Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/13/57

Brüssel, 1. juuli 2013

Euroopa linnad ja piirkonnad hindavad ühise põllumajanduspoliitika osas saavutatud kokkulepet 3.–4. juulil Brüsselis toimuval Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul

  • Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso ja Euroopa Komisjoni volinik Dacian Cioloş juhivad arutelu ühise põllumajanduspoliitika osas saavutatud kokkuleppe üle

  • ELiga ühinemine: komitee tervitab uut Horvaatia delegatsiooni

  • Arutelu energiaturgude ja ELi jäätmetealaste eesmärkide üle

Regioonide Komitee täiskogu 3.–4. juuli istungjärgul võtab komitee president Ramón Luis Valcárcel Siso vastu Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku Dacian Cioloşi ning arutleb ühise põllumajanduspoliitika osas mõni päev varem Brüsselis saavutatud kokkuleppe mõju üle. Arvestades, et ÜPP üksi moodustab 38 % uuest ELi kogueelarvest, on intensiivsete läbirääkimiste tulemustel märkimisväärsed tagajärjed Euroopa maapiirkondadele aastatel 2014–2020.

Täiskogu istungjärgu raames toimub ka 2013. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli tseremoonia. Komitee annab tiitli kolmele parimale ettevõtluse arendamisele suunatud piirkondlikule strateegiale. Majandusjuhtimise lahendamata küsimusi käsitletakse resolutsioonis ELi majandus- ja rahaliidu lõpuleviimise kohta, samas kui ELi piirialatöötajate olukorda ja Euroopa Komisjoni ettepanekute territoriaalse mõju hindamist käsitletakse arvamustes, mille on koostanud vastavalt Regioonide Komitee PESi fraktsiooni esimees ja Belgia saksakeelse kogukonna peaminister Karl-Heinz Lambertz ning Regioonide Komitee EPP fraktsiooni esimees ja Saksi-Anhalti liidumaa esindaja Saksamaa föderaalvalitsuses, riigisekretär Michael Schneider.

Samuti täiskogu istungjärgu päevakorras

Energeetika ja keskkond

Vastusena kavatsustele muuta ELi energiaturg veel avatumaks esitatakse vastuvõtmiseks arvamus teemal „Toimiv energiaturg”, mille koostas Groningeni provintsivalitsuse liige P.G. (Piet) de Vey Mestdagh (NL/ALDE). Arvamuses leitakse, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tihedam kaasamine muudab energiaturu „integreeritumaks, konkurentsivõimelisemaks ja paindlikumaks”. Täiskogule esitatakse aruteluks ka Belgia prantsuskeelse kogukonna parlamendi liikme Michel Lebruni (BE/EPP) koostatud arvamus „Euroopa Liidu jäätmetealaste põhieesmärkide läbivaatamine”. Arvamuses kutsutakse üles võtma kasutusele ühtse jäätmete arvutamise ja määratlemise meetodi ning tehakse ettepanek seada jäätmekäitlusele ja ringlussevõtule karmimad eesmärgid.

E-tervise tegevuskava

E-tervise lahendused saavad aidata kaasa vahendite tõhusamale kasutamisele, säästavad aega ja vähendavad bürokraatiat, parandades seeläbi patsientide hoolduse kvaliteeti. Flaami parlamendi liige, Regioonide Komitee raportöör Johan Sauwens (BE/EPP) käsitleb digitaalsete vahendite ja teenuste potentsiaali arvamuses „E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava”.

Horvaatia liikmed

Pärast Horvaatia ELiga ühinemist 1. juulil toimub täiskogu istungjärgul ka spetsiaalne tseremoonia, et võtta vastu komitee uued Horvaatia liikmed.

Täiskogu 102. istungjärk toimub 3.–4. juulil Brüsselis Euroopa Parlamendi hoones (ruum JAN 2Q2). Arutelud kantakse reaalajas üle aadressil www.cor.europa.eu.

Täiendav teave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee liikmed esindavad kõiki Euroopa Liidu 28 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust meie pressiesindajatega:

Pierluigi Boda

Tel +32 2 282 2461

Mobiil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel +32 2 282 2535

Mobiil +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel +32 2 282 2499

Mobiil +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar