Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/13/57

Bruxelles, 1 iulie 2013

Orașele și regiunile Europei evaluează acordul privind politica agricolă comună la plenara CoR, 3-4 iulie, Bruxelles

  • Dl Valcárcel, președintele CoR, și dl Cioloș, comisarul pentru agricultură vor prezida dezbaterile asupra acordului privind PAC

  • Aderare la UE: Comitetul urează bun venit noii delegații croate

  • Dezbateri asupra pieței energiei și obiectivelor UE privind deșeurile

Cu ocazia sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor (CoR) din 3-4 iulie, președintele CoR, dl Ramón Luis Valcárcel, îl va întâmpina pe comisarul european pentru agricultură, dl Dacian Cioloș, și va analiza impactul acordului privind politica agricolă comună (PAC), încheiat la Bruxelles cu câteva zile în urmă. Cu o finanțare a PAC reprezentând, numai în 2014, 38% din totalul noului buget al UE, rezultatele intenselor negocieri purtate vor avea urmări considerabile asupra regiunilor rurale din Europa în perioada 2014-2020.

De asemenea, în cadrul sesiunii plenare va avea loc și ceremonia de decernare a titlului Regiune europeană întreprinzătoare, acordat de CoR celor mai bune trei strategii regionale pentru dezvoltarea potențialului antreprenorial. Într-o rezoluție privind finalizarea uniunii economice și monetare a UE vor fi abordate aspecte esențiale ale guvernanței economice, în vreme ce situația lucrătorilor frontalieri din UE și evaluarea impactului teritorial al propunerilor Comisiei Europene vor fi examinate în contextul avizelor elaborate de președintele Grupului PSE din cadrul CoR, dl Karl-Heinz Lambertz, ministru-președinte al Comunității germanofone din Belgia, și, respectiv, de președintele Grupului PPE din cadrul CoR, dl Michael Schneider, secretar de stat, reprezentantul landului Saxonia-Anhalt la nivel federal.

Alte puncte de pe ordinea de zi a sesiunii plenare:

Energie și mediu

Ca răspuns la planurile de deschidere în continuare a pieței europene a energiei, va fi prezentat spre adoptare un aviz pe tema „Eficientizarea pieței interne a energiei, elaborat de dl P.G. de Vey Mestdagh (NL-ALDE), membru al Consiliului executiv al provinciei Groningen. Avizul susține că piața energiei va deveni „mai integrată, competitivă și flexibilă” doar printr-o mai mare implicare a autorităților locale și regionale. Totodată, în cadrul sesiunii plenare, dl Michel Lebrun (BE-PPE), membru al Parlamentului Comunității franceze, își va prezenta spre dezbatere avizul pe tema „Reexaminarea obiectivelor UE privind deșeurile”. El pledează pentru adoptarea unei metode unice de calculare și de definire a deșeurilor și propune stabilirea unor obiective mai exigente privind gestionarea și reciclarea acestora.

Planul de acțiune privind e-sănătatea

Soluțiile în domeniul e-sănătății pot contribui la o mai mare eficiență în utilizarea resurselor, la economisirea timpului, la reducerea birocrației și, implicit, la îngrijiri medicale de calitate sporită pentru pacienți. În contextul revizuirii Planului de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 , raportorul CoR, dl Johan Sauwens (BE-PPE), membru al Parlamentului flamand, analizează potențialul instrumentelor și serviciilor digitale.

Noii membri croați

Ca urmare a aderării Croației la UE, la 1 iulie, în cadrul sesiunii plenare va avea loc o ceremonie specială de primire a noilor membri croați ai CoR în sânul Comitetului.

Cea de a 102-a sesiune plenară va avea loc la Parlamentul European (sala JAN 2Q2), la 3 și 4 iulie, la Bruxelles. Dezbaterile vor fi transmise în direct la adresa www.cor.europa.eu .

Informații suplimentare:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali din toate cele 28 de state membre. Misiunea sa este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar