Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/13/57

Брюксел, 1 юли 2013 г.

Градовете и регионите в Европа правят оценка
на споразумението за общата селскостопанска политика
на пленарната сесия на КР на 3 и 4 юли в Брюксел

  • Председателят на КР г-н Валкарсел и еврокомисар Циолош ще водят дебата за споразумението за ОСП

  • Присъединяване към ЕС: Комитетът приветства новата хърватска делегация

  • Ще бъдат обсъдени темите за енергийния пазар и целите на ЕС по отношение на отпадъците

На пленарната сесияна Комитета на регионите (КР) на 3 и 4 юли, председателят на Комитета г-н Рамон Луис Валкарсел ще приветства еврокомисаря по земеделие г‑н Дачиан Циолош и ще засегне въпроса за въздействието на споразумението за общата селскостопанска политика (ОСП), което бе постигнато преди няколко дни в Брюксел. Като се има предвид, че само през 2014 г. финансирането на ОСП възлиза на 38% от общия бюджет на ЕС, резултатите от интензивните преговори ще имат значителни последици за европейските селски райони през периода 2014–2020 г.

Освен това на пленарната сесия ще се състои тазгодишната церемония за връчване на наградата Предприемчив европейски регион, с която КР отличава трите най-добри регионални стратегии за развитие на предприемачеството. Аспектите на висококачественото икономическо управление ще бъдат разгледани в резолюция относно доизграждането на Икономическия и паричен съюз на ЕС, а ситуацията на трансграничните работници, както и оценката на териториалното въздействие на предложенията на Европейската комисия, ще бъдат разгледани в становищата, изготвени съответно от председателя на групата на ПЕС в КР г-н Карл-Хайнц Ламберц, първи министър на белгийската немскоговоряща общност, и председателя на групата на ЕНП в КР г-н Михаел Шнайдер, държавен секретар, представител на провинция Захсен-Анхалт в германското федерално правителство.

Други теми, включени в дневния ред на пленарната сесия:

Енергия и околна среда

В отговор на плановете за по-нататъшното отваряне на енергийния пазар на ЕС, ще бъде представено за одобрение становището относно „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазаризготвено от П.Г. де Вей Местдах (NL/АЛДЕ), член на изпълнителния съвет на провинция Грьонинген. В него се застъпва мнението, че енергийният пазар може да стане „по-единен, конкурентоспособен и гъвкав“ единствено посредством по-пълноценното участие на местните и регионалните власти. На пленарната сесия ще присъства и г-н Мишел Лебран (BE/ЕНП), депутат от парламента на френскоговорящата общност в Белгия, за да вземе участие в дебата за становището му относно „Преразглеждане на ключовите цели на Европейския съюз, свързани с отпадъците“. В становището се призовава за единен метод за класифициране и изчисляване на обема на отпадъците и се предлага да се поставят по-амбициозни цели във връзка с управлението и рециклирането им.

План за действие за електронното здравеопазване

Благодарение на възможностите, които предлага електронното здравеопазване, може да се постигне по-ефективно използване на ресурсите, по-голяма икономия на време и намаляване на бюрократичните процедури, а оттук и по-висококачествена грижа за пациентите. Членът на фламандския парламент и докладчик от страна на КР г-н Йохан Сауенс (BE/ЕНП), разглежда потенциала на цифровите инструменти и услуги в своя преглед на „План за действие за електронно здравеопазване“ за периода 2012–2020 г..

Нови хърватски членове

След присъединяването на Хърватия към ЕС на 1 юли, на пленарната сесия новоприсъединилите се към КР хърватски членове ще бъдат приветствани на специална церемония.

102-рата пленарната сесия ще се проведе на 3 и 4 юли в Европейския парламент (зала JAN 2Q2), в Брюксел. Разискванията ще бъдат предавани на живо на уебсайта www.cor.europa.eu..

Допълнителна информация:

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите членове от 28-те държави членки на ЕС е да приобщават представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация можете да се свържете със служителите от пресслужбите:

Пиерлуиджи Бода

Тел: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Дейвид Френч

Тел: +32 2 282 2535

Мобилен телефон: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Натали Вандел

Тел: +32 2 282 2499

Мобилен телефон: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за пресата


Side Bar