Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja

COR/13/57

2013 m. liepos 1 d., Briuselis

Europos miestai ir regionai RK liepos 3–4 d. Briuselyje vyksiančioje plenarinėje sesijoje vertina susitarimą dėl bendros žemės ūkio politikos

  • RK pirmininkas Ramón Luis Valcárcel Siso ir Komisijos narys Dacian Cioloș diskutuos dėl susitarimo dėl BŽŪP

  • Stojimas į ES: Komitetas sveikina naująją Kroatijos delegaciją

  • Bus diskutuojama energijos rinkos ir ES atliekų tvarkymo tikslų tema

Regionų komiteto (RK) liepos 3–4 d. vyksiančioje plenarinėje sesijoje, RK pirmininkas Ramón Luis Valcárcel priims už žemės ūkį atsakingą Europos Komisijos narį Dacian Cioloş ir apsvarstys prieš keletą dienų Briuselyje priimto susitarimo dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) poveikį. Kadangi BŽŪP vien 2014 m. bus skirta iki 38 % viso naujojo ES biudžeto, intensyvių derybų rezultatai turės nemažą poveikį Europos kaimo regionams 2014–2020 m. laikotarpiu.

Plenarinėje sesijoje vyks ir 2013 m. ceremonija, skirta Europos verslaus regiono ženklui suteikti, kurį RK skiria trims geriausioms regioninėms strategijoms už verslumo ugdymą. Neišspręsti ekonominio valdymo klausimai bus sprendžiami priimant rezoliuciją dėl ES ekonominės ir pinigų sąjungos galutinio sukūrimo, o ES pasienio darbuotojų padėtis ir Europos Komisijos pasiūlymų teritorinio poveikio vertinimas bus nagrinėjamas nuomonėse, kurias atitinkamai parengė RK ESP frakcijos pirmininkas ir Belgijos vokiečių bendruomenės vyriausybės ministras pirmininkas Karl-Heinz Lambertz, ir RK ELP frakcijos pirmininkas ir valstybės sekretorius, Saksonijos-Anhalto žemės atstovas Vokietijos federalinėje vyriausybėje Michael Schneider.

Kiti darbotvarkės klausimai:

Energetika ir aplinka

Atsižvelgiant į planus dar plačiau atverti ES energijos rinką, bus pateikta priėmimui nuomonė „Postūmis energijos vidaus rinkai, kurią parengė P.G. de Vey Mestdagh (NL / LDAE), Groningeno provincijos vykdomosios tarybos narys. Joje teigiama, kad tik aktyviau įtraukus vietos ir regionų valdžios institucijas energijos rinka taps „labiau integruota, konkurencingesnė ir lankstesnė“. Plenarinėje sesijoje taip pat bus Belgijos prancūzakalbės bendruomenės parlamento narys Michel Lebrun (BE / ELP), kad dalyvautų diskusijoje dėl savo nuomonės Pagrindinių Europos Sąjungos atliekų tvarkymo tikslų peržiūra. Joje raginama priimti vieną bendrą atliekų apskaičiavimo metodiką ir siūlo nustatyti griežtesnius atliekų tvarkymo ir perdirbimo tikslus.

E. sveikatos veiksmų planas

E. sveikatos sprendimai gali prisidėti prie tausesnio išteklių naudojimo, laiko taupymo ir biurokratijos sumažinimo, taip pagerinant pacientų priežiūros kokybę. Flandrijos Parlamento narys ir RK pranešėjas Johan Sauwens (BE / ELP) 2012–2020 m. e.sveikatos veiksmų plano peržiūroje svarsto apie skaitmeninių priemonių ir paslaugų potencialą.

Naujieji Kroatijos nariai

Liepos 1 d. į ES įstojus Kroatijai, plenarinėje sesijoje taip pat vyks speciali ceremonija, skirta pasveikinti naujuosius Kroatijos narius RK.

102–oji plenarinė sesija vyks 2013 m. liepos 3–4 d. Europos Parlamento rūmuose (JAN 2Q2 salė) Briuselyje. Diskusijas galėsite stebėti gyvai www.cor.europa.eu.

Išsamesnės informacijos ieškokite šiose nuorodose:

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES vietos ir regionų savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro nariai iš visų 28 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Aplankykite Regionų komiteto interneto svetainę www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės mūsų atstovų spaudai:

Pierluigi Boda

Tel. + 32 2 282 2461

Mob. tel. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel. + 32 2 282 2535

Mob. tel. +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel. + 32 2 282 2499

Mob. tel. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar