Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/57

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2013

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ αξιολογούν τη νέα συμφωνία για την Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ (3-4 Ιουλίου 2013, Βρυξέλλες)

  • Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Valcárcel και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Cioloş θα προεδρεύσουν στη συζήτηση για τη νέα συμφωνία με θέμα την ΚΓΠ

  • Ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ: η ΕτΠ καλωσορίζει τη νέα κροατική αντιπροσωπεία

  • Άλλα θέματα προς συζήτηση: η ενεργειακή αγορά και οι στόχοι της ΕΕ για τα απόβλητα

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ έχει προγραμματισθεί για τις 3 και 4 Ιουλίου 2013, ο Πρόεδρος του οργάνου, κ. Ramón Luis Valcárcel, θα καλωσορίσει τον Επίτροπο κ. Cioloş, αρμόδιο σε θέματα γεωργίας, και από κοινού θα αναλύσουν την επίδραση της νέας συμφωνίας για την ΚΓΠ που επήλθε πριν από λίγες μέρες, στις Βρυξέλλες. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της ΚΓΠ αντιστοιχεί στο 38% του συνολικού ενωσιακού προϋπολογισμού για το 2014, τα αποτελέσματα των πυρετωδών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ την περίοδο 2014-2020.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας θα διεξαχθεί επίσης η φετινή τελετή απονομής του σήματος της «Ευρωπαϊκής επιχειρηματικής περιφέρειας», μια διάκριση με την οποία η ΕτΠ αναδεικνύει κάθε χρόνο τις τρεις καλύτερες περιφερειακές στρατηγικές επιχειρηματικής ανάπτυξης. Επίσης, θα θιγούν καίρια ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης επ’ ευκαιρία της παρουσίασης του ψηφίσματος της ΕτΠ για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και θα γίνει αναφορά στην κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων της ΕΕ και στην αξιολόγηση του εδαφικού αντικτύπου των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υιοθέτηση των σχεδίων γνωμοδότησης που εκπόνησαν αντιστοίχως ο κ. Karl-Heinz Lambertz, υπουργός και πρόεδρος της γερμανόφωνης κοινότητας του Βελγίου και πρόεδρος της πολιτικής ομάδας PES της ΕτΠ και ο κ. Michael Schneider, πρόεδρος της πολιτικής ομάδας EPP της ΕτΠ, υπουργός και εκπρόσωπος του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας.

Λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνόδου ολομέλειας:

Ενέργεια και περιβάλλον

Ενόψει του σχεδιαζόμενου νέου ανοίγματος της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ στον ελεύθερο ανταγωνισμό, θα εκτεθεί προς υιοθέτηση το σχέδιο γνωμοδότησης με τίτλο «Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας» που εκπόνησε ο κ. P.G. de Vey Mestdagh (NL/ALDE), μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της επαρχίας Χρόνιγκεν. Στο σχέδιο γνωμοδότησης υποστηρίζεται ότι μόνο μέσω της πιο ενεργού συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών θα καταφέρει η ενεργειακή αγορά να καταστεί ολοκληρωμένη, πιο ανταγωνιστική και ελαστική. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας ο κ. Michel Lebrun (BE/EPP), μέλος του Κοινοβουλίου της Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου, θα παρουσιάσει προς συζήτηση το σχέδιο γνωμοδότησης με τίτλο «Η επανεξέταση των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφόρα τα απόβλητα». Στο εν λόγω έγγραφο αφ’ ενός ζητείται να καθιερωθεί ενιαία μέθοδος υπολογισμού του όγκου και καθορισμού του είδους των αποβλήτων και αφ’ ετέρου προτείνεται να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση.

Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία

Οι λύσεις στον τομέα της ηλ-υγείας μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων, στην εξοικονόμηση χρόνου και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, και να βελτιώσουν έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Ο κ. Johan Sauwens (BE/EPP), μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου και εισηγητής του σχεδίου γνωμοδότησης με μερικό τίτλο «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία», αναλύει στο εν λόγω έγγραφο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες.

Τα νέα μέλη από την Κροατία

Επ’ ευκαιρία της πρόσφατης επίσης ένταξης της Κροατίας στους κόλπους της ΕΕ (1 Ιουλίου 2013), η ΕτΠ θα πραγματοποιήσει ειδική τελετή στο πλαίσιο της συνόδου ολομέλειας για την υποδοχή των μελών της ΕτΠ από τη συγκεκριμένη χώρα.

Η 102η σύνοδος ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αίθουσα JAN 2Q2) στις 3 και 3 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από τον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ www.cor.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες:

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των μελών της από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους Τύπου της ΕτΠ:

Pierluigi Boda

Τηλ: +32 2 282 2461

Κιν. τηλ: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Τηλ: +32 2 282 2535

Κιν. τηλ: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Τηλ: +32 2 282 2499

Κιν. τηλ: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar