Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/13/57

Bruselj, 1. julij 2013

Evropska mesta in regije bodo na plenarnem zasedanju OR 3. in 4. julija ocenile dogovor glede skupne kmetijske politike

  • Razpravo o dogovoru glede SKP bosta vodila predsednik OR Valcárcel in komisar Cioloş

  • Pristop k EU: Odbor izreka dobrodošlico novi hrvaški delegaciji

  • Predvidena razprava o energetskem trgu in ciljih EU na področju odpadkov

Na plenarnem zasedanju Odbora regij (OR) 3. in 4. julija bo predsednik OR, Ramón Luis Valcárcel, gostil evropskega komisarja za kmetijstvo Daciana Cioloşa in ocenil pomen dogovora glede evropske kmetijske politike (SKP), ki je bil pred nekaj dnevi sprejet v Bruslju. Delež sredstev za SKP v novem proračunu EU za leto 2014 je kar 38-odstoten, zato bodo rezultati intenzivnih pogajanj imeli velike posledice za evropska podeželska območja v letih 2014–2020.

Na plenarnem zasedanju bo tudi slovesna podelitev oznake Evropska podjetniška regija, s katero OR nagrajuje tri najboljše regionalne strategije podjetniškega razvoja. O aktualnih vprašanjih, povezanih z gospodarskim upravljanjem, bo govor v resoluciji o dokončni vzpostavitvi ekonomske in monetarne unije EU, o predlogih Evropske komisije glede položaja obmejnih delavcev in ocene teritorialnega učinka pa bo tekla beseda ob mnenjih, ki sta jih pripravila predsednik skupine PES v OR, Karl-Heinz Lambertz, ministrski predsednik nemško govoreče skupnosti v Belgiji, in predsednik skupine EPP v OR, Michael Schneider, državni sekretar, predstavnik dežele Saška-Anhalt v nemški zvezni vladi.

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja tudi:

Energetika in okolje

V sprejetje bo predloženo tudi mnenje Za boljše delovanje notranjega energetskega trga, ki ga je v odziv na načrte za nadaljnje odpiranje energetskega trga EU pripravil Piet de Vey Mestdagh (NL/ALDE), član izvršnega sveta province Groningen. V njem meni, da bo energetski trg samo ob boljši vključitvi lokalnih in regionalnih oblasti postal "bolj povezan, konkurenčnejši in prožnejši". Na plenarnem zasedanju bo poleg tega Michel Lebrun (BE/EPP), član parlamenta francosko govoreče skupnosti, predstavil in predložil v razpravo svoje mnenje o pregledu ključnih ciljev Evropske unije glede odpadkov. Mnenje poziva k enotni metodi izračunavanja količine in opredeljevanja odpadkov ter predlaga določitev zahtevnejših ciljev na področju upravljanja in recikliranja odpadkov.

Akcijski načrt za e-zdravje

Rešitve na področju e-zdravja lahko prispevajo k učinkovitejši rabi virov, privarčujejo čas in zmanjšajo upravna bremena, kar vse lahko izboljša kakovost zdravstvenega varstva pacientov. Član flamskega parlamenta, poročevalec Johan Sauwens (BE/EPP), v pregledu Akcijskega načrta za e-zdravje za obdobje 2012-2020 obravnava potencial digitalnih orodij in storitev.

Novi hrvaški člani

Po pristopu Hrvaške k EU 1. julija bo na plenarnem zasedanju posebna slovesnost v dobrodošlico novim hrvaškim članom OR.

102. plenarno zasedanje bo 3. in 4. julija v prostorih Evropskega parlamenta (dvorana JAN 2Q2) v Bruslju. Razprave bo mogoče spremljati v živo na www.cor.europa.eu.

Več informacij:

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga njegovih članov iz vseh 28 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja EU ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_CoR

Za nadaljnje informacije se obrnite na naše tiskovne predstavnike.

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461;

GSM: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel.: +32 2 282 2535;

GSM: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel.: +32 2 282 2499;

GSM: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost

Your personal data are processed in accordance with the requirements of Regulation (CE) 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by EU institutions and bodies. You may, upon request, obtain the details of your personal data, rectify any inaccurate or incomplete personal data, or ask for your data to be removed from our mailing list.

Should you have any queries concerning the processing of your personal data, please address them to PresseCdr@cor.europa.eu. You can also send an email to the CoR Data protection officer data.protection@cor.europa.eu. As regards the processing of your personal data, you have a right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


Side Bar