Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/13/57

Bruxelles, den 1. juli 2013

Europas byer og regioner sætter fokus på aftalen om reformen af den fælles landbrugspolitik på Regionsudvalgets plenarforsamling den 3.-4. juli i Bruxelles

  • Regionsudvalgets formand Ramón Luis Valcárcel og kommissær Dacian Cioloş leder debatten om aftalen om den fælles landbrugspolitik

  • EU-tiltrædelse: Udvalget hilser den kroatiske delegation velkommen

  • Energimarkedet og EU's affaldsmål til debat

På Regionsudvalgets plenarforsamling den 3.-4. juli tager udvalgets formand Ramón Luis Valcárcel imod landbrugskommissær Dacian Cioloş for at vurdere virkningerne af den aftale om den fælles landbrugspolitik, der blev indgået i Bruxelles for nogle dage siden. Finansieringen af den fælles landbrugspolitik udgør hele 38 % af det nye EU-budget for 2014, så resultatet af de intensive forhandlinger får store konsekvenser for EU's landdistrikter i perioden 2014-2020.

På plenarforsamlingen vil Regionsudvalget også uddele Den Europæiske Iværksætterregionspris Den Europæiske Iværksætterregionspris til de tre bedste regionale strategier for iværksætterudvikling. En række uafklarede spørgsmål om økonomisk styring bliver taget op i en resolution om fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), mens situationen for EU's grænsearbejdere og vurderingen af de territoriale konsekvenser af Kommissionens forslag bliver behandlet i Regionsudvalgets udtalelser, der er udarbejdet af hhv. Karl-Heinz Lambertz, formand for PSE‑gruppen i Regionsudvalget og ministerpræsident for det tyske sprogfællesskab i Belgien, og Michael Schneider, formand for PPE-gruppen i Regionsudvalget og statssekretær og repræsentant for Sachsen-Anhalt i den tyske forbundsdag.

Andre punkter på dagsordenen:

Energi og miljø

Som reaktion på planerne om en yderligere åbning af EU's energimarked bliver der fremlagt en udtalelse om Et fungerende indre energimarked”, der er udarbejdet af P.G. de Vey Mestdagh, medlem af provinsstyrelsen for provinsen Groningen (NL/ALDE), til vedtagelse. I udtalelsen anføres det, at energimarkedet kun kan blive "mere integreret, konkurrencedygtigt og fleksibelt", hvis de lokale og regionale myndigheder inddrages bedre. På plenarforsamlingen fremlægger Michel Lebrun, medlem af parlamentet for det franske sprogfællesskab i Belgien (BE/PPE) også sin udtalelse om "Revision af Den Europæiske Unions centrale målsætninger på affaldsområdet". Her efterlyses der en fælles metode for beregning og definition af affald samt mere ambitiøse mål for håndtering og genbrug af affald.

Handlingsplanen for e-sundhed

E-sundhedsløsninger kan bidrage til en mere effektiv ressourceanvendelse, spare tid, mindske bureaukratiet og dermed forbedre kvaliteten af de ydelser, patienterne modtager. Regionsudvalgets ordfører Johan Sauwens, medlem af det flamske parlament (BE/PPE), vurderer potentialet af digitale redskaber og ydelser i sin undersøgelse af handlingsplanen for e-sundhed 2012-2020.

Nye medlemmer fra Kroatien

I anledning af Kroatiens tiltrædelse til EU den 1. juli vil der i forbindelse med plenarforsamlingen blive afholdt en særlig velkomstceremoni for de nye kroatiske medlemmer af Regionsudvalget.

Den 102. plenarforsamling finder sted i Europa-Parlamentet (mødesal JAN 2Q2) i Bruxelles den 3.-4. juli. Debatterne kan følges live på www.cor.europa.eu.

Yderligere oplysninger:

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's politiske forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Medlemmerne fra alle 28 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder tilsidesættes, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos Regionsudvalgets pressesekretærer:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tlf.: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tlf.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar