Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/57

Bryssel 1. heinäkuuta 2013

Euroopan kunnat ja alueet arvioivat sopimusta yhteisestä maatalouspolitiikasta alueiden komitean täysistunnossa Brysselissä
3.–4. heinäkuuta

  • AK:n puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel ja komissaari Dacian Cioloş johtavat keskustelua yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevasta sopimuksesta

  • EU:n laajentuminen: komitea toivottaa uuden jäsenvaltion Kroatian valtuuskunnan tervetulleeksi

  • Käsiteltävinä aiheina energiamarkkinat ja jätteitä koskevat EU:n tavoitteet

Alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel tapaa 3.–4. heinäkuuta pidettävän komitean täysistunnon aikana maataloudesta vastaavan Euroopan komission jäsenen Dacian Cioloşin ja pohtii Brysselissä muutama päivä sitten tehdyn YMP-sopimuksen vaikutuksia. Koska YMP:n rahoituksen osuus EU:n uudesta talousarviosta on 38 prosenttia pelkästään vuonna 2014, tiiviissä neuvotteluissa saavutetuilla tuloksilla on huomattavia seurausvaikutuksia Euroopan maaseutualueille vuosina 2014–2020.

Täysistunnossa järjestetään myös vuoden 2013 Euroopan yrittäjyysalue palkintojen jakotilaisuus. AK myöntää tunnustuksen kolmelle parhaalle alueelliselle yrittäjyysstrategialle. Vielä ratkaisematta olevia talouden ohjaukseen ja hallintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään päätöslauselmassa talous- ja rahaliiton toteuttamisesta. EU:n rajatyöntekijöiden tilannetta ja Euroopan komission ehdotusten alueellisten vaikutusten arviointia puolestaan käsitellään lausunnoissa, joiden esittelijät ovat AK:n PSE-ryhmän puheenjohtaja, Belgian saksankielisen yhteisön pääministeri Karl-Heinz Lambertz ja AK:n PPE-ryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri ja Sachsen-Anhaltin edustaja liittoneuvostossa Michael Schneider.

Lisäksi täysistunnon esityslistalla:

Energia ja ympäristö

Täysistunnossa esitetään hyväksyttäväksi Groningenin lääninvaltuuston johtokunnan jäsenen Piet de Vey Mestdaghin (NL, ALDE) valmistelema lausunto "Energian sisämarkkinat toimiviksi", joka on laadittu vastaukseksi suunnitelmiin avata EU:n energiamarkkinoita entistä laajemmin. Siinä todetaan, että energiamarkkinoiden "yhtenäisyyden, kilpailukyvyn ja joustavuuden lisääminen" edellyttää paikallis- ja alueviranomaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista. Lisäksi Belgian ranskankielisen yhteisön parlamentin jäsen Michel Lebrun (BE, PPE) esittelee täysistunnossa käsiteltäväksi lausunnon aiheesta "Euroopan unionin keskeisten jätealan tavoitteiden uudelleentarkastelu". Siinä peräänkuulutetaan yhtä yhteistä jätteiden määrän laskutapaa ja määritelmää ja ehdotetaan tiukempien tavoitteiden asettamista jätehuollolle ja kierrätykselle.

Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma

Sähköisen terveydenhuollon ratkaisut voivat edistää resurssien käytön tehostamista, säästää aikaa ja vähentää byrokratiaa ja parantaa siten potilaiden saaman hoidon laatua. AK:n esittelijä, Flaamilaisen parlamentin jäsen Johan Sauwens (BE, PPE) tarkastelee sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaa 2012–2020 koskevassa lausuntoluonnoksessaan digitaalisten välineiden ja palvelujen tarjoamia mahdollisuuksia.

Uusia jäseniä Kroatiasta

Täysistunnossa järjestetään myös tervetuliaisseremonia AK:n uusille, kroatialaisille jäsenille Kroatian liityttyä Euroopan unioniin 1. heinäkuuta.

AK:n 102. täysistunto pidetään Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa (sali JAN 2Q2) 3.–4. heinäkuuta. Keskusteluja voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu.

Lisätietoja:

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28 jäsenvaltiota. AK:n tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä niiden edustamat yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

AK:n verkkosivut: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja AK:n tiedottajilta:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

P. +32 22822535

Matkap. +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

Matkap. +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar