Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/13/4

Brüsszel, 2013. február 1

Az RB konkrét intézkedéseket javasol az uniós polgárság erősítésére

A polgárok idén ünnepelt európai éve alkalmából a Régiók Bizottsága (RB) konkrét intézkedéseket javasolt az uniós polgárság megerősítésére és a regionális és helyi szintű politikán belül az európai dimenzió előmozdítására. Mai plenáris ülésén az RB azt kérte, hogy a regionális szintű politikai képviseletet nagyobb mértékben vegyék figyelembe az európai politikai pártként történő bejegyzés kritériumai között. Ezenkívül kinyilvánította támogatását az uniós polgárok szavazati jogának a regionális választásokra történő kiterjesztése iránt.

Sértő-Radics István (HU/ALDE), Uszka polgármestere véleményt állított össze az Európai Bizottság arra irányuló javaslatáról, hogy egységes uniós jogi státusz révén növeljék az európai politikai pártok elismertségét. A dokumentum elfogadásával az RB tagjai hangsúlyozták a kezdeményezés abban betöltött jelentőségét, hogy fokozódjon a közérdeklődés az európai választások iránt, javuljon az európai képviseleti demokrácia színvonala, illetve erősödjön az uniós polgárok és az EU-szintű politikai képviselet közötti kapcsolat.

Az uniós polgármesterek és regionális képviselők üdvözölték azt a javaslatot, hogy az európai és nemzeti szintek mellett a regionális szintű politikai képviselet is szerepeljen az európai politikai pártként történő bejegyzés feltételei között. „Az, hogy a regionális közgyűlésekben való politikai képviselet szerepel az európai politikai pártként történő bejegyzés feltételei között, tükrözi a hiteles európai dimenzió megjelenését a helyi demokráciában. Igen örvendetes, hogy ez a lehetőség az ilyen pártok képviselőin keresztül jelenlétet biztosít az EU számára a regionális politikában” – jelentette ki Sértő-Radics István. Az RB azonban ennél többet szeretne elérni, és kérte a „regionális közgyűlés” fogalmának pontosítását, hogy a tagállamok különféle szubnacionális szintjein megjelenő – azaz kisebb – politikai pártokat is figyelembe lehessen venni a bejegyzési kérelemben.

Az RB hangsúlyozza még az uniós alapjogok és alapelvek maradéktalan tiszteletben tartásának fontosságát is, ami az európai jogi státusz megszerzésének és megtartásának különös feltétele. Ezzel kapcsolatban kéri, hogy amennyiben kétség merül fel annak kapcsán, hogy egy bejegyzett párt tiszteletben tartja-e ezeket az alapvető értékeket, akkor részt vehessen az ellenőrzési folyamatban, éspedig különösen abban az esetben, ha a vizsgálatban érintett párt képviselteti magát az RB-ben.

Az Európai Parlament felelőse, Marietta Giannakou (EL/EPP) felszólalt a plenáris ülésen, hogy ismertesse a vita főbb pontjait. Az Európai Bizottság javaslatával összhangban támogatását fejezte ki annak lehetősége iránt, hogy egy – jogalkotói hatáskörrel rendelkező régióban működő – regionális párt legyen az európai politikai párt létrehozásához szükséges hét párt egyike. Marietta Giannakou hangsúlyozta azt is, hogy reméli, hogy az Európai Parlament idén júliusra befejezi a munkát, és így biztosítható lesz, hogy az új rendszer a 2014. évi európai parlamenti választásokhoz időben elfogadásra kerüljön.

Az uniós polgársághoz konkrétabban kapcsolódva az RB-tagok Gémesi György (HU/EPP), Gödöllő polgármestere saját kezdeményezésű véleményét is elfogadták az uniós polgárság erősítése és az EU-polgárok választójogának támogatása tárgyában. Gémesi György rámutatott: „2013 a polgárok európai éve, ami valós lehetőséget teremt a választásokon való részvétel bátorítására irányuló erőfeszítések növelésére és annak biztosítására, hogy minden generációs választásra jogosult uniós polgár felelősségteljesen legyen tisztában jogaival. A jogokat nem elég csak megállapítani: lehetővé kell tenni, hogy a jogosultak könnyen élhessenek is velük. Ezért javasoltam, hogy egyszerűsítsék a választójogi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos eljárásokat, helyezzenek nagyobb hangsúlyt az ifjúságra, valamint hogy fontolják meg az uniós polgárság választójogának a regionális választásokra való kiterjesztését. Növelheti a választási részvételt az is, ha a regionális és helyi önkormányzati választások időpontját fokozatosan összehangolják az európai választásokéval.”

Miközben arra buzdítja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra annak lehetőségét, hogy az uniós polgárok számára biztosítsák a helyi önkormányzati mellett a regionális választásokon való részvételt is, az RB kinyilatkoztatja azt a szándékát, hogy aktívan támogassa a „Let me vote” című európai polgári kezdeményezés továbbfejlesztését. Ez a kezdeményezés azt javasolja, hogy a más tagállamban lakó európai polgárok szavazhassanak a lakóhelyük szerinti ország összes politikai választásán.

A szubszidiaritás elvét szem előtt tartva az RB-tagok többsége az előadó egyik középponti javaslatát is támogatta, amely szerint ösztönözni kell a tagállamokat annak fontolóra vételére, hogy fokozatosan biztosítsák az összhangot a helyi, regionális és európai szintű választások időpontjai között, hogy az európai polgárok felfigyelhessenek arra, hogy ezek a választások mekkora hatással vannak mindennapi életükre.

Bővebb információ:

(a vélemények végleges változata néhány napon belül elérhető lesz)

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink


Side Bar