspråkiga gemenskapens parlament, fram sitt yttrande om "Översyn av EU:s viktigaste avfallsmål" för diskussion. I yttrandet efterlyses en enda metod för beräkning och definition av avfall och föreslås det att man ska fastställa strängare mål för avfallshantering och återvinning.

Handlingsplanen för e-hälsa

E-hälsolösningar kan bidra till en effektivare resursanvändning, spara tid och minska byråkratin och således förbättra vårdkvaliteten för patienterna. ReK:s föredragande Johan Sauwens (BE–PPE), ledamot av det flamländska parlamentet, reflekterar över potentialen hos digitala verktyg och tjänster i sin granskning av handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020.

Nya kroatiska ledamöter

Med anledning av Kroatiens anslutning till EU den 1 juli hålls vid plenarsessionen även en särskild ceremoni för att välkomna de nya kroatiska ReK-ledamöterna till kommittén.

Den 102:a plenarsessionen hålls i Europaparlamentets lokaler (sal JAN 2Q2) i Bryssel den 3–4 juli. Debatten direktsänds på följande adress: www.cor.europa.eu.

Mer information:

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs ledamöter kommer från EU:s samtliga 28 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information kontakta våra pressansvariga:

Pierluigi Boda

Tfn +32 2 282 2461

Mobil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tfn +32 2 282 2535

Mobil +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tfn +32 2 282 2499

Mobil +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar