Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/13/49

Bruxelles, 31 mai 2013

Regiunile şi oraşele solicită reformarea sistemelor de formare a tinerilor şi alocarea unor resurse suficiente pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor

Găsirea unei soluţii pentru ratele inacceptabil de ridicate ale şomajului în rândul tinerilor constituie o prioritate absolută pentru regiunile şi oraşele din UE. În avizul referitor la pachetul privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, elaborat de preşedintele Regiunii Toscana, Enrico Rossi (IT-PSE), şi adoptat în unanimitate în sesiunea plenară din mai, Comitetul Regiunilor susţine eforturile Comisiei Europene de a armoniza şi a îmbunătăţi prevederile în materie de stagii, ucenicii şi plasamente în întreprinderi. CoR a avertizat totodată statele membre cu privire la riscurile alocării unor fonduri insuficiente pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, lansată în cadrul Consiliului European din 7 şi 8 februarie şi dotată cu un buget de 6 miliarde EUR. Regiunile şi oraşele solicită consolidarea şi implementarea iniţiativei începând deja din 2013.

„Principala întrebare la care trebuie să găsim un răspuns este cum să-i integrăm pe tinerii europeni pe piaţa forţei de muncă”, a afirmat Rossi, subliniind în continuare că „Soluţia include, aşa cum a propus comisarul Andor, furnizarea unor oportunităţi corespunzătoare de stagii şi ucenicii, vizând în special tinerii care nu fac parte din sistemul de educaţie, nu lucrează şi nu sunt în curs de formare”. Dispunând de o viziune clară a nevoilor şi provocărilor de la nivel local, regiunile şi oraşele au de jucat un rol-cheie în implementarea noii iniţiative, începând de la sistemele de garanţie pentru tineret, care le promit tinerilor locuri de muncă de bună calitate, continuarea educaţiei, un loc de ucenicie sau un contract de muncă în termen de patru luni de la terminarea şcolii. Potrivit lui Rossi, „această garanţie ar trebui considerată un drept pentru toţi tinerii cetăţeni ai UE”. Rossi afirmă că apar semne încurajatoare pe măsură ce mai multe regiuni realizează deja proiecte-pilot: „În Toscana, garanţia a avut un impact deosebit de mare, 40% dintre tineri primind o ofertă de loc de muncă imediat după stagiu”. CoR insistă asupra necesităţii ca garanţiile pentru tineri să fie extinse pentru a-i cuprinde pe tinerii cu vârsta sub 30 de ani (nu doar pe cei până la 25), inclusiv pe cei cu diplome universitare. Cu toate acestea, CoR recunoaşte că adoptarea sistemului va fi foarte costisitoare şi că în unele state membre ea nu ar fi fezabilă fără să se poată conta pe o finanţare UE adecvată.

Pe lângă sublinierea rolului esenţial al politicii de coeziune în perioada 2014-2020, Rossi susţine că este nevoie de sinergii mai strânse între toate iniţiativele UE, mai ales între Agenda pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, Tineretul în mişcare, O Uniune a inovării şi Agenda digitală europeană. CoR relevă faptul că cele mai bune rezultate în materie de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor se înregistrează în ţările în care aceştia au posibilitatea de a efectua stagii de calitate şi care dispun de mecanisme solide de ucenicie, ca parte integrantă a unui sistem de formare și de integrare pe piaţa muncii. El face apel la toate nivelurile de guvernare să îmbunătăţească serviciile de consiliere profesională şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă. De asemenea, îndeamnă Comisia să propună standarde minime de calitate la nivel european în ceea ce priveşte ucenicia, astfel încât competenţele dobândite să poată fi recunoscute în toată Europa. Din pricina faptului că în multe state membre stagiile sunt utilizate în mod eronat şi uneori abuziv ca sursă de forţă de muncă ieftină sau chiar gratuită, CoR reafirmă necesitatea aplicării unor controale pentru protejarea tinerilor şi a calităţii programelor de formare.

În ceea ce priveşte mobilitatea, CoR solicită modernizarea reţelei EURES şi cere ca regiunilor să li se acorde posibilitatea de a aloca resurse, fie din Fondul social european, fie din fonduri naţionale şi/sau regionale, pentru promovarea unor mecanisme de mobilitate pentru toţi tinerii europeni, în condiţii de egalitate, indiferent unde trăiesc. Aceste mecanisme ar urma să fie lansate în completarea programelor de învăţământ existente ale UE.

Antreprenoriatul joacă un rol central în cadrul strategiei propuse de regiuni şi oraşe pentru stimularea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor. Din această perspectivă, CoR subliniază că instrumentele financiare disponibile în noul cadru financiar multianual pot contribui la facilitarea accesului la credit pentru tinerii întreprinzători şi pentru întreprinderile inovatoare proaspăt înfiinţate.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar