Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/13/57

Briselē, 2013. gada 1. jūlijā

Eiropas pilsētas un reģioni RK plenārsesijā 3. un 4. jūlijā Briselē vērtē vienošanos par kopējo lauksaimniecības politiku

  • RK priekšsēdētājs Ramons Luiss Valkarsels (Ramón Luis Valcárcel) un komisārs Dačans Čološs (Dacian Cioloş) vada debates par vienošanos par KLP

  • Pievienošanās ES: Komiteja sveic jauno Horvātijas delegāciju

  • Enerģijas tirgus un ES mērķu atkritumu apsaimniekošanas jomā apspriešana

Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā 3. un 4. jūlijā RK priekšsēdētājs Ramons Luiss Valkarsels tiksies ar ES komisāru lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos Dačanu Čološu un apspriedīs Briselē pirms dažām dienām panāktās vienošanās par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) ietekmi. Tā kā KLP finansējums 2014. gadā vien veido 38 % no ES jaunā kopējā budžeta, intensīvo sarunu rezultāti ievērojami ietekmēs Eiropas lauku apgabalus laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Plenārajā sesijā notiks arī 2013. gada Eiropas uzņēmējdarbības reģiona balvas piešķiršanas ceremonija; šo balvu RK ir piešķīrusi par trim labākajām reģionālajām stratēģijām uzņēmējdarbības attīstībai. Svarīgiem ekonomikas pārvaldības jautājumiem uzmanība tiks pievērsta rezolūcijā par ES Ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu, bet pārrobežu darba ņēmēju stāvoklis, kā arī Eiropas Komisijas veiktā teritoriālās ietekmes novērtēšana tiks izskatīta atzinumos, ko attiecīgi izstrādājuši RK PSE grupas priekšsēdētājs, Beļģijas Vācu valodas kopienas ministru prezidents Karls Heincs Lamberts (Karl-Heinz Lambertz) un RK PPE grupas priekšsēdētājs, Saksijas-Anhaltes valsts sekretārs un pilnvarotais pārstāvis Vācijas federālajā valdībā Mihaels Šneiders (Michael Schneider).

Plenārsesijas darba kārtībā būs arī šādi jautājumi.

Enerģija un vide

Atbildot uz plāniem vēl vairāk atvērt ES enerģijas tirgu, pieņemšanai tiks nodots Groningenas provinces izpildpadomes locekļa Pjē de Veija Mestdaga (P.G. de Vey Mestdagh) (NL/ALDE) izstrādātais atzinums par to, kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām funkcionētu. Atzinumā izteikta pārliecība, ka tikai ar vietējo un reģionālo pašvaldību lielāku līdzdalību enerģijas tirgus kļūs “integrētāks, konkurētspējīgāks un elastīgāks”. Plenārsesijā piedalīsies arī Beļģijas Franču valodas kopienas parlamenta deputāts Mišels Lebrans (Michel Lebrun) (BE/PPE), kas nodos apspriešanai savu atzinumu par ES galveno mērķu pārskatīšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atzinumā izteikts aicinājums izveidot vienotu metodi atkritumu aprēķināšanai un definēšanai un ierosināts noteikt stingrākus mērķus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi.

e-Veselības rīcības plāns

Risinājumi e-veselības jomā var veicināt resursu efektīvāku izmantošanu, ietaupīt laiku un samazināt birokrātiju, līdz ar to paaugstinot pacientu aprūpes kvalitāti. Flandrijas parlamenta deputāts, RK ziņotājs Johans Sovens (Johan Sauwens) (BE/PPE) savā pārskatā par e-veselības rīcības plānu 2012.–2020. gadam izskata digitālo līdzekļu un pakalpojumu potenciālu.

Komitejas jaunie locekļi no Horvātijas

Sakarā ar Horvātijas pievienošanos ES 1. jūlijā plenārsesijā notiks arī īpaša ceremonija Komitejas jauno locekļu no Horvātijas uzņemšanai.

RK 102. plenārsesija notiks 3. un 4. jūlijā Eiropas Parlamenta telpās (JAN 2Q2) Briselē. Debates tiešsaistē būs vērojamas www.cor.europa.eu.

Papildu informācija:

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 28 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni: www.cor.europa.eu

Sekojiet mums tviterī: @EU_CoR

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar:

Pierluigi Boda

Tālr.: +32 2 282 2461

Mob. tālr.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tālr.: +32 2 282 2535

Mob. tālr.: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tālr.: +32 2 282 2499

Mob. tālr.: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi


Side Bar